Orgels Kloosterkerk

De orgels

De Kloosterkerk bezit twee orgels: het hoofdorgel (40/III/P) werd in 1966 gebouwd door de Deense orgelbouwer Marcussen. Het kistorgel (6/I/-) werd in 1989 gemaakt door Fama & Raadgever te Utrecht. Dit orgel heeft 6 registers, waarvan 4 gedeeld in bas en discant. Beide orgel hebben mechanische toets- en registertractuur.

Geschiedenis

Lang heeft men het zonder orgel gedaan en ook na de reformatie moest met het met een ‘voorzanger' redden. (NB: 'paapse fluitenkast' wordt vaak gered doordat het van de stad was!)

1e orgel

Er is voor het eerste sprake van een groot orgel (20/II/aP) in 1680, waarschijnlijk gebouwd door Stephanus Cousijns uit Den Haag met gebruikmaking van pijpwerk van het oude (kleine) orgel van de Grote Kerk. In 1851 repareert Kam & v/d Meulen te Rotterdam dit orgel en levert nieuwe klavieren. In 1864 verhuist dit orgel naar de Herv. Kerk te Woudrichem waar de fa. Standaart er in 1907 een nieuw binnenwerk in plaatste. De fa. Blank deed het zelfde in 1980.

Witte orgel

In 1864 levert de G.C.F. Witte (fa. Bätz & Co.) uit Utrecht een nieuw orgel (20/II/P). In 1909 word dit orgel door de fa. G. van Leeuwen te Leiderdorp gewijzigd en uitgebreid met o.a. een (pneumatisch) 3e klavier, Barkerpneumatiek voor het hele werk en een elektrische windmachine. Het orgel komt op een 2e galerij te staan, de speeltafel 'een verdieping lager'.

Huidige (Marcussen) orgel

In 1966 wordt een nieuw mechanisch orgel met 40 registers over 3 klavieren en vrij pedaal geplaatst door de Deense orgelbouwer Marcussen & Son te Aabenraa, onder advies van Adriaan Engels. Het orgel krijgt een eiken kas. Het frontontwerp op 16' basis, is van Cor Edskes. Op het pedaal staat een Fagot 32' als een van de 9 tongwerken en op het 2e klavier een Trompet 8' die als ‘chamadewerk' is uitgevoerd. (‘horizontale- of Spaanse trompetten'). Opvallend is dat de registerknoppen zijn voorzien van Deense opschriften en dat het orgel ver naar achteren op de orgelgalerij is geplaatst met erg veel ruimte tussen de organist en rugwerk. Begin 1990 word een intonatiecorrectie uitgevoerd door de fa. Fama & Raadgever te Utrecht.

Kistorgel

Daarnaast bezit de kerk ook nog een kistorgel uit 1989 van de Fa. Fama & Raadgever te Utrecht. Dit mechanische orgel heeft 6 registers, waarvan 4 gedeeld in bas en diskant. Het orgel wordt met name gebruikt als continuo instrument bij de Cantatediensten die regelmatig in de Kloosterkerk plaatsvinden.
Dit kistorgel kwam in de plaats van een in 1963 door Marcussen gebouwd koororgel dat in 1987 verhuisde naar een andere locatie.

Organist

Vaste bespeler vanaf 1 januari 2012 is Geerten van de Wetering , als opvolger van Jan Hage, die ruim 16 jaar vaste organist van de Kloosterkerk was en een concerttraditie heeft opgebouwd waarin veel ruimte was voor hedendaagse muziek. Een traditie die ook door Geerten wordt voortgezet.

Educatief kinderproject voor de Basisschool

Vanaf 2009 tot heden is het orgel van de Kloosterkerk het middelpunt van het 'klinkende gedeelte' van het Educatieve kinderproject van het HOK. Met 'meneer Jos' (van der Kooy) aan het orgel komen ieder jaar meerdere groepen kinderen van Haagse basisscholen (groep 6) naar de kerk voor een excursie. De excursie is de afsluiting van een lesproject in de klas 'Muziek uit een gebouw' -het orgel-, die door het HOK is ontwikkeld. De speeltafel wordt bezocht (en uitgeprobeerd) en er is een les over hoe orgels werken en gemaakt worden in de crypte van de kerk.

Meer info

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief