Katholiek Apostolische Kerk. Geschiedenis en orgel

[Afb. 1, 1a, 2: Katholiek Apostolische Kerk in vogelvlucht en aanzicht]


ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: Katholiek Apostolische Kerk
Adres: 1e De Riemerstraat 1
Bouwjaar: 1867
Architect: C.W. van Capellen
Beheer/gebruik: Katholiek Apostolische gemeente
Rijksmonument nr 452781

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL:

Orgel: Fa J. van Gelder (1888) gewijzigd door W. van Leeuwen (1922) – 19/II/P
Titulair organist: NB

Organisatie orgelconcerten: NB
De Kerk maakt geen deel uit van het samenwerkingsverband van het HOK, maar is opgenomen in de lijst i.v.m. de bijzondere architectuur en geschiedenis van kerk en orgel

GESCHIEDENIS

De Katholiek Apostolische Kerk (Catholic Apostolic Church) ontstond rond 1800 in Groot Brittannië als oecumenische gebedsbeweging met een sterke verwachting in de wederkomst van Christus. Zowel de voorgangers als de gelovigen waren afkomstig uit vele kerkelijke genootschappen en bleven vaak ook verbonden met hun oude kerk.

In het kerk-zijn grijpt men terug naar de ambtsbediening van de eerste Christelijke kerk. Voorgangers worden ‘Apostel’ of ‘Engel’ (der gemeente) genoemd, zoals dat ook in begin van de Christelijke kerk plaats vond.

In het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de VS en Europa werden er Apostolische Kerken opgericht. Ook in Nederland. Er zijn echter meerdere kerkgenootschappen die zich ‘Apostolisch’ noemen (echter zonder de toevoeging ‘Katholiek’) deze pagina leent zich er echte niet voor om hier verder op in te gaan.

Er is geen informatie gevonden over het ontstaan van het kerkgebouw aan de 1e De Riemerstraat.

 

HET KERKGEBOUW

Exterieur:

Het kerkgebouw kwam gereed in 1867 en is in Eclectisch/Neo-romaanse stijl ontworpen door architect C.W. van Capellen. Het gebouw staat vrij van de belendende bebouwing iets achter de rooilijn, die wordt aangegeven door een smeedijzeren hek. De opvallende voorgevel is voorzien van gepleisterde hoeklisenen die een topgevel met klimmende boogfries flankeren. De topgevel wordt bekroond door een kleine 8-kantige dakruiter als klokkentoren. Die op het, met ceramische pannen gedekte zadeldak staat.

 

[Afb. 3, 3a: Voorgevel en detail toegangsdeur.]

Boven de centrale ingangspartij is een dichtgemetseld rondboogvenster aangebracht. Met daarboven een wijzerplaat van een klok.. Aan weerszijde van deze deur/raampartij zijn hoge rondboogvensters aangebracht voorzien van roedeverdeling en drie-/ en vierpassen in de bogen. De dorpels bevinden zich ter hoogte van de bovenzijde van de dubbele deuren.

De zijgevels zijn verdeeld in vier traveeën, waarvan de achterste drie voorzien zijn van rondboogvensters die gelijk zijn aan de vensters in de voorgevel. Tegen de rechter zijgevel is, net onder de vensters een lage uitbouw gerealiseerd gedekt net een vlouw hellend met zink bekleed dak.

Het gebouw wordt aan de achterzijde afgesloten door een iets smallere vijfkantige koorpartij die eveneens is voorzien van rondboogvensters, gelijke aan die van de voor, en zijgevels.

Onbekend is of het gebouw nog regelmatig wordt gebruikt voor samenkomsten.

Rechts naast de kerk staat op de rooilijn van de straat een gebouw dat ook bij de kerk behoord (wellicht oorspronkelijk de woning van de voorganger)


Interieur:

Het interieur heeft Ne romaanse kenmerken en gestukadoorde wanden en een ribgewelf in het schip en een straalgewelf in het koor. Het koor is voorzien van houten koorbanken aan weerszijden. De kansel, met klankbord, staat aan de linkerzijde net voor het koor.
de verlichting geschiedt door veelarmige messing kandelaars voorzien van ‘kaars-lampjes’.[Afb. 4: Interieur kerk met zicht op het koor (rond 1983)]


Tegen de voorgevel is een galerij aangebracht die ter plaatse van het orgel convexe insnoeringen heeft (die in de 20-er jaren zijn aangebracht evenals de balustraden met roedeverdeling)

In het midden, onder het orgel steekt een ingangsportaal in de ruimte. aan de linkerkant daarvan is de toegangstrap voor de galerij aanwezig.

 

[Afb. 5, 6: orgelgalerij en klaviatuur in oude toestand rond 1920]

 

ORGEL:

Het orgel is in 1888 gebouwd door de Fa. J. van Gelder en werd opgeleverd als een-klaviers mechanisch instrument met aangehangen pedaal en 9 stemmen. De bespeling is aan de rechter zijkant.

  

[Afb. 7, 8: orgel huidige toestand]


In 1922 breidt orgelbouwer G. van Leeuwen het orgel uit met een apart Zwelwerk en een zelfstandig Pedaal (pneumatische kegellade) Het orgel heeft dan twee manualen en 16 stemmen. In 1953 wordt het orgel door van Leeuwen uitgebreid naar 20 stemmen waarbij hij het aanpast naar Neobarokke stijl. Het orgel komt dan ook als balustrade-instrument aan de rand van de orgelgalerij te staan (de balustrade wordt aangepast met convexe insnoeringen)

De orgelkas heeft monumentale waarde. Evenals het kerkgebouw.

 

 

 

Concerten:

Het is onbekend of er in de kerk concerten worden georganiseerd.

Bij het opstellen van deze pagina werd de kerk van buiten en van binnen gerenoveerd.

 

Meer informatie:

 

HB/juni 2022

 

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.