organist Jos Laus

Jos Laus (1953) is musicus (organist/dirigent) en orgeldeskundige.

Van 2004 tot 2019 was hij als organist en dirigent verbonden aan de RK kerk van St. Jacobus de Meerdere te 's-Gravenhage (Parkstraat). Daarnaast is hij dirigent van het Rijswijks Vocaal Ensemble. Tevens is hij als pianobegeleider verbonden aan de Dans-vakopleiding van het Kon.Conservatorium te Den Haag.

Hij was van 2008 tot 2019 artistiek adviseur binnen het HOK bestuur.

Als adviseur van de Katholieke Klokken & Orgelraad (K.K.O.R.) en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) is hij betrokken bij talrijke restauratie- en nieuwbouwprojecten van (monumentale) pijporgels. Begin 2000 werd hij door de Unesco uitgenodigd een advies uit te brengen en de begeleiding ter hand te nemen van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in de kathedraal van Paramaribo in Suriname.

In 2009 mocht Jos Laus zijn 40 jarig organistenschap gedenken. Dit werd op waardige wijze gevierd tijdens een Hoogmis op 1 november, waarbij hij onderscheiden werd met de gouden Gregoriusmedaille, en tijdens een feestelijk jubileumconcert op 14 november in 'zijn' St. Jacobuskerk.

In 2019 werd Jos Laus onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje Nassau als blijk van waardering voor het vele werk, jaren lang, ten bate van de kerkmuziek.
n dat zelfde jaar ontving hij tevens de ‘Médaille de Vermeil’ (vergulde medaille) van de Franse Société Académique d'Education et d' Encouragement Arts-Sciences-Lettres te Parijs voor zijn inzet voor de Franse orgelcultuur.

In dit zelfde jaar, 2019, nam Jos Laus, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van zowel het Kon. Concervatorium als de St. Jacobuskerk. 

In 2021 is Jos Laus als organist/dirigent in de St. jacobuskerk opgevolgt door de organiste Susanna Veerman. Tot haar aantreden heeft Jos wel de honneurs waargenomen m.b.t. de gebruikelijke vieringen in de St. Jacobuskerk waarin het orgel bespeeld wordt.

Van de hand van Jos Laus verschenen verschillende publicaties over technische- en historische aspecten van de orgelbouw. Wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19e eeuwse Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd resulteerde in een lijvig manuscript onder de naam 'Maarschalkerweerd & Zoon, Orgelmakers te Utrecht', dat in 2008 bij de uitgeverij Canaletto in boekvorm is verschenen (ISBN 978-90-6469-842-2). (dit boek is alleen nog te koop bij antiquariaat/boekhandel Kretzschmar*, Noordeinde 158, Den Haag)
Jos Laus concerteert regelmatig in binnen- en buitenland.

zie voor meer info: http://www.joslaus.nl/

* Bij deze zelfde antiquariaat/boekhandel Kretzschmar is ook het standaardwerk over de beroemde Parijse orgelbouwer Cavaillé-Coll van René Verwer "Cavaillé-Coll en Nederland" nog te verkrijgen (beiden voor € 20,- p/st)

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief