organist Jos van der Kooy

HOK organisten - jos-van-der-kooy-gotischezaal.jpg

Jos van der Kooy werd geboren in 1951 te Rotterdam en is al vanaf zeer jeugdige leeftijd bezig met muziek. Tot vandaag is hij actief op allerlei gebieden in het muziekleven b.v. als cantor-organist, stadsorganist, concertorganist, koordirigent en docent.

Vanaf het begin van zijn carrière heeft hij zich ingezet voor hedendaagse muziek. Hij geldt als een propagandist voor de orgelkunst; hij weet zijn instrument onder de aandacht te brengen in media, op concertpodia in binnen- en buitenland, maar ook door middel van orgelexcursies voor kinderen of volwassenen.

Jos van der Kooy is de vaste bespeler van diverse orgels, zoals het Müllerorgel in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem, het Cavaillé-Coll-orgel in de Philharmonie te Haarlem (beide als stadsorganist), de orgels in de Westerkerk te Amsterdam, als cantor-organist, .het orgel in de Gotische Zaal van de Raad van State in Den Haag, als concertorganist

Van der Kooy geeft talrijke orgelconcerten in binnen- en buitenland. Zijn repertoire omvat werken uit nagenoeg alle stijlperioden. Daarnaast heeft hij menig première gespeeld van hedendaagse Nederlandse muziek, onder andere van Daan Manneke, Piet Kee, Hans Kox en Wim de Ruiter. Ook is hij een gewaardeerd improvisator.

Van der Kooy doceert orgel, improvisatie en kerkmuziek aan de Academie der Kunsten van de Universiteit Leiden het Koninklijk Conservatorium in Den Haag de Internationale Zomeracademie voor organisten in Haarlem. Daarnaast geeft hij masterclasses en privélessen.

Jos van der Kooy is dirigent van de Cappella Westerkerk te Amsterdam. Gemotiveerde amateurzangers kunnen hier onder zijn leiding zingen en actief deelnemen aan een professionele manier van musiceren.
Als inspirator en leraar is hij als de organist ‘meneer Jos' actief bij het Educatieve kinderproject voor de basisschool dat het Haags Orgel Kontakt vanaf 2009 jaarlijks organiseert voor een zestal klassen (groep 6) van basisscholen in Den Haag. Waarin lessen (met een lesverhaal) in de klas worden afgesloten met excursie naar het orgel van de Haagse Kloosterkerk.

In de loop van jaren ontving Jos van der Kooy vele prijzen en onderscheidingen. In 2011 werd hij bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; van de Société Académique "Arts, Sciences, Lettres" te Parijs ontving hij in 1989 de zilveren medaille en in 2000 de vergulde medaille, wegens zijn verdiensten voor Franse muziek; In 1981 was hij winnaar van de Prix d'Excellence, als leerling van Piet Kee aan het Conservatorium van Amsterdam; In 1980 en 1981 was hij eerste prijs winnaar bij het Internationaal Improvisatie Concours te Haarlem; In 1978 won hij de eerste prijs bij het Nationaal Improvisatie Concours te Bolsward; De Tournemire Prize, International Organ Festival, Saint Albans behaalde hij in 1977.

Zie ook de website van Jos van der Kooy.

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuurde Governance Code Cultuur (GCC)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

   

Volg ons

Nieuwsbrief