Noorder Kerk, Schuytstraat

Andere locaties

   

ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: Noorderkerk
Adres: Schuytstraat 9-11, 2517 XB  Den Haag
Bouwjaar: 1906
Architect: J.C. Wentink (Utrecht)
Beheer/gebruik: Gereformeerde Kerk Den Haag (oost) (PKN)

het gebouw staat sinds 1985 op de gemeentelijke monumentenlijst.

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL:

Hoofd orgel: Fa. J. Proper - 1907 - (29/II/P)
Koor orgel: NVT
Titulair organist: Ronald Mulder

Organisatie concerten: concertcommissie
Er is geen participatie binnen het HOK. Deze kerk is opgenomen in de lijst i.v.m. de cultuurwaarde van het orgel.

KERK:

Het gebouw is geheel opgenomen in de naastliggende bebouwing waardoor de kerk bijna niet opvalt ondanks de toch forse afmetingen.

De kerk staat op en rechthoekig perceel, maar heeft een T-vormige plattegrond met torens op de korte kan van de T.

Het interieur is vrij sober. Door de ingebouwde torens ontstaat er een gedeeltelijke kruisvorm met ondiepe armen. De vorm is ook te herkennen in het tonvormige gewelfde plafond dat geheel van hout is. In de kerk konden meer dan 1000 kerkgangers een plaats vinden. mede door de galerijen aan twee wanden. 

De Noorderkerk onderging in de loop van jaren enkele verbouwingen en aanpassingen (in 1956, 1968, 1989 en 1995) mede noodzakelijk doordat het bezoekersaantal terug liep als gevolg van de ‘ontkerkelijking’. Mede daardoor werd de galerij t.p.v. de kerkentree verwijderd.

ORGEL:

Het orgel in de Noorderkerk is gebouwd door de Fa. J. Proper te Kampen en werd in 1907 in de kerk geplaatst*. Het is een orgel met 29 stemmen over twee klavieren en pedaal. Het orgel heeft kegelladen en een pneumatische toets en registertractuur.
Het staat gedeeltelijk in een ondiepe nis op een bescheiden rondlopende orgel tribune. De bespeling was oorspronkelijk aan de zijkant.
Tegenwoordig  staat de speeltafel aan de voorzijde van de orgelkas achter een loos rugwerk (dat dus geen sprekende pijpen bezit) Zie HIER de dispositie.

Onder de orgeltribune is een fraai drieluik aangebracht met panelen met een voorstelling van de drie dieren uit de Openbaringen aan Johannes, vervaardigd door de kunstenaar Roeland Koning.

*(volgens de oud organist van de Noorderkerk is het orgel eerder als mechanisch instrument gebouwd voor een kerk in Kampen, maar weer terug genomen door de orgelbouwer die het daarna voorzag van pneumatische tractuur en plaatste in de Noorderkerk te Den Haag – bron: A. de Kort) 

CONCERTEN:

In de Noorderkerk vinden regelmatig concerten plaats (ook door ‘derden’). Mede doordat de akoestiek voor diverse muziekuitvoeringen geschikt wordt bevonden. Ook het orgel wordt met enige regelmaat concertant bespeeld.

MEER INFORMATIE:

 

HB/juli 2022

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief