Prinses Julianakerk Scheveningen

Andere locaties

 

ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: Prinses Julianakerk.
Adres: Vlielandsestraat 1, 2583 JC  Den Haag (hoek Nieboerweg)
Bouwjaar: 1927-1928
Architect: Willem Chiel Kuijper jr.
Beheer / gebruik: Protestantse gemeente Scheveningen (PKN) 

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL:

Hoofd orgel: Gebr. Reil, Heerde
Koororgel: NVT
Titulair organist (en): Wim van Dijk, Danny Spaans en Joop Ligthart (plaatsverv.)

Organisatie concerten: Concertcie en organist(en)
De Kerk maakt geen deel uit van het samenwerkingsverband van het HOK, maar is opgenomen in de lijst i.v.m. het bijzondere orgel (een kopie van het Arp Schitger-orgel in Uithuizen)

KERKGEBOUW

Aan de Nieboerweg tussen de Vlielansdestraat ne Tesselsestraat, tegenover de Bosjes van Poot, werd in de 20er jaren de Prinses Julianakerk gebouwd als onderdeel van het stadsuitbreidingsplan Duindorp.

Het kerkgebouw, ontworpen in een zakelijke-expressionistische stijl, is van de hand van de Scheveningse architect Willem Chiel Kuijper jr. (1879 – 1961) die ook tekende voor het ontwerp van de Nieuw Badkapel.
Het interieur kenmerkt zich door de tot de kerkvloer lopende gebogen spantconstructie met houten gewelf. Aan de zuidzijde is een brede galerij gesitueerd. De noordzijde wordt afgesloten door een wand van metselwerk met daarin een forse nis waarin de preekstoel is geplaatst met daarboven de orgeltribune met orgel.

Van 1970 tot 1973 werd de kerk uitvoerig gerestaureerd, waarbij het gehele interieur is vernieuwd. Ook het bestaande orgel is toen vervangen.

ORGEL

Bij de oplevering van de kerk wordt door orgelbouwer Fa van Gelder een klein orgel geplaats afkomstig uit de (oude) Scheveningse Badkapel die in 1915 gesloten was. Dit orgel ondergaat in de loop van de tijd enkele uitbreidingen en wijzigen.

In 1973 wordt dit orgel vervangen door een nieuw orgel, gebouwd door de Gebr. Reil uit Heerde onder advies van Klas Bolt. Uitgangspunt van dit nieuwe orgel is het in 1700 door de beroemde orgelbouwer Arp Schitger gebouwde orgel van de Jacobikerk te Uithuizen. Feitelijk kan worden gesproken van een kopie van dit orgel.

Het orgel heeft een geheel mechanische tractuur en bezit een dispositie van 25 stemmen over twee klavieren en pedaal. De dispositie is vrijwel gelijk aan die van het orgel in Uithuizen. Ook de licht-eiken orgelkas vertoont een opvallende gelijkenis, geheel in de stijl van Arp Schnitger met half ronde (gekante) middentoren, zeshoekige zijtorens, vlakke dubbele tussenvelden en veel blinderings- en siersnijwerk. Het rugwerk is een verkleinde uitvoering van het Hoofdwerk.

CONCERTEN:

Vanaf de ingebruikname van het Reil-orgel hebben veel organisten orgelconcerten verzorgt op dit orgel. Er is geen informatie beschikbaar of dit nog plaatsvindt.

ER INFORMATIE:

 

HB/juli 2022

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief