Prinses Julianakerk Scheveningen

Andere locaties

  

ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: Prinses Julianakerk.
Adres: Vlielandsestraat 1, 2583 JC Den Haag (hoek Nieboerweg)
Bouwjaar: 1927-1928
Architect: Willem Chiel Kuijper jr.
Beheer / gebruik: Protestantse gemeente Scheveningen (PKN)

 

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL:

Hoofd orgel: Gebr. Reil, Heerde
Koororgel: NVT
Titulair organist (en): Wim van Dijk, Danny Spaans en Joop Ligthart (plaatsverv.)

Organisatie concerten: Concertcie en organist(en)
Locatie maakt geen deel uit van het HOK

 

BIJZONDERHEDEN:

Het huidige orgel in de kerk is een kopie van het Arp Schitger-orgel in Uithuizen daarom heeft het een plaats in de verzameling ‘bijzondere kerken en orgels’

 

GESCHIEDENIS

In de 20er jaren van de vorige eeuw bleek stadsuitbreiding aan de westelijke zijde van Den Haag/Scheveningen noodzakelijk. Met name omdat in het dorp Scheveningen geen ruimte meer was voor wat ruimere woningen. Deze stadsuitbreiding werd gevonden in de duinen westelijk van het Verversingskanaal. In deze nieuwe wijk ‘Duindorp’ waren, naast voorzieningen als winkels e.d. ook kerkgebouwen noodzakelijk.
Aan de Nieboerweg tussen de Vlielansdestraat ne Tesselsestraat, aan de rand van de Bosjes van Poot, verrees de nieuwe Prinses Julianakerk, waarvan de eerste steen werd gelegd in 1927. De eerste kerkdienst werd bijgewoond door toenmalig Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana in gezelschap van voorm. Regentes Emma. 

 

L: bezoek prinses Juliana aan kerk, R: kerkgang 60er jaren

Als gevolg van langere tijd die nodig was voor de bouwplannen van de Prinses Julianakerk in Scheveningen bleek dat al iets eerder een kerk van de zelfde naam in Den Haag (Transvaalkwartier) gereed* was en had de kerk aan de Vlielandsestraat/Nieboerweg niet de primeur van die naam.
(* deze kerk is inmiddels onttrokken aan de eredienst en nu wijkcentrum)

KERKGEBOUW

Het kerkgebouw, ontworpen in een zakelijke-expressionistische stijl, is van de hand van de Scheveningse architect Willem Chiel Kuijper jr. (1879 – 1961) die ook tekende voor het ontwerp van de Nieuw Badkapel.

De kerk is voorzien van een fors zadeldak dat aan de noordkant, ter hoogte van de bij-ruimtes, lager wordt. De hoofdingangen bevinden zich aan de zuidzijde. Langs het schip zijn aan weerszijde een drietal raampartijen aangebracht als ‘rudimentaire transepten’. Ook zijn er in de gevel muurdammen opgenomen die verwijzen naar steunberen.
Aan de zuidoostkant is een forse toren gesitueerd die dominerend uitsteekt boven de rest van de bebouwing van Duindorp.

Het interieur kenmerkt zich door de tot de kerkvloer lopende gebogen spantconstructie met houten gewelf. Aan de zuidzijde is een brede galerij gesitueerd. De noordzijde wordt afgesloten door een wand van metselwerk met daarin een forse nis waarin de preekstoel is geplaatst met daarboven de orgeltribune met orgel.

Van 1970 tot 1973 wordt de kerk uitvoerig gerestaureerd, waarbij het gehele interieur wordt vernieuwd. Ook het bestaande orgel wordt vervangen.

 

ORGEL

Bij de oplevering van de kerk wordt door orgelbouwer Fa van Gelder een orgel geplaats afkomstig uit de in 1915 gesloopte (oude) Scheveningse Badkapel. Dit orgel ondergaat in de loop van de tijd enkele uitbreidingen en wijzigen.

In 1973 wordt dit orgel vervangen door een nieuw orgel, gebouwd door de Gebr. Reil uit Heerde onder advies van Klas Bolt. Uitgangspunt van dit nieuwe orgel is het in 1700 door Arp Schitger gebouwde orgel van de Jacobikerk te Uithuizen. Feitelijk kan worden gesproken van een kopie van dit orgel. Het pijpwerk komt uit de wekplaats van de orgelbouwer, maar er wordt ook pijpwerk overgenomen uit andere orgels (w.o. het oude orgel). Het orgel staat in een iets aangepaste Werckmeister stemming. De registertrekkers van het Rugwerk zitten, evenals die van zijn voorbeeld in Uithuizen, in de Rugwerkkas.

 

v.l.n.r.: voorm. orgel, huidig Reil-orgel, Schitger-orgel Uithuizen

Het orgel heeft een geheel mechanische tractuur en bezit 25 stemmen over twee klavieren en pedaal. De dispositie is vrijwel gelijk aan die van het orgel in Uithuizen. Ook de licht-eiken orgelkas vertoont een opvallende gelijkenis, geheel in de stijl van Arp Schnitger met half ronde (gekante) middentoren, zeshoekige zijtorens, vlakke dubbele tussenvelden en veel blinderings- en siersnijwerk. Het rugwerk is een verkleinde uitvoering van het Hoofdwerk.

 

 ter vergelijking volgt hier de dispositie van het Arp Schitger-orgel van de Jacobikerk te Uithuizen:

MEER INFORMATIE:

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief