Orgels in Den Haag

Andere locaties

Den Haag kent een groot aantal belangwekkende orgels veelal in architectonische en historisch interessante kerken.
Enkele van deze kerken en orgels maken deel uit van het samenwerkingsverband van het HOK.
In deze locaties (overwegend kerken) worden orgelconcerten georganiseerd door de participanten van het HOK.

Maar ook in kerken die niet bij het HOK zijn aangesloten worden regelmatig orgelconcerten verzorgt door een concertcommissie of organist. Al is dit niet in alle kerken het geval.

Bijgaande lijst geeft in alfabetische volgorde een overzicht van al deze locaties.
De lijst pretendeert niet volledig te zijn en kan in de toekomst nog aangevuld of gewijzigd worden.

Het aanklikken van de onderstreepte tekst opent de LINK naar een korte introductie van de kerk of locatie, waar weer LINK's te vinden zijn met informatie over locatie, orgel en organist.

 

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief