Katholiek Apostolische Kerk, 1e de Riemerstraat

Andere locaties

 

ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: Katholiek Apostolische Kerk
Adres: 1e De Riemerstraat 1, 2513 CT Den Haag
Bouwjaar: 1868
Architect: C.W. van Capellen
Beheer/gebruik: Katholiek Apostolische gemeente
Rijksmonument nr 452781

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL:

Hoofd orgel: Fa J. van Gelder/W. van Leeuwen – 1888/1922 – 19/II/P
Koor orgel: NVT
Titulair organist: …

Participerend in HOK: nee
Organisatie concerten: ...

KERK:

Geschiedenis:

De Katholiek Apostolische kerk (Catholic Apostolic Church) ontstond rond 1800 in Groot Brittannië als oecumenische gebedsbeweging, geleid door voorgangers die ‘Apostelen’ en ‘Engelen’ werden genoemd naar de voorgangers (apostelen) in de begintijd van het Christendom.
De voorgangers, maar ook de gelovigen die zich bij dit genootschap aansloten waren afkomstig uit vele kerkelijke genootschappen en bleven vaak ook banden onderhouden met hun oude kerk, waardoor het Apostolisch gedachtegoed zich snel verspreide en met recht Katholiek (Algemeen) werd.
Ook buiten de grenzen van het Verenigd Koninkrijk, zoals de VS en Europa. Ook in Nederland ontstonden er Apostolische Kerken, waaronder de Katholiek Apostolische Kerk.

Het gebouw:

Het kerkgebouw is in Eclectisch/Neo-romaanse stijl ontworpen door architect C.W. van Capellen. Het gebouw staat vrij van de belendende bebouwing iets achter de rooilijn, die wordt aangegeven door een smeedijzeren hek.

De voorgevel wordt gekenmerkt door een hoofdentree, gevat in een lijstwerk met rondboog boven een ondiepe nis van metselwerk en geflankeerd door rondboogvensters. De gevel wordt aan weerszijde afgesloten door gepleisterde hoeklijsten (als pilasters) De topgevel wordt geaccentueerd door een klimmende boogfries. Midden op de nok van het dak staat een achthoekige houten klokkentorentje. De rechter zijgevel (oost) is opgedeeld in vier traveeën gescheiden door muurdammen (als steunberen). De drie achterste traveeën zijn voorzien van hooggeplaatste rondboogvensters. Aan de oostzijde is tevens een sacristie-uitbouw aangebouwd, voorzien van een lager dak.
De noordgevel, die het koor afsluit, is vijfkantig en eveneens voorzien van rondboogvensters.

De kerkzaal wordt bovenin afgesloten door ribgewelven die van pleisterwerk zijn voorzien. Het koor wordt afgesloten door een straalgewelf eveneens voorzien van stucwerk.
In het enkele treden verhoogde koor staan links en rechts houten koorstoelen voorzien van lambrisering en een altaar. De preekstoel staat aan de westelijke gevel even buiten het koor. Al het kerkmeubilair is in neo-romaanse stijl uitgevoerd. De kerk is voorzien van houten kerkbanken.

Aan de westzijde (straatgevel) is een toegangsportaal in de kerkruimte uitgespaard waar boven het orgel is geplaatst met links en rechts een galerij die ter plaatse van het orgel naar binnen is afgerond tot de voorzijde van de orgelkas. Het interieur heeft in de loop van de jaren wel enkele moderniseringen ondergaan.

ORGEL:

Het orgel is vervaardigd door de Fa J. van Gelder en werd in 1888 opgeleverd als mechanisch instrument met een klavier met 9 stemmen en aangehangen pedaal. Ook heeft het orgel een Crescendokast (soort zwelwerk) De bespeling geschiedt aan de rechter zijkant.
In 1922 breidt orgelbouwer G. van Leeuwen het orgel uit met een apart Zwelwerk en een zelfstandig Pedaal (pneumatische kegellade) Het orgel heeft dan twee manualen en 16 stemmen. In 1953 wordt het orgel door van Leeuwen uitgebreid naar 20 stemmen waarbij hij het aanpast naar Neobarokke stijl.

De kas van het orgel is bijzonder vormgegeven. Het front oogt vrij smal en heeft een vlak middenveld met aan weerszijde twee driehoekige torens. Aan de basis heeft het orgel een verbreding waarop, ter hoogte van de pijpaanzet van de torens, vleugelstukken in houtsnijwerk zijn toegepast. De onderkas is voorzien van paneelwerk. De orgelkas is vrij diep en heeft nog een later aangebrachte uitbreiding naar achteren.

De vormgeving van het orgel heeft veel gelijkenis met de orgels de dorpskerk te Leidschendam, Oosterland (Z) en Burgh (Z) (inmiddels verdwenen)

 

 

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief