Anglicaanse Kerk, Ary van der Spuyweg-Rioustraat

Andere locaties

 

ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: Anglican Church of Saint John and Saint Philip
Adres: Ary van der Spuyweg 1, 2585 JA Den Haag
Bouwjaar: 1951
Architect: J. Smit
Beheer/gebruik: Church of England

 

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL:

Hoofd orgel: firma Goetze & Gwynn -1987 - 17/II/P
Koor orgel: NVT
Titulair organist: Christina Scott- Edelen

Organisatie concerten: organiste organiseert met enige regelmaat koor- en orgelconcerten.
Er is geen participatie met het HOK

 

KERK:

De Anglicaanse, of Engelse kerk is één-beukige kerk, gebouwd in een stijl die het beste omschreven kan worden als ‘verwijzend naar de Engels-neogosche stijl.

Het kerkgebouw heeft een bescheiden afmeting met een vrijwel losstaande toren aan de zuidzijde van de kerk. De toren, die een forse, maar gedrongen indruk maakt geeft tevens toega tot de kerk en heeft een vrij laag tentdak en rondom spitsbogige openingen met galmgaten.

De kerk is opgetrokken in rode baksteen. De noordelijke zijgevel heeft vijf- de zuidelijke zijgevel telt vier traveeën (i.v.m. de toren) met ieder een Tudorboogvenster. De traveeën worden gescheiden door muurdammen (als steunberen). Aan de westzijde is een kleine apsis (uitbouw) aanwezig waarin een roosvenster is aangebracht. Aan de oostzijde is het koor gesitueerd dat smaller en lager is dan het schip van de kerk in het koor zijn vensters aangebracht met gebrandschilderd glas. aan de noordzijde is een uitbouw met nis voor het orgel aanwezig. Hier tegenover is een lagere aanbouw met aansluitend een bijgebouw met twee verdiepingen. De pastorie (of kosterswoning) staat los van de kerk, grenzend aan de Riouwstraat. Kerk en bijgebouwen worden gedekt door een zadeldak met dakpannen.

Het interieur van de kerk is sober maar stijlvol. Met wit gepleisterde wanden en een tonvormig donker gekleurd houten gewelf. Langs de wanden is een houten lambrisering aangebracht gelijk aan het gewelf. In de kerk staan strakke outen banken.

Geschiedenis

Sinds 1586 kent Den Haag al een Anglicaanse kerkgemeenschap. Gevestigd op verschillende locaties in de stad, die begon met een kapel aan het Noordeinde, bedoeld voor de Engelse troepen die de Nederlanden bijstonden met hun oorlog tegen Spanje. Deze Engelse en Hoogduitse Kerk heeft, met een onderbreking van enkele jaren, dienst gedaan tot de kerk gesloten werd op last van Koning Willen I. In 1844 stond echter Koning Willem II toe dat naast de Kon. Bibliotheek (in de tuin van paleis Noordeinde) een houten kapel werd opgericht.

In 1873 werd een nieuwe stenen kerk ingewijd aan de 2e van den Boschstraat in het Bezuidenhout. Deze kerk werd in 1945 vernietigd door het ‘vergissingsbombardement’ van de RAF, bedoeld voor de V2 lanceerinstallatie in het Haagse bos.

 

L: Engelse en Hoogduitse Kerk aan het Noordeinde.  R: Neogotische kerk in de 2e van den Boschstraat

Na de oorlog kon echter weer begonnen worden met vieringen in de Oudkatholieke (schuil)kerk in de Juffrouw Idastraat, gevolgd door een ‘verblijf’ tussen 1950-1952 in de Katholiek Apostolische Kerk in de 1e De Riemerstraat.

In 1952 kon de huidige locatie in de Riouwstraat/Ary van der Spuyweg, tegen het Scheveningse bos worden ingezegend.

 

ORGEL:

Het orgel van de Anglicaanse Kerk werd in 1987 gebouwd door de orgelbouwers Goetze en Gwynn. Het is een mechanisch orgel met 17 stemmen over twee klavieren en pedaal. Het ontwerp is geïnspireerd op orgels van de toonaangevende 18e-eeuwse Engelse orgelbouwer Richard Bridge. Het orgel staat op de vloer in de nis in het koor van de kerk, waarin voorheen het oude orgel op een orgeltribune was geplaatst. Het huidige orgel vult de gehele hoogte van de nis, zodanig dat de drie torens uitsteken boven het plafond van de nis. Dit geeft een eigenaardig rijzig accent aan het front dat uit vijf delen bestaat (met resp. 3-9-3-9-3 frontpijpen van de Princilal 4’) De bespeling is aan de voorzijde. De registerknoppen zijn links en rechts naars de klavieren gerangschikt. Voor de koppelingen zijn treden toegepast.

  

v.l.n.r.: voorm. Pels-orgel (1962), huidig Goetze & Gwynn-orgel, klaviatuur van dit orgel

Het is het derde orgel dat in deze kerk staat. Voordien stond er een unit-orgel van de Fa Pels, opgeleverd in 1952, dat in 1962 werd vervangen door een.2-klaviers elektro-pneumatisch unit-orgel waaruit 15 registers waren samengesteld. Eveneens van Pels & Zn.

 

CONCERTEN:

In de kerk worden met regelmaat (koor) concerten en andere culturele activiteiten verzorgt door o.a. de organiste.

 

MEER INFORMATIE: 

Locatie op de kaart
website Anglicaanse Kerk
naar HOK-concerten
HOK-locaties op de kaart

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief