Ontwikkelingen Nieuwe kerk

Het orgel van de Nieuwe Kerk aan het Spui heeft de afgelopen maanden ingrijpende restauratiewerkzaamheden ondergaan.

Deze werkzaamheden betroffen zowel het inwendige (het mechanische en het klinkende gedeelte) van het orgel als het uitwendige gedeelte: de orgelkas(t) en de orgelluiken.

Noodzaak

Deze werkzaamheden waren nodig omdat het orgel in de loop van jaren meer en meer achteruitging. Er werd zelfs gesproken van ‘in verval geraken’.
Dat ‘verval’ was vooral te zien aan de fraaie orgelluiken met Bijbelse tafrelen van de Haagse schilder Theodorus van der Schuer (1634 – 1707), die door stof en ouderdom minder fraai oogden. Maar vooral restauratie nodig hadden m.b.t. de constructie en het schilderwerk (verf en doek) om ze goed voor de komende generaties te bewaren.

de Luiken

Restaurator Leonoor Speldekamp tekende voor de restauratie van het beschilder deel van de luiken. De ‘kleine luiken’ van het Rugwerk werden daarvoor naar haar atelier vervoerd. De ‘grote luiken’ van het hoofdwerk bleken te groot om in hun geheel uit de kerk te vervoeren. Daardoor werd er in de kerk een ‘restauratieatelier’ ingericht, waar mw Seldekamp haar precieze werkzaamheden kon verrichten.

De Orgelkas

Ook de schitterende orgelkas uit de ‘Gouden eeuw’ van het in 1702 door de ‘Haagse Amsterdammer’ Johannes Duyschot vervaardigde orgel, vertoonde steeds meer gebreken die nodig hersteld moesten worden.

Het instrument

Uiteraard is het inwendige van het orgel ook ‘aangepakt’. De nodige herstelwerkzaamheden aan mechaniek en pijpmateriaal zijn ter hand genomen. Al het pijpwerk is van de windladen genomen en in de werkplaats van orgelbouwer Reil schoon gemaakt, waar nodig hersteld, en geïntoneerd.

Restauratie afgerond

In week 34 was de restauratie aan de orgelluiken afgerond en konden de orgelluiken weer op hun plaats gehesen worden. Eind augustus zal de tussenoplevering door orgelbouwer Reil plaatsvinden, zodat op Open Monumentendag/ Nationale Orgeldag (14 september) het orgel beperkt in zijn hernieuwde glorie zichtbaar en hoorbaar zal zijn.

Beperkt, omdat het orgel dan nog gedeeltelijk ‘verborgen’ zal zijn achter de akoestische schermen die indertijd zijn aangebracht om de kerk (ook) geschikt te maken voor de uitvoering van kamermuziek.

De bedoeling is dat deze schermen uiteindelijk beweegbaar worden opgehangen, zodat bij orgelconcerten het zicht op het orgel vrij zal zijn en de klankuitstraling optimaal.

de Kosten

Het gehele restauratieproces kost € 500.000,- waarvan een gedeelte via overheidssubsidie ontvangen mocht worden. Het fondswervingsproces voor het resterende deel (van een ton) is nog in volle gang. (IBAN Nieuwe Kerk: NL55 ABNA 0467 262 926 o.v.v. ‘orgelfonds’)

Kijk voor meer informatie op:

www.nieuwekerkaanhetspui.nl

https://www.denhaagcentraal.net/kunst/restauratie-orgel-nieuwe-kerk-de-beschilderde-luiken-zijn-terug/

https://nieuwekerkaanhetspui.wordpress.com/2017/02/09/het-orgel-komt-weer-tevoorschijn/

 

Agenda

Kerken & Orgels