video-impressie excursie Kloosterkerk

Hier kunt u een video-impressie bekijken van een excursie in de Kloosterkerk van het kinderproject 2015. De video is gemaakt op 23 maart in opdracht van het Koorenhuis, door Charlotte Birza. De kinderen zijn leerlingen van groep 6 van basisschool De Krullevaar.

 Klik hier voor de videolink

 

Koorenhuis verbindt Haagse culturele aanbieders aan haar kunstleerlijnen op Haagse scholen. De leerlijn Leve(n)de Muziek! bevat een ontmoeting met een kerkorgel. Partner hierin is Haags Orgel Kontakt.. Voorafgaand aan de ontmoeting komt een docent van Haags Orgel Kontakt een les geven. Veel kinderen zien voor het eerst een kerk vanbinnen, luisteren daar naar het machtige orgel en mogen er dan ook nog op spelen... In het filmpje zie je leerlingen van Brede Buurtschool De Krullevaar en het fimpje is gemaakt door onze stagiaire Charlotte Birza. De muziek die je hoort is tijdens de ontmoeting opgenomen.

Posted by Koorenhuishttps://www.facebook.com/koorenhuis">Koorenhuis> on vrijdag 17 april 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief