Lutherse Kerk

HOK locaties - luthersekerk-ext-3.jpg

Adres: Lutherse Burgwal 9, 2512 CB  Den Haag
bouwstijl: Neoclassicistische zaalkerk.
toren: Geen toren. Geen luidklokken of carillon.
bouwjaar: 1759-1761
architect: Pieter de Swart en Coenraet Hoeneker
beheer/gebruik: Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag (onderdeel van PKN)

Geschiedenis

Deze zaalkerk werd in 1759-1761 gebouwd naar een ontwerp van de architecten Pieter de Swart en Coenraet Hoeneker. Voorafgaand aan de huidige kerk hebben op deze plaats nog twee andere kerken gestaan, waarvan de eerste (gereed in 1620) schuil ging achter enkele huizen.

Exterieur

De huidige kerk heeft een monumentale bakstenen voorgevel en een dakrand met een opvallend brede kroonlijst. De monumentale ingangspartij wordt geaccentueerd door een fronton, rustend op Ionische pilasters, met in reliëf de afbeelding van het 'alziend oog'. Boven de centrale raampartij is een cartouche aangebracht met het jaartal MDCCLIX (1759) al hoewel de inwijding echter pas in 1761 heeft plaatsgevonden. Op de vier hoeken van de nokken van het dak is een zwaan geplaatst, het symbool van Maarten Luther. Het exterieur van de kerk is in 2010 gerestaureerd.

Interieur

Het wit geschilderde interieur is verdeeld in raamvlakken waartussen Ionische pilasters tegen de wanden. De raamvlakken aan de zuidzijde zijn geblindeerd, en dus niet van vensters voorzien, i.v.m. de naastliggende bebouwing. De overige wanden hebben rondboogvensters, voorzien van blank glas in een fijnmazige roede verdeling. Het koofplafond is in Lodewijk XV stijl. Rond de fraaie preekstoel ligt een, door een hekwerk afgescheiden, dooptuin. Tegenover de preekstoel bevindt zich de voorname hertogenbank. De kerkzaal wordt verlicht door koperen verlichtingskronen. Boven het gerestaureerde orgel uit 1762, van de orgelbouwer J.H.H. Bätz, troont koning David met harp, geflankeerd door musicerende engelen.
De afmetingen van de kerkzaal zijn: 35 x 17 x17 m. De zolder heeft een bijzondere kapconstructie met een overspanning van 17,8 meter.

Meer info:

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief