Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan

Andere locaties

  

ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: Nieuwe Badkapel
Adres kerk: Nieuwe Parklaan 90, 2587 BV Den Haag (hoek Nieuwe Duinweg)
Bouwjaar kerk: 1916
Architect kerk: Willem Chiel Kuijper (1879-1961)
Beheer/gebruik: Ned. Hervormde kerk (PKN)

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL('s):

Hoofd orgel: P. van Dam & Zn. 1926, 39/III/P
Koororgel: 
Titulair organist: Bert Mooiman

Organisatie concerten: door organist
De Kerk maakt geen deel uit van het samenwerkingsverband van het HOK, maar is opgenomen in de lijst i.v.m. de bijzondere architectuur en geschiedenis van kerk en orgel.

KERKGEBOUW

De Nieuwe Badkapel is een ruime kerk met een kruisvormige plattegrond gebouwd in 1916 als opvolger van de (oude) Badkapel die in 1915 moest wijken voor stadsuitbreiding in de Scheveningse badplaats. Aan de architectuur van de kerk is de invloed van architecten als Berlage en de Basel goed af te lezen.

De kerk heeft een nog vrijwel originele indeling. Met aan drie zijden zijn galerijen. Tegenover de ingang is een orgeltribune met daarvoor het liturgisch centrum met een ronde houten preekstoel onder het orgel.

ORGEL

Het orgel (het laatste instrument van P. van Dam) had bij oplevering 27 stemmen verdeeld over 2 klavieren en pedaal. De speeltafel van het orgel staat tegen de rechter zijwand. De tractuur was pneumatisch.

In 1972 werd het orgel ‘aangepast naar de ‘eisen van de tijd’ door de Scheveningse orgelbouwer Jaap van der Zwan, en kreeg daardoor een meer (neo-)barokke klank.

Bij de restauratie door de fa Slooff In 2020 werd het karakter van het orgel weer terug gebracht naar de oorspronkelijk opzet. De tractuur werd elektro-pneumatisch gemaakt. Het orgel heeft nu 43 stemmen over 3 klavieren en pedaal. Kijk HIER voor de dispositie.
Organist Bert Mooiman heeft over deze restauratie een artikel geschreven dat u HIER als PDF aantreft. 

CONCERTEN

Organist van de kerk, Bert Mooiman organiseerde in het verleden met regelmaat concerten in de Badkapel. Waarbij ook het orgel regelmatig heeft geklonken. De verwachting is dat dit in de toekomst nog vaker za gebeuren omdat het orgel na de restauratie in topconditie is.

De Nieuwe Badkapel maakt geen deel uit van het samenwerkingsverband van het HOK. Deze kerk is opgenomen in de lijst i.v.m. de ontstaansgeschiedenis en architectuur van het kerkgebouw en het waardevolle orgel.

MEER INFORMATIE:


HB/juli 2022 

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief