Vincent Hildebrand, organist Abdijkerk

 

Vincert Hilebrandt (1954) behaalde zijn diploma Kerkmuziek bij Adriaan Engels, Barend Schuurman en Arie Eikelboom. Ook Ben Fey en Jacques van Oortmerssen en Geert Bierling behoorden tot zijn leraars.

Hij was van 1969 vaste organist van de Abdijkerk, naast 2e organist Henk Lemckert, totdat hij i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in 2020 die positie overdroeg aan Gijsbert Kok en zelf de rol van 2e organist op zich nam.

Vincent Hildebrandt was naast zijn dagelijks als arts-onderzoeker, actief op meerdere terreinen in de orgelcultuur.
Hij was van 1998 tot 2005 secretaris van het HOK, is tot op heden een van de drijvende krachten achter de (orgel)concerten in de Abdijkerk, waarbij regelmatig (Franse) organisten van naam werden uitgenodigd.
Hij maakte een website over Parijse orgels (www.orguesdeparis.fr) en over de Cavaillé-Coll-orgels in de Saint Clotilde (www.orgue-clotilde-paris.info) en de Notre Dame de la Croix.
Ook heeft hij vele Parijse orgels en organisten op video vastgelegd en via YouTube gepubliceerd en was hij op andere gebieden actief.

Als waardering hiervoor ontving hij in 2016 Médaille d'Argent (zilver) van de Franse Société Académique d'Education et d'Encouragement 'Arts-Sciences-Lettres

Voor zijn inzet voor kerk en maatschappij werd Vincent Hildebrandt in 2009 benoemd tot ‘Lid in de orde van Oranje Nassau’. Ook ontving hij in 20019 de Haagse Stadspenning als waardering voor zijn grote inzet voor de Stad Den Haag..

http://www.orgelnieuws.nl/franse-medaille-vincent-hildebrandt/

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.