H.Agneskerk, Beeklaan

Andere locaties

 

ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: H. Agneskerk.
Adres: Beeklaan 188, 2562 AP Den Haag
Bouwjaar: 1902
Architect: Albert. A.J. Margy en Josef. M. Snickers
Beheer/gebruik: RK Agnes Parochie, (‘Maria Sterre der Zee’)

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL:

Hoofd orgel: Fa Adema-Scheurs – 1986  - 19/III/P
Koor orgel: De Swaaf/Pels – 1983/-93 – 29/II/P (Unitsysteem)
Titulair organist: Wim Hazeu

KERK

De kerk is een drie-beukige neogotische kruisbasiliek in een architectuur waarbij aansluiting is gezocht naar zowel de vroegere Franse gotiek als de latere Engelse gotiek. Dit laatste komt met name tot uiting in de vormgeving van de (zichtbare) kapconstructie, maar ook in het grote raam in de voorgevel aan de Beeklaan.

De kerk bezit een opvallende zeskantige toren die tegen de voorgevel op de hoek van de Beeklaan en de Newtonstraat is gesitueerd.

De kerk heeft enkele dramatische gebeurtenissen ondergaan: In april 1983 vatte het dak vlam tijden onderhoudswerkzaamheden waarbij vrijwel het gehele dak (plus de gewelven) verloren gingen. Gelukkig bleven de gevels staan en bleven ook de gebrandschilderde ramen gespaard. Ook de orgelkas bleef in tact, al moest later wel het binnenwerk (het feitelijke instrument) vervangen worden. In 1984-85 onderging de kerk een uitgebreide herstellende restauratie als gevolg van de brand.

In 1998 kreeg de kerk landelijke bekendheid toen de kerk onderdak bood aan een groep illegaal in Nederland verblijvende asielzoekers die een langdurige hongerstakings-actie hielden in de kerk.

Het multiculturele karakter van de wijk heeft zijn invloed op het gebruik van de kerk die veel door niet autochtone Nederlanders wordt gebruikt.

  
[afb. A1-A3: voor- en na de brand in 1983 - Huidige situatie]

De kerk onderging als gevolg van de brand in 1984/85 een uitgebreide restauratie, waarbij ook het binnenwerk van het orgel vrijwel geheel vervangen werd.

Kijk HIER voor meer informatie over de kerk en de geschiedenis

ORGELS

In de kerk staan twee orgels: het hoofdorgel, geplaats op een orgeltribune boven de entree. Oorspronkelijk in 1921 gebouwd door Jos H. Vermeulen te Alkmaar.
Bij de brand in 1983 werd het binnenwerk van dit orgel ernstig beschadigd en vervangen door een –aangepast- binnenwerk van een oorspronkelijk in 1877 gebouwd orgel van de fa P.J. Adema. Dit orgel heeft 29 stemmen over Hoofdwerk, Zwelwerk en Pedaal. De tractuur is mechanisch met sleepladen. De speeltafel staat voor het orgel.

In de kerk is in 2007 een koororgel geplaats dat oorspronkelijk in bezit was van organist, koordirigent en componist Joop Schouten, tot zijn dood in 1983 organist van de Agneskerk. Dit orgel was als huisorgel voor hem gebouwd door Bernard Pels en André de Swaaff en had na het overlijden van Schouten in een verzorgingshuis gestaan totdat het was ingenomen door Pels & van Leeuwen. Die het later in de Agneskerk plaatste. Het orgel staat nu in het rechter transept van de kerk waar het de naam ‘Joop Schouten-orgel’ heft gekregen. Het is een unit-orgel met twee klavieren en pedaal en elektrische tractuur waaruit 29 stemmen zijn samengesteld.

Kijk HIER voor meer informatie over de orgels en disposities

BEREIKBAARHEID KERK:

De Agneskerk is goed met openbaar vervoer te bereiken (tram 2, 3, 4, 11, 12 en bus 21) parkeren bij de kerk is een avontuur..

MEER INFORMATIE:

 

HB/juli 2021

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief