Bethelkerk, Juriaan Kokstraat

Andere locaties

 

ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: Bethelkerk
Adres: Juriaan Kokstraat 175, 25586 SG Den Haag
Bouwjaar: 1970-1971
Architect: J.H. den Heijer
Beheer/gebruik: Protestantse Gemeente Scheveningen (PKN)

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL:

Hoofd orgel: D.A. Flentrop, 1956/1971 – 34/III/P
Koor orgel: Pels & van Leeuwen, 1977 – 11/I/P
Concertvleugel: Steinway & Sons D-274
Titulair organist: Marcel van Duyvenvoorde

Organisatie concerten: organist
Locatie maakt geen deel uit van het HOK

 

BIJZONDERHEDEN:

De kerk vervult een belangrijke plaats in het culturele leven van Scheveningen, mede door toedoen van voormalig organist Sander van Marion. Hierdoor, maar ook om het gegeven dat beide orgels vanaf het hoofdorgel kunnen worden bespeeld, is aanleiding om deze kerk op te nemen in deze lijst.

 

KERK:

De huidige Bethelkerk is al de 3e kerk van die naam op Scheveningen. Voorgaande kerken werden gebouwd in 1876 en in 1905. De huidige Bethelkerk, die een multifunctioneel karakter moest krijgen, met voldoende vergader- en sociëteitsruimte en de daarbij behorende voorzieningen, kwam gereed in 1971. Het gebouw, ontworpen door de Scheveningse architect J.H. den Heijer, staat in de rooilijn van de straat en is strak vormgegeven. De straatgevel is van baksteen en heeft verticale accentuerende vensters over de gehele hoogte. De begane grond verdieping is over de gehele breedte voorzien van glas. De entree van de kerk bevind zich aan de linker zijgevel, waar ook de toren tegen de gevel is gebouwd bestaande uit twee taps toelopende betonnen schijven met bovenin verbindingen voorzien van een drietal luidklokken.

In verband met de multifunctionaliteit is de onderste verdiepeng bestemd voor vergader- en sociëteitsruimte met gebruiksvoorzieningen (garderobe, catering en toiletten). De kerkzaal op de 1e verdieping is ruim. De wanden zijn van schoon metselwerk. Het plafond bestaat uit houten schroten. Er kunnen 450 bezoekers in de kerk de banken zijn rond het verhoogde liturgisch centrum gerangschikt. De kansel staat in het midden. Links daarvan is een orgeltribune met het hoofdorgel, rechts hangt het koororgel.

ORGEL(s):

Hoofdorgel

Het hoofdorgel is in 1956 gebouwd door D. A. Flentrop te Zaandam voor de 2e Bethelkerk en in 1971 door orgelbouwer Jac. van der Linden te Leiderdorp overgeplaatst naar de huidige Berthelkerk. Daarbij wordt het orgel tevens uitgebreid met een 3e klavier (Bovenwerk) en worden enkele tongwerken vernieuwd. In 1977 wordt door fa Pels & van Leeuwen te Waardenburg de dispositie en intonatie aangepast. Mede i.v.m. de plaatsing van een nieuw koororgel, dat ook vanaf het hoofdorgel bespeeld kan worden. Het hoofdorgel heeft dan 34 stemmen over drie klavieren (Hoofdwerk, Rugwerk en Bovenwerk) en pedaal. Het orgel heeft sleepladen en mechanische toets- en registertractuur.

Koororgel

Het Koororgel is gebouwd door orgelbouwer Pels & van Leeuwen en heeft 11 stemmen over manuaal en pedaal (Unitlade) In 1999 is een sterk tongwerk (Tuba mirabelis 8’ a chamade) toegevoegd. Het orgel heeft sleepladen en elektrische toets- en registertractuur. Bespeling is mogelijk vanaf een eigen (losstaande) speeltafel maar ook vanaf het hoofdorgel.

CONCERTEN/ORGELBESPELINGEN

Voormalig organist Sander van Marion verzorgde van af 1978 regelmatig orgelbespelingen in de Bethelkerk, maar ook speciale vieringen met veel muziek en lezingen. Deze traditie is door zijn opvolger Marcel van Duyvenvoorde in gewijzigde vorm overgenomen.

 

MEER INFORMATIE:

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief