Abdijkerk Loosduinen, Willem III straat

Andere locaties

  

ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: Abdijkerk Loosduinen
Adres: Willem III straat 40,  5252 BS  Den Haag (Loosduinen)
Bouwjaar: 1230-1250
Architect: niet bekend
Beheer/gebruik: Hervormde kerk Loosduinen (PKN)

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL:

Hoofdorgel: Joachim Reichner, 1780 - 21/II/P
Koororgel: NVT. Wel Frans drukwind-harmonium van Alexandre Debain uit 1860
Titulair organisten: Gijsbert Kok (1e organist) en Vincent Hildebrandt (2e organist)

Organisatie concerten: Arie Molenkamp Stichting
Abdijkerk maakt geen deel uit van het HOK, maar is opgenomen in de lijst i.v.m. de grote historische en culturele warde van kerk en orgel. 

KERK:

De Abdijkerk is één-beukige kerk in ‘Schelde gotiek’ en maakte oorspronkelijk deel uit van het Cisterciënzerklooster gesticht uit 1098. Het is het oudste kerkgebouw in Den Haag

De kerk heeft een vierkante toren. De zijgevels hebben zowel dubbele lancetvensters als gotische ramen. Tegen de oostgevel is een aanbouw aanwezig. De oorspronkelijke kloostergang langs de zuidgevel is weer in ere hersteld..

Het interieur van de kerk kent enkele fraaie interieurstukken zoals de preekstoel en het doophek. Het rijk vormgegeven orgel staat op een orgelgalerij over de gehele breedte van de kerk. De kerk heeft een vlakke zoldering met moer- en kinderbinten.

ORGEL:

Het orgel is van 1780 gebouwd door de Haagse orgelbouwer Joachim Reichner. Het is een mechanisch sleeplade-orgel. De dispositie telt 21 stemmen over twee klavieren en pedaal. De klaviatuur bevind zich in de Hoofdwerkkas, achter het Rugwerk. 

Het orgel heeft meerdere uitbreidingen en wijzigingen gekend, o.a. uitgevoerd door de fa. Bätz & Co (Chr. G. Witte). Bij de laatste restauratie in 2006 is geprobeerd zo veel mogelijk het originele klankbeeld terug te krijgen. Ook werd het pedaal voorzien van eigen pijpwerk. Daarvoor was het ‘aangehangen’ aan het Hoofdwerk. Gelukkig kon de Rococo orgelkas steeds behouden blijven.

Voordat het Reichner-orgel in de kerk stond werd de gemeentezang geleidt door een voorzanger. In de ‘voor-Reformatorische tijd’ zongen de kloosterbroeders a-capella.

In de kerk is ook een uniek Frans drukwind-harmonium aanwezig uit 1860 van Alexandre Debain. Tevens bezit de kerk een fraaie Bechstein vleugel uit 1916.

CONCERTEN:

In de kerk worden regelmatig (orgel) concerten en andere culturele activiteiten verzorgt door de Arie Molenkamp Stichting.

MEER INFORMATIE: 

 

HB/juli 2022

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief