0_Orgels in Den Haag

Andere locaties

Van de vele pijporgels in Den Haag zijn er een aantal met grote cultuur(historische) waarde en worden als Klinkend erfgoed regelmatig bespeeld ook concertant. Ook veel locaties waarin de orgels staan behoren tot het cultureel erfgoed.
De organisatie van deze concerten die in de locaties worden gegeven is als regel in handen van een concertcommissie waarin ook de organist een rol speelt.

In het Samenwerkingsverband van het Haags Orgel Kontakt (HOK) zijn sinds 1973 een aantal van deze (orgel)concertorganisaties verenigd. In de locaties (kerken) van waaruit deze HOK-participanten actief zijn worden regelmatig orgelconcerten georganiseerd waarvan melding wordt gemaakt op de website van het HOK.

Bijgaande lijst geeft in alfabetische volgorde een overzicht van al deze locaties.
De lijst pretendeert niet volledig te zijn.

Het aanklikken van de Locatie opent de LINK naar een korte introductie van de kerk of locatie. De LINK ‘Geschiedenis en Orgel’ opent een pagina met uitgebreidere informatie over de geschiedenis van kerk en meer informatie over het orgel en de dispositie in die locatie. Via beide LINK’s zijn ook informatiepagina’s te openen over de titulair organist.


Zie voor meer info per locatie deze pagina

Meer informatie over orgels (o.a. in Den Haag) is te vinden op:

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief