organist Jos van der Kooy

HOK organisten - jos-van-der-kooy-gotischezaal.jpg

Jos van der Kooy werd geboren in 1951 te Rotterdam en geniet v.a. 1966 een internationale reputatie als concertorganist, improvisator en kerkmusicus.

Van 1981 tot zijn pensionering in 2019 was hij als cantor en organist verbonden aan de Amsterdamse Westerkerk.

Van 1991 tot 2017 was Jos van der Kooy stadsorganist van Haarlem en vaste bespeler van het beroemd Müller-orgel in de St. Bavo en het Cavaillé-Coll -orgel in de Haarlemse Philharmonie.

Sinds 2006 is hij organist van de Gotische Zaal van de Raad van State in Den Haag.

Sinds 2019 is hij organist van de Remonstrandse Arminiuskerk in Rotterdam, waar hij de vaste bespeler wordt van het Steenkuyl-orgel uit 1898.

Jos van der Kooy zet zich veelvuldig in om het orgel en de orgelmuziek onder 'de gewone man' en niet in de laatste plaats onder de aandacht van kinderen te brengen.  

Vanaf 2009 heeft hij, als de organist 'meneer Jos', meegewerkt met het Educatief Project 'Muziek uit een gebouw' -het orgel-.
Dit project, bedoeld voor kinderen van groep 6 van Haagse basisscholen, is door het Haags Orgel Kontakt ontwikkeld en wordt jaarlijks georganiseerd.

Eind 2019 vervulde Jos tijdelijk de functie van interim-voorzitter van het HOK.

In de loop der jaren zijn hem de volgende prijzen en onderscheidingen toegekend:

Zie ook de website van Jos van der Kooy.

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief