Kinderproject

Sinds 2009 wordt door het Haags Orgel Kontakt (HOK) een zelf ontwikkeld en geschreven educatief project voor de basisschool (groep 6) georganiseerd. Het project bestaat uit:

  1. Het lesboekje voor in de klas, te behandelen door de eigen juf of meester
  2. Werk (invul)bladen bij de les (per hoofdstuk)
  3. Antwoordbladen bij de les (per hoofdstuk)
  4. Een (uitgebreidere) toelichting op de les voor de leerkracht
  5. Een ‘gastles' in de klas (tijdens de lesperiode) door iemand van het HOK-projectteam
  6. Een excursie per klas naar het orgel in de Kloosterkerk (jaarlijks op drie maandagochtenden in het voorjaar, waarbij 6 lesgroepen langs komen)
  7. De educatieve CD ‘Het orgel, koningin dar instrumenten' met een leerzaam interview van ‘meneer Jos' en (orgel)muziek-voorbeelden.

Het lesboekje

Kinderproject - hok-kinderproject-lesboekje.jpg  Kinderproject - hok-kinderproject-toelichting.jpg

Het lesboekje, ‘Muziek uit een gebouw' -het orgel- (evenals het overige lesmateriaal geschreven door HOK secretaris Henk Barnhard), beschrijft, op een voor de doelgroep (10 jarigen) begrijpelijke wijze, de gebeurtenissen van drie Haagse jongens Marten, Ahmed en Yamal, die ‘toevallig' in de Kloosterkerk verzeilt raken en daar de organist ‘meneer Jos' ontmoeten. Meneer Jos verteld hen in het verhaal veel over het ontstaan en de geschiedenis van het orgel en hoe het werkt. Maar laat hen het orgel natuurlijk ook horen. Uiteraard is het ‘lesverhaal' rijk voorzien van afbeeldingen en foto's.
Het lesboekje kan in enkele lessen in de klas worden behandeld, met behulp van de werk- en antwoordbladen en de ‘Toelichting op de les' voor de juf of meester en is ook digitaal beschikbaar.

De werkbladen

In de werkbladen worden keuzevragen gesteld over de les. Uiteraard behandeld per hoofdstuk.

Kinderproject - hok-kinderproject-vragen.jpg  Kinderproject - hok-kinderproject-antwoorden.jpg


De antwoordbladen

De antwoordbladen geven de goede antwoorden weer plus nog wat extra informatie en foto's.

De gastles

Tijdens de gastles maken de kinderen (en leerkracht) kennis met het project, het (ontstaan van het) orgel en het betreffende teamlid. Die ook aanwezig zal zijn tijdens de excursie in de Kloosterkerk.

Kinderproject - hok-kinderproject-2013-04.jpg in de klas


De excursie

Tijdens de excursie in de Kloosterkerk maken de kinderen in feite mee wat ze gelezen hebben over de hoofdpersonen in het lesverhaal. Ook zij leren ‘meneer Jos' (van der Kooy) kennen. Na een welkom in de kerk (waar ze ervaren wat nagalm is) gaan ze in kleine groepen met hem mee naar het orgel en mogen dan ook zelf even voelen hoe het is om zo'n groot orgel te bespelen.
De andere groep leert met ‘meester Henk' (Barnhard) met behulp van een klein echt (demonstratie) orgeltje van Flentrop orgelbouw (waarbij je precies kunt zien hoe alles werkt) en veel orgelpijpen, hoe een orgel functioneert en hoe het orgel en orgelpijpen gemaakt worden. En iedereen mag natuurlijk even op een echte orgelpijp blazen! Na ca 30 min. wordt er ‘gewisseld' van groep.

 Klik hier voor de videolink met een impressie van een excursie in de Kloosterkerk

Kinderproject - hok-kinderproject-2014-09.jpg Kinderproject - hok-kinderproject-2014-26.jpg


Doel van het project

Het doel van het project is om kinderen reeds op de basis-school in aanraking te laten komen met een, vaak onbekend, dus onbemind instrument als het orgel en de orgelcultuur. In die zin beantwoord het project aan de doelstellingen van het HOK.

