Nieuwe Badkapel Scheveningen. Geschiedenis en orgel

ALGEMENE INFORMATIE NIEUWE BADKAPEL

 

Adres: Nieuwe Parklaan 90 (hoek Nieuwe Duinweg)
Bouwjaar: 1916
Architect: Willem Chiel Kuijper (1879-1961)
Beheer/gebruik: Ned. Hervormde kerk (PKN)
Orgel: Orgelfabriek P. van Dam & Zn. – orgelkas: W.Ch. Kuijper
Titulair organist: Bert Mooiman
Organisatie concerten: organist

DE KERK

De Nieuwe Badkapel is de opvolger van de Badkapel die was gelegen aan het Gevers Deynootplein en in 1874 was gebouwd voor de in Scheveningen logerende badgasten, maar in 1915 moest wijken voor woningbouw i.v.m. de toenemende bevolking van dit stadsdeel. Het huidige perceel aan de Nieuwe Parklaan werd toen aan het kerkbestuur ter beschikking gesteld voor nieuwbouw.

Ontwerp

De Nieuwe Badkapel kan gezien worden als een schoolvoorbeeld van de toenmalige protestantse kerkbouw waarbij de invloed van architecten als H.P. Berlage en K.P.C. de Basel goed is waar te nemen.

De plattegrond van de kerk heeft de vorm van een gelijkbenig Grieks kruis. Met in het snijpunt van de kruisvorm aan de entreezijde van de kerk twee slanke vierkante torens voorzien van een kenmerkende bekroning (die de architect ook toepaste in zijn ontwerp voor de Adventskerk in Alphen a/d Rijn, gebouwd in 1919)

Exterieur

De kerk is opgetrokken in rode baksteen. Het met grijze leien gedekte zadeldak volgt de vorm van de plattegrond. Op het kruispunt van de daken is een ronde koepel aangebracht. In de eindgevels van de kruisarmen zijn grote rondboogvensters aangebracht met gemetselde geledingen voorzien van gebrandschilderd glas.
Aan drie zijden wordt het gebouw omgeven door gemetselde galarijen met arcaden die aan de voorzijde open zijn en aan de beide zijgevels afgesloten met glas.

Interieur

Het interieur, dat in nog vrijwel originele staat verkeert, wordt gekenmerkt door gepleisterde wanden met een plint en accenten van schoon metselwerk. De forse galerijen aan drie zijden zijn nog voorzien van de originele kerkbanken. Tegenover de ingang is een orgeltribune, gedragen door een gepleisterde wand waarin een zestal boogvormige openingen is uitgespaard. Tegen deze wand, onder het orgel, is een afgeronde houten preekstoel gesitueerd met daarboven een rond klankbord met een koepelvormige afdekking.

De indeling met houten kerkbanken is in de 70-er jaren aangepast, waarbij ook de oorspronkelijke koninklijke loge is verdwenen die was aangebracht omdat (toenmalig) koningin Wilhelmina regelmatig de kerk bezocht.(deze kerkbank is nog te zien in Muzee Scheveningen) De kerk biedt een zitplaats aan ca 750 bezoekers.

De rondbooggewelven zijn met hout betimmerd met, ter plaatsen van de spanten, geschilderde accenten.

Orgel

Het orgel is in 1926 gebouwd door de ‘Orgelfabriek P. van Dam & Zn, had bij oplevering 27 stemmen verdeeld over 2 klavieren en pedaal. Het orgel was het laatste instrument dat werd opgeleverd door orgelbouwer Pieter van Dam (die zich vlak voor de oplevering terugtrok en niet lang daarna overleed)
Het vierkante orgelfront is een ontwerp van de architect. Tussen de twee ronde hoektorens met vlakke zijvelden, bevinden zich drie gelijke pijpenvelden. Boven deze velden is een brede opengewerkte fries aangebracht. Het front is aan de bovenzijde gedekt door sierwerk van gietwerk van messing (goudkleurige koperlegering) dat ook is gebruikt voor het blinderingswerk in de pijpenvelden.
Onder de zijtorens zijn natuurstenen consoles aangebracht die de ronde vorm van de torens volgen. De zijwanden van de orgelkas bestaan uit regelwerk met paneeldeuren. De bespeling van het orgel vindt plaats middels een schijnbaar losstaande speeltafel tegen de rechter zijwand van het orgel. De tractuur was pneumatisch.

In 1972 is het orgel aangepast door de Scheveningse orgelbouwer Jaap van der Zwan aangepast naar de eisen van die tijd. Hij voegde daarbij een 3e klavier toe met pijpwerk uit het Hoofdwerk en voegde ook enkele scherpe stemmen toe om zo een meer ‘neobarokke’ klank te verkrijgen.

In 2020 is het orgel gerestaureerd door de fa Slooff onder advies van Jos Laus. De tractuur is nu electropnematisch. Organist Bert Mooiman heeft een artikel geschreven over deze restauratie dat u HIER als PDF aantreft.
Een PDF van de orgeldispositie vindt u HIER

CONCERTEN

Bert Mooiman, organist van de Badkapel organiseerde in het verleden met regelmaat concerten in de Badkapel. Waarbij ook het orgel regelmatig heeft geklonken. De verwachting is dat dit in de toekomst nog vaker za gebeuren omdat het orgel na de restauratie in topconditie is.

Deze concerten vallen tot op heden echter niet binnen het kader van het HOK.

MEER INFORMATIE:

  Locatie op de kaart

  Geschiedenis en informatie Nieuwe Badkapel

  Orgel(s) Nieuwe Badkapel - Restauratie 2020 (PDF)

  Orgel-dispositie Nieuwe Badkapel

  musici Nieuwe Badkapel

  website Nieuwe Badkapel

  culturele activiteiten Nieuwe Badkapel

  naar HOK concertagenda

Meer info over de restauratie van het orgel: http://www.sloofforgelbouw.nl/ > Lopende projecten > November 2019 - Scheveningen, Nieuwe Badkapel

 

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.