woensdag 6 augustus 2014, Kloosterkerk

woensdag 20 augustus 2014, Kloosterkerk

zaterdag 23 augustus 2014, Grote Kerk

Meer concerten »

Volgende foto

Welkom

Hartelijk welkom op de website van het Haags Orgel Kontakt (HOK).

Wie, Wat is het Haags Orgel Kontakt (HOK) 

Graag willen wij ons even aan u voorstellen, waarbij we iets vertellen over het ontstaan en doelstelling van het HOK, het 40 jarig jubileum in 2013, de participanten van het HOK, de taak en werkwijze van het HOK, de website van het HOK en hoe u zich kunt abonneren op de digitale HOK Nieuwsbrief. Maar ook over de connectie met het Festival Classique Den Haag. Tenslotte willen we nog iets kwijt over de tenaamstelling van het HOK.

Het bestuur van het HOK wenst u veel plezier met het lezen van deze website.

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het HOK, meld u dan aan voor de digitale Nieuwsbrief, die als regel een keer per maand zal verschijnen.

Ontstaan en doelstelling HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is op 18 maart 1973 opgericht als samenwerkingsverband tussen een vijftal concertcommissies/orgelcomités die werkzaam zijn in kerken en locaties in de Haagse binnenstad.

In art.2 van de Statuten van het HOK is de doelstelling als volgt omschreven: "Het doel van de Stichting is het bevorderen van de orgelcultuur".

HOK jubileum 2013 

Zoals uit de oprichtingsdatum al blijkt mocht het HOK in 2013 het 40 jarig jubileum vieren. Dat werd gedaan met meerdere jubileumactiviteiten, o.a. door de uitgave van een Jubileumcompositie, de "Haagse gildebroeders suite voor orgel", gecomponeerd door Johann Th. Lemckert. Deze jubileumcompositie is verkrijgbaar via Boeijenga Muziekproducties. Van de jubileumcompositie is ook een cd gemaakt, waarop Aart Bergwerff de suite speelt op het orgel van de Lutherse Kerk te Den Haag, voorafgegaan door het oude lied "Gildebroeders maakt plezieren" dat de 'basismelodie' leverde voor de suite. Het lied wordt a-capella gezongen door de Caleppa Sancti Jacobi o.l.v. Jos Laus.

Hoogtepunt van het 40 jarig jubileum was de jubileummiddag op 13 april 2013, met een zeer gevarieerd programma in de Nieuwe Kerk en een feestelijk slotconcert in de Lutherse Kerk. Het HOK mocht bij deze festiviteiten ruim 300 bezoekers verwelkomen.

Via deze LINK komt u op de pagina met informatie over het HOK jubileum 
Via deze LINK komt u op de pagina met een fotoverslag van het HOK jubileum
Via deze LINK komt u op de pagina met informatie over het de jubileum compositie
Via deze LINK komt u op de pagina met reacties t.a.v. het HOK jubileum 
Via deze LINK komt u op de Nieuwspagina n.a.v. het HOK jubileum

Organisatievorm HOK

Het Haags Orgel Kontakt is een Stichting met een bestuur en participerende leden.

Participanten HOK

In het samenwerkingsverband van het HOK participeren vijf zelfstandige stichtingen/commissies die zich inzetten voor een groot aantal (orgel)concerten op vijf locaties in de Haagse binnenstad. Te weten: de Grote of St. Jacobskerk (met zijn  Metzler-orgel), de St. Jacobuskerk (met een orgel van Adema/Maarschalkerweerd), de Kloosterkerk (met een Marcussen-orgel), de Lutherse Kerk (met het J.H.H.Bätz-orgel) en de Gotische Zaal (met een orgel van J.Bätz *). De waardevolle orgels in deze gebouwen, ieder met een eigen klankkleur, worden gewaardeerd door een breed publiek. Dat geldt ook voor het eigen en herkenbare karakter van de jaarlijkse concertseries die op iedere locatie plaats vinden en die jaarlijks vermeldt worden in de 'HOK folder', die gratis beschikbaar is.
(* In de jaren 2008 tot 2011 kon het orgel van de Gotische zaal, in verband met de renovatie van het Raad van State complex, niet bespeeld worden voor de concerten van de 'Stichting Muziek in de Gotische Zaal'. Er is toen tijdelijk uitgeweken naar de
Waalse Kerk, vlak om de hoek op het Noordeinde. Ook daar staat een belangwekkend orgel, dat van de beroemde Parijse orgelbouwer Cavaillé-Coll. Ook het HOK is erg dankbaar voor de door de Waalse Kerk geboden gastvrijheid. Maar met ingang van 8 oktober 2011 konden de concerten echter weer plaatsvinden in de geheel gerenoveerde Gotische Zaal van de Raad van State.)

Een bijzondere samenwerking is er met het Koorenhuis, educatief centrum voor cultuur en muziek in Den Haag. Al jaren lang wordt er, samen met het Koorenhuis gewerkt aan het educatieve project voor de basisschool. Waarin het HOK (sinds 2009) het educatief kinderproject voor groep 6 organiseert. Dit project bestaat uit lesmateriaal dat in de klas behandeld kan worden en een aansluitende excursie naar het orgel van de Kloosterkerk. Het lesboekje, 'Muziek uit een gebouw'-het orgel- en de bijbehorende werk- en antwoordbladen en toelichting voor de leerkracht, is in eigen beheer ontwikkeld en geschreven.

De lessen op school kunnen door de eigen muziek- of groepsleerkracht gegeven worden. De excursie in de Kloosterkerk worden geleid door organist Jos van der Kooy ('meneer Jos') en het HOK team bestaande uit Henk en Jannie Barnhard en Hero de Boer. (kijk hier voor meer info)

Taak en werkwijze HOK 

De afstemming van concertdatums en -programma's vormt een onderdeel van de taak van het HOK. Daarbij fungeert het HOK als overlegorgaan tussen de verschillende orgelcomités en hun organisten.

Tevens worden onder gezamenlijke verantwoording door het  HOK bestuur zelf concerten georganiseerd en projecten gerealiseerd. Als regel gebaseerd op een bepaalt thema dan wel met een educatief doel ook wel op locaties die niet binnen het HOK participeren.

Tenslotte fungeert het HOK als overleg- en subsidie-platform richting (plaatselijke) overheid. Dat houdt in dat via het HOK gezamenlijk subsidie wordt aangevraagd bij de Gemeente Den Haag.

De website van het HOK 

Gezamenlijke informatieverstrekking is ook een van de speerpunten die via het HOK plaats vindt.
Deze website wil daaraan dienstbaar zijn en biedt daarom uitgebreide informatie over de in HOK-verband georganiseerde concerten, de orgels en de aan de orgels verbonden organisten.

  • Op de pagina Nieuws wordt u van eventuele wijzigingen en ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Ook is er plaats voor bijzondere concerten of activiteiten van het HOK of zijn participanten;
  • Op de pagina Over het HOK kunt u wetenswaardigheden vinden over de Functie en Doelstellingen van het HOK, de samenstelling van het bestuur en projecten en publicaties van het HOK;
  • Bij Projecten wordt melding gemaakt van bijzondere projecten die door het HOK georganiseerd worden of waarin het HOK participeert, w.o. het (sinds 2009) jaarlijkse Educatieve Kinderproject.
  • In de Agenda treft u een overzicht van de komende activiteiten. Informatie over reeds gehouden concerten vindt u bij Archief
  • Op de pagina Kerken en orgels vindt u informatie over de kerken en de orgels van de bij het HOK aangesloten participanten en hun organisten;
  • De pagina Links vindt u informatie en websites van organisaties waarbij het HOK zich verbonden voelt of die interessant zijn in het kader van zijn doelstelling;
  • Bij Contact opnemen, tenslotte, kunt u uw vraag, opmerking of commentaar aan het HOK kwijt, waarbij u als regel zo snel mogelijk reactie ontvangt.

HOK Nieuwsbrief 

Uiteraard kunt u zich ook abonneren op de gratis digitale nieuwsbrief van het Haags Orgel Kontakt.
Als u zich
hier aanmeldt ontvangt u regelmatig  (in principe iedere maand) bericht over komende concerten en ander nieuws. U kunt zich op deze pagina ook afmelden voor de ontvangst van de Nieuwsbrief.

De website van het HOK is o.m. gelinkt met: 
http://www.weervergelijker.nl/ voor een weekeinde weg.

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons gerust!

Naam van het HOK 

Wij beseffen dat de schrijfwijze van Haags Orgel Kontakt in tweeërlei opzicht taalkundig niet correct is, maar eerbiedigen echter schrijfwijze die tijdens de oprichting gangbaar was.
Binnen de Haagse regio is ook de Haagse Orgel Kring werkzaam, die eveneens de afkorting HOK gebruikt.
Ondanks dat het Haags Orgel Kontakt 'het andere HOK' zeer waardeert en respecteert is er geen onderling verband of connectie tussen beide organisaties. Ook doel, middelen en werkwijze hebben geen overeenkomst. Het Haags Orgel Kontakt betreurt het als door de naamsovereenkomst verwarring zou ontstaan.

Het bestuur van het HOK