Kinderproject - hok-kinderproject-2011-19.jpg Kinderproject - hok-kinderproject-2011-37.jpg

Met 'meneer Jos' rond de klavieren van het orgel... en met 'meester Henk' met orgelpijpen in de crypte.

Deelnemende scholen

Bij de start van het project in 2009 is met een school begonnen. De in dit ‘pilot project' opgedane ervaring is verwerkt bij de volgende projecten. Het succes van dit ‘pilot project' was aanleiding om het project een structureel, jaarlijks karakter te geven, waarbij samenwerking is gezocht met het Koorenhuis, Centrum voor kunst en cultuur in Den Haag. De samenwerking met het Koorenhuis bestaat vooral uit kennisoverdracht en coördinatie van de deelnemende scholen. De samenwerking wordt als zeer succesvol en prettig ervaren.
Bewust is vanaf het begin gekozen voor leerlingen van groep 6. Voor deze 10-jarigen is het lesmateriaal afgestemd. Vanaf de start hebben jaarlijks als regel 6 lesgroepen uit meerdere basischolen deelgenomen aan het project.

Interesse vanuit het land

Ook vanuit het land is belangstelling getoond voor het HOK project. Dit heeft onder andere geleid tot een demonstratie bij een orgelfestival in de regio Rotterdam en enkele gastlessen op school buiten Den Haag.
Maar ook in het in 2013 opstarten van een eigen project in de Grote Kerk van Overschie, op basis van op de Overschiese situatie aangepast lesmateriaal en met medewerking de eigen organist en Henk en Jannie Barnhard bij de excursie in de kerk.

Pers en media

Vanuit de pers is ook al belangstelling getoond voor het HOK project. In ‘NotaBene' het verenigingsblad van de KVOK en in ‘De Orgelvriend', maar ook in het RD in d.m.v. artikelen aandacht geschonken aan het educatieve project van het HOK.

Educatieve CD

Op 13 april 2013, de jubileummiddag van het HOK, zal de educatieve CD beschikbaar komen die is opgenomen ter ondersteuning van het project. Op de CD heeft Henk Barnhard een gesprek met ‘meneer Jos' van der Kooy over het orgel en hoe het klinken kan en wat je er op kunt spelen. Uiteraard met de nodige muziekvoorbeelden. De CD is opgenomen in de Westerkerk van Amsterdam en duurt ca 30 min. (verdeeld over verschillende ‘tracks'). De CD is niet in de handel verkrijgbaar maar zal gratis aan de deelnemende scholen worden uitgereikt.

Kinderproject - hok-kinderproject-2012-20.jpg Kinderproject - hok-kinderproject-2014-draaiorgel-13.jpg

Wat is er spannender dan zelf even spelen... bij het draaiorgel op de schoolsportdag (de 1e prijs van de knutselwedstrijd t.g.v. het HOK jubileum)

Kosten voor de scholen

Aan het project zijn voor de deelnemende scholen geen kosten verbonden. Al het lesmateriaal en de excursie wordt gratis door het HOK aangeboden. De bijdrage van het projectteam gebeurt op basis van vrijwilligheid, waarbij slechts de onkosten worden vergoed.

Financiële bijdragen

De kosten van het project, die hoofdzakelijk bestaan uit het laten printen van het lesmateriaal, de huur van de kerk en een onkostenvergoeding voor de organist, worden gedekt door een structurele subsidie van de Gemeente Den Haag en donaties van Stichting Boschuysen, Debman Foudation en Lydia Vroegindeweij Fonds (onderdeel van het Prins Bernhard Cultuur Fonds)(van 2013-2015) en Fonds 1818 (2016). Zolang het project voldoende gesubsidieerd wordt zal het HOK doorgaan met dit jaarlijkse project.

Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag

Naast het educatieve kinderproject organiseert het HOK jaarlijks ook een ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag' in de Grote Kerk van Den Haag voor de jeugd van 8 tot 80 (jonger en ouder mag ook).
Een spannende ontdekkingstocht rond het orgel: wat kan het, hoe doe je het, hoe werkt het en hoe klinkt het. De ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag' wordt als regel georganiseerd op een zaterdagochtend in augustus.

Te downloaden

Terug naar Overzicht Educatieve projecten

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuurde Governance Code Cultuur (GCC)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

   

Volg ons

Nieuwsbrief