Noorder Kerk, Schuytstraat

Andere locaties

  

ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: Noorderkerk
Adres: Schuytstraat 9-11, 2517 XB Den Haag
Bouwjaar: 1906
Architect: J.C. Wentink (Utrecht)
Beheer/gebruik: Gereformeerde Kerk Den Haag (oost) (PKN)
Websiet: https://denhaag.com/nl/noorderkerk-den-haag

het gebouw staat sinds 1985 op de gemeentelijke monumentenlijst.

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL:

Hoofd orgel: Fa. J. Proper - 1907 - (29/II/P)
Koor orgel: NVT
Titulair organist: Ronald Mulder

Organisatie concerten: concertcommissie
Er is geen participatie binnen het HOK 

KERK:

Door de uitbreiding van de stad en het toenemende aantal gereformeerden in dit stadsgedeelte werd het wenselijk geacht dat in de in aanbouw zijnde wijk Duinoord een nieuwe kerk werd gebouwd. Dit werd de Noorderkerk in de Schuytstraat die in 1906 in gebruik werd genomen.

Het kerkgebouw werd ontworpen door de Utrechtse architect J.C. Wentink. Het gebouw is geheel opgenomen in de naastliggende bebouwing. Ook de rooilijn kwam overeen met de naastgelegen percelen waardoor de kerk bijna niet opvalt ondanks de toch forse afmetingen.

De straatgevel is driedelig en bestaat uit een middengedeelte met zadeldak en aan weerszijde twee vierkante torens (die feitelijk in de kerkruimte staan). De rechter toren is hoger dan de linker. Beide torens hebben een toegangsdeur met daarboven een neo-romaans rondboog venster. De rechter toren heeft daar boven rondom nog een bescheiden roosvenster met door boven galmgaten. De toren wordt gedekt door een kwart slag gedraaid tentdak.

De linker toren heeft een vrijwel vlakke afsluiting met daaronder rondom enkele gedeelde raamopeningen.

Het middengedeelte bestaat uit een breed gevelvlak met een zadeldak. In het midden bevindt zich een monumentale entreepartij met daar boven een groot roosvenster. Aan weerszijde van de toegangsdeur zijn hoge gelede rondboogvensters aangebracht, Deze zijn ook aanwezig aan de achterkant van de kerk.

De gevels zijn opgetrokken in baksteen afgewisseld met natuursteen ornamenten. Er is een hoog natuurstenen plint over de gehele breedte. Boven in de gevel is een smalle strook, met de tekst: ‘HOORT HET WOORD DES HEEREN’

De kerk heeft een rechthoekige plattegrond met een lange zijde als straatwand.

Het interieur is vrij sober. Door de ingebouwde torens ontstaat er een zekere kruisvorm met ondiepe armen. De vorm is ook te herkennen in het tonvormige gewelfde plafond dat geheel van hout is.

Het liturgisch centrum is aan de NO-zijde van de kerk. Daar bevindt zich ook het orgel dit op in een ondiepe nis op een bescheiden rond gebogen orgelgalerij staat.

Tegenover het liturgisch centrum is een galerij met banken. Ook in de kerkzaal staan kerkbanken evenals enkele rijen stoelen..

In het verleden waren er galerijen langs de drie wanden en stond de preekstoel onder het orgel. Er konden toen 1050 bezoekers een plaats vinden in de kerk. (al moesten dan wel de ‘uitschuifbankjes’ aan de uiteinden van de kerkbanken dienst doen)

De Noorderkerk onderging in de loop van jaren enkele verbouwingen en aanpassingen (in 1956, 1968, 1989 en 1995) mede noodzakelijk doordat het bezoekersaantal terug liep als gevolg van de ‘ontkerkelijking’.

 

 interieur Noorderkerk L: oud, R: huidige toestand

 

ORGEL:

Het orgel in de Noorderkerk is gebouwd door de Fa. J. Proper te Kampen en werd in 1907 in de kerk geplaatst*. Het is een orgel met 29 stemmen over twee klavieren en pedaal. Het orgel heeft kegelladen en een pneumatische toets en registertractuur.
Het staat gedeeltelijk in een ondiepe nis op een bescheiden rondlopende orgel tribune. De bespeling was oorspronkelijk aan de zijkant.

 

orgel L: oude situatie, M: Huidige situatie, O: speeltafel

 

Tegenwoordig  staat de speeltafel aan de voorzijde van de orgelkas achter een loos rugwerk (dat dus geen sprekende pijpen bezit) Het orgel heeft een fraai neobarok front met een forse middentoren, twee halfronde zijtorens en gedeelde tussenvelden.

Onder de orgeltribune is een fraai drieluik aangebracht met panelen met een voorstelling van de drie dieren uit de Openbaringen aan Johannes, vervaardigd door de kunstenaar Roeland Koning.

*(volgens de oud organist van de Noorderkerk is het orgel eerder als mechanisch instrument gebouwd voor een kerk in Kampen, maar weer terug genomen door de orgelbouwer die het daarna voorzag van pneumatische tractuur en plaatste in de Noorderkerk te Den Haag – bron: A. de Kort) 

CONCERTEN:

In de Noorderkerk vinden regelmatig concerten plaats (ook door ‘derden’). Mede doordat de akoestiek voor diverse muziekuitvoeringen geschikt wordt bevonden. Ook het orgel wordt met enige regelmaat concertant bespeeld.

MEER INFORMATIE:

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief