Vierne-festival 2020

2020 is het jaar van vele herdenkingen waaraan aandacht zal worden geschonken door vele concertgevers door het land en daar buiten.

Een van de componisten waar het Haags Orgel Kontakt bijzondere aandacht wil schenken is de Franse Organist en Componist Louis Vierne (1870-1937) die jaren lang het organist was van het grote Cavaillé-Coll orgel in de Notre Dame in Parijs.

In 2020 is het 150 jaar geleden dat Louis Vierne werd geboren.

Louis Victor Jules Vierne (Poitiers, 8 oktober 1870 - Parijs, 2 juni 1937) was een Franse organist, componist en orgelpedagoog die veel betekend heeft voor de Frans Symfonische orgelmuziek. Zijn 6 Symfonieën voor orgel zijn het meest bekend en door velen geliefd.

Zijn eerste symfonie voor orgel, opus 14 in d kl.terts, schreef hij in 1898-1899.

Zijn 2e volgde in 1902, symfonie nr 3 verscheen in 1911, nr 4 in 1914, nr 5 in 1923-1924, nr 6, zijn laatste orgelsymfonie schreef hij in 1930.

Daarvoor en tussen deze orgel-symfonieën schreef hij nog vele orgelwerken, maar ook Symfonische muziek, Kamermuziek, Vocale muziek met orkest  en welken voor piano. Maar Viere schreef ook liederen en geestelijke muziek (zoals zijn ‘Messe Solennelle’ opus 16 voor vier zangstemmen en twee orgels in 1899)

In het Vierne-festival 2020, dat het Haags Orgel Kontakt in 2020 organiseert, worden alle 6 symfonieën voor orgel uitgevoerd, evenals de ‘Messe Solennelle’ en bijzonder ‘gelegenheids-stuk’ ‘Marche triomphale pour le centenaire de Napoléon’ voor 3 trompetten, 3 trombones, pauken en orgel. Maar ook enkele ander werken van Vierne uit de ‘24 pièces de fantaisie’ (waarvan het bekende ‘Carillon de Westminster’ er een is).

Al de werken in het kader van het Vierne-festival (o.a. de symfonieën voor orgel) zullen op verschillende data op verschillende orgels (geschikt voor de uitvoering van werken van Vierne) in verschillende HOK-locaties worden gebracht. Waarbij de HOK-organisten Ben van Oosten, Bert den Hertog, Geerten de Wetering, Jos Laus en Sander van den Houten de orgels zullen bespelen. Daarnaast zal in de Waalse Kerk een Vierne-concert verzorgt worden door Carel Cames van Batenburg.

De HOK-website zal u zo goed mogelijk op de hoogte houden van deze concerten.

 

Programmering Vierne-concertn 2020:

zaterdag 25 april, 16:00 uur St. Jacobuskerk – Jos Laus m.m.v. Koperblazers

zaterdag 2 mei, 16:00 uur Waalse Kerk – Ben van Oosten

zaterdag 11 juli, 16:00 uur Kloosterkerk – Geerten van de Wetering m.m.v. Elma Dekker, sopraan en Karin Kuijper, piano

zaterdag 1 augustus, 16:000 uur St Antonius Abtkerk – Bert den Hertog

zaterdag 29 augustus, 20:15 uur Grote Kerk – Ben van Oosten

zaterdag 26 september, 15:00 uur Elandstraatkerk – Bert den Hertog

zaterdag 3 oktober, 16:00 uur Waalse Kerk – Carel Cames van Batenburg

zaterdag 21 november, 15:30 uur Lutherse Kerk Sander van den Houten

zaterdag 28 november, 16:00 uur St Jacobuskerk – slotconcert met alle HOK-organisten en projectkoor o.l.v. Geerten van de Wetering

 

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.