Over het HOK

Wie of wat is het Haags Orgel Kontakt (HOK)

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Ontstaan en doelstelling van het HOK

Het HOK is opgericht op 18 maart 1973. Dat verklaart ook de spelling van de naam Haags Orgel Kontakt, waarin ‘kontakt' met 2 ‘k's geschreven wordt.
In art.2 van de Statuten van het HOK is de doelstelling als volgt omschreven: "Het doel van de Stichting is het bevorderen van de orgelcultuur".

Organisatievorm HOK

Het Haags Orgel Kontakt is een Stichting met een bestuur en participerende leden. Lees verder. Daarnaast opereren er nog - een Artistiek Adviseur (voor het bestuur); een Buitengewoon Adviseur (voor algemeen advies);  - een Educatieteam (voor de educatieve projecten van het HOK)

Participanten HOK

Binnen het HOK participeren de volgende cultuuraanbieders:

De participanten hebben ieder hun eigen zelfstandigheid in het organiseren van concerten, waarin het HOK coördinerend optreed. Lees verder.

Taak en werkwijze HOK

Het HOK fungeert als overlegorgaan tussen de participanten en het bestuur van het HOK. De belangrijkste taak in dit overleg is de onderlinge coördinatie van concertdatums, samenwerking op het gebied van PR en gezamenlijke aanvraag van subsidie en overleg met de plaatselijke overheid. In het Meerjarenbeleidsplan wordt het beleid omschreven voor de jaren 2013-2016. In het Jaarplan wordt voor ieder jaar het te volgen beleid omschreven. In het Jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van het voorgaande jaar. Zie ook de pagina publicaties.

De website van het HOK

Gezamenlijke informatieverstrekking is een van de speerpunten van het HOK. Deze website wil daaraan dienstbaar zijn en biedt daarom uitgebreide informatie over de in HOK-verband georganiseerde concerten, de orgels en de aan de orgels verbonden organisten. Ook is er informatie te vinden over locaties die binnen het HOK participeren.

De website (incl. de concertagenda) wordt beheerd en actueelgehouden door de Webmaster van het HOK. 

Reacties voor de webmaster kunnen via DEZE LINK worden doorgegeven. Dat geldt ook voor de digitale HOK-nieuwsbrief.

HOK Nieuwsbrief

Als regel maandelijks wordt door het HOK een digitale nieuwsbrief verzorgt waar u zich gratis op kunt abonneren. Als u zich hier aanmeldt ontvangt u iedere maand bericht over komende concerten en ander nieuws. U kunt zich op deze pagina ook afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

HOK-folder

Informatie over de concertprogrammering is er, naast de HOK-website, ook middels de jaarlijks verschijnende ‘HOK-folder', met alle belangrijke informatie over de jaarlijks te verwachte orgelconcerten in HOK-verband.
De HOK-folder is gratis verkrijgbaar bij alle HOK-locaties en belangrijke informatiepunten in de stad (zoals de VVV)

HOK-infoboekje

Vanaf 2017 wordt ook een informatieboekje uitgegeven met beknopte wetenswaardigheden over de binnen het HOK participerende locaties en de orgels die in de concertseries bespeeld worden.
Ook het HOK-infoboekje is gratis verkrijgbaar bij alle HOK-locaties en belangrijke informatiepunten in de stad.

Lees HIER alles over de PUBLICATIES van het HOK

Educatie

Het HOK is ook actief op het gebied van educatie over de orgelcultuur en de kennis van het orgel als muziekinstrument. Dit manifesteert zich op meerdere terreinen:

contactgegevens hok

Contact opnemen

Via de pagina 'Contact met het HOK' kunt u contact opnemen met het Haags Orgel Kontakt. Doe dit bij voorkeur middels het opgegeven e-mail adres: info@haagsorgelkontakt.nl

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief