Toren en klokken St. Jacobuskerk

De toren van de St. Jacobuskerk was met zijn 91 m lange tijd het hoogste bouwwerk van Den Haag en behoort tot een van Nederlands hoogste torens. Dat kwam mede doordat de toren van de Grote Kerk in 1861 van een (lagere) gietijzeren spits was voorzien. In 1957 is deze spits weer vervangen door een gereconstrueerde met koper beklede houten renaissancistische spits, waardoor de Haagse Toren 1,50 m hoger is dan die van de St. Jacobus.

De toren heeft een fors vierkant grondoppervlak en is half in de kerk ingebouwd. De toren biedt ook de toegang tot de kerk. De toren is opgebouwd uit een vierkant ondergedeelte met drie geledingen, waarop een rondgang is aangebracht. Daarboven een, eveneens vierkante, opbouw. Hierboven rijst een achthoekig deel op, met daarboven de, eveneens achthoekige puntige, torenspits.
In de bovenste drie geledingen zijn rondom galmgaten aangebracht, waarachter de luidklokken hangen die o.a. bij de aanvang van de mis hun gebeier laten horen.

Orgelruimte

In de torenruimte, op een orgeltribune hoog boven de kerkvloer, is ook het orgel aangebracht in een ruime nis in de toren. Hier is ook de windvoorziening van het orgel te vinden: een ventilator (‘windmachine') die de orgelwind, nodig om het orgel te laten klinken, pompt in een grote ‘magazijnbalg.

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief