Orgels Oudkatholieke Kerk

Het orgel

Het huidige orgel is gebouwd door de orgelbouwer Rudoph Garrels, leerling van de beroemde orgelbouwer Arp Snitger en heeft een rijk en zeer fraai maar ook evenwichtig orgelfront.
Wie precies de ontwerper van het front is geweest is tot op heden niet achterhaald. Evenmin wie verantwoordelijk was voor het zeer fraaie houtsnijwerk en de elegante en goed geproportioneerde beelden op de orgelkas. Het kan niet anders dan dat het buitengewoon goede vaklui waren en waarschijnlijk in hun tijd zeer bekend en veel gevraagd. De balustrade van de orgelgalerij is daarentegen waarschijnlijk niet door deze houtsnijders vervaardigd, gezien de stijl en uitvoeringsverschillen. Dit werk sluit meer aan op het andere houtsnijwerk en het stucwerk in de kerk.

Geschiedenis

Het orgel (het oudste orgel van Den Haag!) kent ook een rijke, dynamische geschiedenis.
Aanvankelijk moet men zich in de eredienst van een positief hebben bediend, maar al snel werd besloten dat er een groter orgel moest komen. Hoe de aanbesteding en oplevering precies in het werk gegaan is tast men nog in het duister. Zeker is dat de orgelbouwer Rudoph Garrels het orgel in 1726 gereed had. Het was een orgel met 17 registers, verdeeld over twee klavieren: Hoofdwerk en Rugwerk. Het pedaal was aangehangen aan het hoofdwerk.
In 1832 voerde de fa. Bätz & Co een grote restauratie uit, de dispositie bleef echter gehandhaafd.

In 1910/1911 wordt het binnenwerk vervangen door Haagse orgelbouwer G. Spit & Co door een orgel dat meer voldoet aan ‘de eischen van de tijd'.
Het wordt een orgel met 18 stemmen verdeeld over twee klavieren en pedaal.
Het originele Garrels pijpwerk wordt, door zijn opvolger J.C. Sanders, samen met de windladen verwerkt in twee, door hem te bouwen orgels: Het hoofdwerk gaat naar NH kerk te Vollenhove. Het rugwerk gaat naar de Ned. Protestantenbond in Zeist. (Nu Walkartkerk)
Gelukkig blijft de zeer fraaie kas van Garrels vrijwel ongeschonden in de kerk achter.
Aan het orgel van Spit wordt in de loop van de tijd van alles aangepast en uitgebreid (tot aan een akoestisch 32' register (!)

Terug naar het begin

In 1981 kan, wonder boven wonder, het oorspronkelijke binnenwerk van Garrels aangekocht worden van de kerk te Vollenhove, die buiten gebruik werd gesteld. Hoe dit allemaal is gegaan is al een verhaal op zich.
In 1985 wordt de ‘Stichting Reconstructie Garrelsorgel' in het leven geroepen met de Haarlemse organist en ‘orgelkundige' Klaas Bolt als adviseur. Na zijn overlijden opgevolgd door Hans van Nieuwkoop. Maar ook de naam van pastoor J. Spaans moet hier met respect en dankbaarheid genoemd worden!

In 1991 volgt de aankoop van het Garrels binnenwerk uit Zeist, zodat alle originele orgelonderdelen weer bij elkaar zijn. Het verwijderde Spit/Sanders binnenwerk uit de Garrels-kas verhuist naar Vriezenveen.
In 1994 kan de kerkelijke inwijding plaats vinden van het, door de Fa. Flentrop, weer met de fraaie kas samengevoegde en gerestaureerde orgel. Een jaar later kan een zelfstandig pedaal in gebruik worden genomen, met een Subbas 16' en enkele reserveringen.

Koororgel

Sinds 2013 staat in de kerk ook nog een koororgel met vijf stemmen, dat in 1962 door Marcussen & Son te Denemarken werd gebouwd voor de Stephanuskerk te Moerdijk.

Meer informatie:

 

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.