Waalse Kerk

HOK locaties - wk-extern.JPG HOK locaties - wk-intern.jpg

Waalse kerk - ECLISE WALLONNE

Tot 2019 werden in de Waalse Kerk regelmatig orgel (thema)concerten georganiseerd door het HOK. Ook heeft de Stichting Muziek in de Gotische zaal een tweetal jaren gebruik gemaakt van de Waalse Kerk voor haar lunchconcerten i.v.m. de renovatie van het Raad van State complex, waardoor de Gotische zaal niet gebruikt kon worden.

Geschiedenis:

De Waals-Hervormde Gemeente kent een lange geschiedenis. Al sinds 1591 hield zij haar diensten in de oude Hofkapel ('Maria ten Hove') op het Binnenhof. Maar toen (de katholieke) Lodewijk Napoleon in 1806 het Binnenhof als residentie in gebruik nam en hij zelf de kerk wilde gebruiken, moest de kapel opnieuw voor de katholieke eredienst worden ingericht. Als compensatie kreeg de Waals-Hervormde gemeente een bijdrage voor de bouw van een nieuwe kerk aan het Noordeinde.

Exterieur:

Het gebouw is een ontwerp van J. van Duijfhuijs en is sober van architectuur met een gevel van metselwerk, rondboog-vensters en een brede daklijst onder een met keramische pannen gedekte tentdak. De kerk heeft aan de straatzijde drie toegangsportalen, waarvan de twee buitenste zijn voorzien van een, met zink gedekt zadeldakje met aan de voorzijde een neoclassicistisch fronton, gedragen door natuurstenen pilasters. Boven het centrale ingangsportaal, waarbij de twee hardstenen Ionische pilasters, een vlak afdak dragen met een brede fries. Midden op het dak staat een sierlijk achthoekig dakruiter met een koepeldak waarin een klokkenstoel met drie luidklokken

Interieur:

Het interieur van de eenvoudige zaalkerk heeft een gestukadoord onversierd koofplafond. De wanden zijn eenvoudig vlak gestukadoord en wit geschilderd. Aan beide lange zijden zijn vijf vensters opgenomen met een eenvoudige raamverdeling. De herenbanken en preekstoel met doophek, aan de lange zijde tegenover de ingang, dateren uit de bouwtijd.

Orgels:

Aanvankelijk stond er in de kerk een orgel met 22 stemmen verdeeld over twee klavieren en een aan het hoofdwerk aangehangen pedaal gebouwd door orgelbouwer J.E. Kückel te Rotterdam.
Dit orgel werd in 1885 verkocht aan de Chr. Gereformeerde Kerk te Hazerswoude-dorp.

HOK locaties - wk-orgel-01.jpg

Het huidige orgel in de Waalse kerk is in 1885 gebouwd door de beroemde Franse orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll uit Parijs. Op aanbeveling van orgelbouwer J.F. Witte.
Witte en Philbert, de Franse consul in Nederland, die een warm pleitbezorger voor Cavaillé-Coll was, keurden het orgel na afbouw. Op zondag 8 november 1885 werd het orgel in een eredienst in gebruik genomen. Op 9 nov. volgde het ‘ingebruikname-concert' waarbij drie organisten het orgel lieten horen: (voorm. titularis) W.F.G. Nicolaï, (Grote Kerk organist) A.N. Koopman en (titularis) J. Stortebeker. Op 29 nov. 1886 gaf C.M. Widor een orgelconcert op het nieuwe orgel.

Het Cavaillé Coll-orgel in de Waalse Kerk heeft een neogotische kast en vertoont opvallend veel overeenkomsten met het als nr.21 afgebeelde catalogusnummer van een catalogus uit 1889 met afbeeldingen van orgels welke door de de firma Cavaillé-Coll geleverd konden worden. (Het was het jaar van de grote wereldtentoonstelling in Parijs -met de Eiffeltoren als letterlijk hoogtepunt- en zo'n catalogus kon uiteraard de nodige potentiële klanten opleveren.)
Het front is opgebouwd met vlakke middentoren (met 4 pijpen) met aan weerszijde een vlak pijpenveld (met resp. 9 pijpen) en een ronde pedaaltoren (met resp. 5 pijpen) met afsluitend een tweedelig vlak veld met snijwerk, maar zonder frontpijpen.

HOK locaties - wk-orgel-speeltafel.jpg

Het orgel heeft 23 stemmen verdeeld over twee klavieren en pedaal. Het Grand Orgue (1e klavier) heeft 8 registers, het Récit Expressif (2e klavier) 9 registers en het Pédale 6 registers (waaronder 4 transmissies).
Het is een mechanisch sleeplade-orgel (zonder Barkerhefboom)
De vrijstaande speeltafel is voor het orgel geplaatst zodanig dat de organist de kerk in kan kijken en dus met de rug naar het orgel zit. De registerknoppen zijn, zoals bij Cavaillé Coll te doen gebruikelijk, in horizontale terrassen aan weerszijden van de klavieren aangebracht en hebben verschillende kleuren voor de afzonderlijke werken.

Er is in 1930 en in 1954 door de fa Sanders aan het orgel gewerkt, waarbij enkele wijzigingen werden aangebracht. In 1984 is het orgel door de fa Blank uit Herwijnen gerestaureerd onder advies van titularis Henk Kooiker.

Meer info:

 

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.