Katholiek Apostolische Kerk, 1e de Riemerstraat

Andere locaties

  

ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: Katholiek Apostolische Kerk
Adres: 1e De Riemerstraat 1, 2513 CT  Den Haag
Bouwjaar: 1867/'68
Architect: C.W. van Capellen
Beheer/gebruik: Katholiek Apostolische gemeente
Rijksmonument nr 452781

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL:

Hoofd orgel: Fa J. van Gelder/W. van Leeuwen – 1888/1922 – 19/II/P
Koor orgel: NVT
Titulair organist: NB

Organisatie concerten: NB
De Kerk maakt geen deel uit van het samenwerkingsverband van het HOK, maar is opgenomen in de lijst i.v.m. de bijzondere architectuur en geschiedenis van kerk en orgel.

KERK:

Korte Geschiedenis:

De Katholiek Apostolische kerk (Catholic Apostolic Church) ontstond rond 1800 in Groot Brittannië als oecumenische gebedsbeweging.
Zowel de voorgangers als de gelovigen waren afkomstig uit vele kerkelijke genootschappen en bleven vaak ook banden onderhouden met hun oude kerk.
Naast het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de VS en Europa werden er Apostolische Kerken opgericht. Ook in Nederland. Er zijn echter meerdere kerkgenootschappen die zich ‘Apostolisch’ noemen (echter zonder de toevoeging ‘Katholiek’) deze pagina leent zich er echte niet voor om hier verder op in te gaan.

Het gebouw:

Het kerkgebouw is in Eclectisch/Neo-romaanse stijl ontworpen door architect C.W. van Capellen. Het gebouw staat vrij van de belendende bebouwing iets achter de rooilijn, die wordt aangegeven door een smeedijzeren hek. De opvallende voorgevel wordt bekroond door een kleine 8-kantige klokkentoren/dakruiter.
Onbekend is of het gebouw nog regelmatig wordt gebruikt voor samenkomsten.
Bij het opstellen van deze pagina werd het gebouw gerenoveerd. evenals de naasliggende woning.

ORGEL:

Het orgel is in 1888 gebouwd door de Fa J. van Gelder en werd opgeleverd als een-klaviers mechanisch instrument met aangehangen pedaal en 9 stemmen. De bespeling is aan de rechter zijkant.
In 1922 breidt orgelbouwer G. van Leeuwen het orgel uit met een apart Zwelwerk en een zelfstandig Pedaal (pneumatische kegellade) Het orgel heeft dan twee manualen en 16 stemmen. In 1953 wordt het orgel door van Leeuwen uitgebreid naar 20 stemmen waarbij hij het aanpast naar Neobarokke stijl.

Kijk HIER voor de dispositie.

Concerten:

Het is onbekend of er in de kerk concerten worden georganiseerd.

Bij het opstellen van deze pagina werd de kerk van buiten en van binnen gerenoveerd.

Meer informatie:


HB/juni 2022

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief