Antonius Abt Kerk, Scheveningseweg

Andere locaties

  

ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: H. Antonius Abt.
Adres: Scheveningseweg 235
Bouwjaar: 1926-1927
Architect: Joseph en Pierre Kuypers
Beheer/gebruik: RK Parochie H. Antonius Abt, onderdeel van ‘Maria Sterre der Zee’

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL:

Hoofd orgel: Fa Jos Vermeulen, Alkmaar – 1927  - 41/III/P
Koor orgel: NVT
Titulair organist: Patrick Hopper

Organisatie concerten: organist organiseert regelmatig lunchconcerten.
Locatie maakt geen deel uit van het HOK

KERK

De RK Antonius Abtkerk werd in 1926-1927 gebouwd naar en ontwerp van Joseph en Pierre Kuypers. Om niet te veel ‘uit de toon’ te vallen in het overwegend protestantse Scheveningen werd de kenmerkende RK-architectuur vermeiden. De kerk heeft een vierkante toren met opvallende lichtgekleurde klokkenhuis met galmgaten..

Het interieur van de kerk wordt gekenmerkt door veel Art Deco elementen en het grote kleurrijke mozaïek in de apsis achter het Hoogaltaar, ontworpen door Antoon Molkenboer. Het verbeeld het ‘Wonder van Scheveningen’ waarbij de grote choleraepidemie van 1848 in Scheveningen wordt herdacht. Het mozaïek is het grootste in Nederland.

ORGEL

Het orgel werd in 1927 gebouwd door Fa Jos Vermeulen uit Alkmaar als pneumatisch instrument met 39 stemmen uit 3 kalvieren en pedaal. In 2002 werd de tractuur van het orgel geëlektrificeerd door Fa Pels & van Leeuwen uit ‘s-Hertogenbosch waarbij ook enkele wijzigingen in de dispositie werden hersteld, het orgel opnieuw werd geïntoneerd en voorzien van een Setzer-instalatie die snelle registerwisselingen mogelijk maakt. 

Het orgel is gesitueerd boven de entree in een nis in het ingangsportaal. Het roosvenster is in de opbouw van het orgel vrijgelaten. De losse speeltafel staat voor het orgelfront.

CONCERTEN/ORGELBESPELINGEN

Organist Patrick Hopper verzorgt als regel in de zomermaanden wekelijks op donderdag een lunchpauzeconcert op het orgel van de Antonius Abt Kerk.

MEER INFORMATIE:

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief