orgel Nieuwe Kerk

Duysschot-orgel Nieuwe Kerk

Het grote orgel is oorspronkelijk gebouwd door de Joannes Duysschot uit Amsterdam, die het opleverde in 1702. Het was een orgel met 39 registers verdeeld over Hoofdwerk, rugwerk en bovenwerk. Het pedaal was aangehangen aan het hoofdwerk. In 1793 repareert de Haagse orgelbouwer Joachim Reichner de windladen en verzorgt wat herstel, en opknapwerk aan front en kas.

In 1866-1867 werkt orgelbouwer Chr.G.F. Witte (fa Bätz & Co) aan het orgel. Feitelijk plaatst hij een nieuw orgel in de oude kas, waarbij hij, naast nieuwe orgelpijpen ook enig pijpwerk van Duyschot gebruikt. 
In 1976 volgt een restauratie van windladen en balgen door de fa. Flentrop, Zaandam onder advies van Klaas Bolt. Hierbij wordt nieuw tinfolie en verguldwerk op de frontpijpen aangebracht, het mechaniek hersteld en een (los) transpositieklavier aangebracht. Tevens wordt het orgel uitgebreid met een vrij pedaal volgens het (oorspronkelijke) plan van Witte (zij het met uitbreiding van een Trompet 4' en een koppel P+RW). 
Een plan van Gerard Akkerhuis, voormalig organist der Nieuwe Kerk, tot reconstructie van het naar de oorspronkelijke situatie van het Duyschot-orgel werd niet gehonoreerd. 

Het orgel is alleen bereikbaar is via een toegangsdeur buiten de kerk

 

Renovatie orgel

In 2013 wordt een start gemaakt met plannen en fondswerving voor restauratie van het orgel en het mogelijk maken van verplaatsbare schermen voor het orgel.

In 2018 wordt met de restauratie van het orgel begonnen door orgelbouwer Reil uit Heerde. Ook worden de orgelluiken gerestaureerd.

Rond half augustus 2019 is de restauratie van de orgelluiken afgerond. Eind augustus is dit voor het orgel het geval.

Akoestische schermen voor orgel

In 2001 waren in de kerk (transparante) akoestische panelen geplaatst zowel ter plaatse van het gewelf als voor het orgel. Dit om de akoestiek geschikt te maken voor de uitvoering van kamermuziek. Helaas belemmeren deze schermen het zicht op, als een goede uitstraling van, het orgel.

In 2019 worden de akoestische schermen voor het orgel, die i.v.m. de restauratie zijn verwijderd, beweegbaar gemaakt zodat ze bij orgelconcerten niet voor het orgelfront weggeschoven kunnen worden.

Kijk HIER voor de dispositie.

 

Kerken & Orgels