HOK organisten

Organisten HOK

Binnen de kring van participanten zijn actief als organist:

Sander van den Houten: Lutherse Kerk
Ben van Oosten: Grote Kerk
Geerten van de Wetering: Kloosterkerk
Jos Laus: St. Jacobuskerk
Jos van der Kooy: Gotische Zaal Raad van State
Ed van Aken: Elandstraatkerk
Bert den Hertog: Elandstraatkerk

Vanaf 2021 (met een aanloop v.a. 2020) zal de Waalse Kerk ook deel uitmaken van het samenwerkingsverband van het HOK.

Titularis van de Waalse Kerk is Casper de Jonge

Co-titularis van de Waalse Kerk is Carel Cames van Batenburg

 

HOK organisten - sander-van-den-houten_01.jpg

Sander van den Houten (1987) begon op zijn achtste jaar met piano- en orgelstudie bij Paul Kieviet in Middelharnis en vervolgde zijn studie aan het Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome (literatuur) en Aart Bergwerff (improvisatie). In 2013 slaagde hij cum laude voor zijn masterdiploma orgel aan het ArtEZ-conservatorium van Zwolle bij Theo Jellema. Daarnaast volgde Sander van den Houten masterclasses bij Willem Tanke (Messiaen), Harold Vogel (Buxtehude), Jacques van Oortmerssen (Stylus Phantasticus) en Thomas Trotter (Engelse orgelliteratuur). Sander is als organist verbonden aan de Burgwalkerk, de Broederkerk en Bovenkerk te Kampen. Hij is als cantor verbonden aan de Theologische Universiteit te Kampen en als dirigent en als begeleider verbonden aan verschillende koren. Hij heeft een privé lespraktijk en geeft jaarlijks vele concerten als solist, begeleider en continuo speler, zowel in binnen- als buitenland.

Sander van den Houten is vanaf 2017 organist van de Lutherse Kerk en artistiek adviseur van de Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk.

 

HOK organisten - ben-van oosten-0.jpg

Ben van Oosten (1955) studeerde orgel (bij Albert de Klerk) en piano (bij Brethe Davelaar) aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en vervolgens in Parijs (bij André Isoir en Daniel Roth).
Hij is als hoofdvakleraar orgel verbonden aan het Rotterdams Conservatorium en een veelgevraagd docent bij masterclasses en internationale academies.
Als concertorganist treedt hij veelvuldig op in concerten en festivals in binnen-en buitenland. Ook heeft hij tal van cd-opnames op zijn naam staan waaronder veel ‘integralen' van met name Franse symfonische componisten.
Van zijn hand verscheen een lijvig boekwerk over Charles Marie Widor.
Sinds 1990 is Ben van Oosten organist van de Grote Kerk te Den Haag waar hij het 'Metzler-orgel' bespeeld en aldaar artistiek leider van het jaarlijkse "Internationaal Orgelfestival Grote Kerk".

 

HOK organisten - geerten-vd-wetering-0.jpg

Geerten van de Wetering (1985) studeerde orgel en improvisatie bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en kerkmuziek en koordirectie bij Theo Goedhart. Als bijvakken volgde hij piano en zang. Bij o.a. Ton Koopman, Daan Manneke, Zsigmond Szathmary en Peter Planyavsky volgde masterclasses en een postgraduale orgelopleiding aan de Universität für Musik in Wenen bij Roman Summereder (20e eeuwse muziek) en Peter Planyavsky (improvisatie). Aan de Universiteit Leiden studeerde hij politicologie.

Hij is sinds 1 januari 2012 organist van de Kloosterkerk in Den Haag en bespeeld daar het orgel van  Marcussen. Ook is hij dirigent van Het Wassenaars Kamerkoor en is actief als solist, begeleider, ensemblespeler en dirigent.

 

HOK organisten - jos-laus-0.jpg

Jos Laus (1953) is musicus en orgeldeskundige en maakt als artistiek adviseur deel uit van het HOK bestuur.

Sinds 2004 is hij als organist en dirigent verbonden aan de RK kerk van St. Jacobus de Meerdere waar een groot symfonisch orgel staat van Adema/Maarschalkerweerd. Daarnaast is hij dirigent van het Rijswijks Vocaal Ensemble. Als pianobegeleider is hij verbonden aan de Dans-vakopleiding van het Kon.Conservatorium te Den Haag en concerteert hij regelmatig in binnen- en buitenland.
Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over technische- en historische aspecten van de orgelbouw waaronder een wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19e eeuwse Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd.

 

HOK organisten - jos-van-der-kooy-0.jpg

Jos van der Kooy (1951) is actief op allerlei gebieden in het muziekleven b.v. als cantor-organist, stadsorganist, concertorganist, koordirigent en docent.
Hijwas tot 2018 stadsorganist van Haarlem en vaste bespeler van het orgel in de Grote of St. Bavokerk en het orgel in de Philharmonie te Haarlem. Als cantor-organist is hij verbonden aan de Westerkerk te Amsterdam. Tevens is hij organist van het orgel in de Gotische Zaal van de Raad van State in Den Haag. Ook geeft hij talrijke orgelconcerten in binnen- en buitenland.
Hij doceert orgel, improvisatie en kerkmuziek aan de Academie der Kunsten van de Universiteit Leiden het Koninklijk Conservatorium in Den Haag de Internationale Zomeracademie voor organisten in Haarlem. Daarnaast geeft hij masterclasses en privélessen.

Jos van der Kooy verleent sinds 2009 als 'Meneer Jos' de organist, zijn medewerking aan het 'Educatief orgelproject voor de basisschool' van het Haags Orgel Kontakt.

 

HOK organisten - bert-den-hertog-p-4a.jpg

Bert den Hertog (1978) studeerde hij Hoofdvak Orgel bij Ben van Oosten aan het Rotterdams Conservatorium. Daarna specialiseerde hij zich verder in oude muziek bij Bernard Winsemius, in romantische literatuur bij Van Oosten en eigentijdse literatuur en in werken van Messiaen bij Willem Tanke.
Na verschillende organistenposten in Rotterdam, volgde in 2010 zijn benoeming als hoofdorganist van de Oude Kerk te Scheveningen. Vanaf 2013 is hij verbonden aaan de Elandstraatkerk concertorganist en en artistiek adviseur van de Stichting Orgel Elandstraatkerk.
Al vanaf zijn studietijd was Bert een veelgevraagd solist en continuo speler. Hij trad op in binnen- en buitenland. Van zijn spel meerder cd's verschenen, o.a. van de beide orgels van de Oude Kerk te Scheveningen en het symfonische Franssen-orgel van de Elandstraatkerk.
Bert is gehuwd met de, in Moskou geboren, organiste Anna Karpenko, waarmee hij ook wel samen optreedt.

 

Ed van Aken (1953) begon reeds op jonge leeftijd met pianolessen. Op 16-jarige leeftijd begeleidde hij de jongerenkoren van de parochies H. Pius X en Antonius & Lodewijk te Den Haag. Al snel werd hij in laatstgenoemde parochie gevraagd voor het kinderkoor en het koor voor de Nederlandstalige liturgie.

In latere jaren heeft hij de diploma's behaald voor Kerkmusicus III, zowel voor orgel als voor koordirectie. Sinds 2005 is hij fulltime werkzaam als kerkmusicus.
In 2007 volgde hij de Kurt Thomas Cursus ( voor koordirectie) en de Summer Course for Organists in Londen aan de St.-Giles International Organschool / Royal School of Church Music.
Momenteel is hij organist van de H. Joannes de Dooperkerk in Pijnacker (vanaf 1979). Sedert 2005 is hij ook werkzaam in de Maria Magdalenakerk te Maasland, de Emmauskerk en de Elandstraatkerk te Den Haag.

Ondanks dat Ed van Aken actief is als kerkmusicus in de Elandstraatkerk en bestuurslid van HOK-participant Stichting Orgel Elandstraat, heeft hij er voor gekozen niet als concertorganist op te treden bij de orgelconceren in de Elandstraatkerk. Die taak vervuld Bert den Hertog, die als concertorganist in de Elandstraatkerk is aangesteld.

 

Casper de Jonge (1977) studeerde klassieke talen in Leiden. Een studie die hij cum laude afsloot. Vanaf 2006 is hij universitair docent Grieks op de universiteit van Leiden. Hij studeerde piano bij Geoffrey Madge aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag (Faculteit der Kunsten van de Universiteit Leiden).

Gedurende lange tijd was hij repetitor van het Leiden English Choir, het Leids Studentenkoor Collegium Musicum, en The Incidental Choir (THINC).
Van 1995 tot 2004 was hij organist van de Oud-Katholieke Kerk te Leiden; Tegenwoordig is hij hoofdorganist van de Waalse Kerk te Den Haag waar hij het fraaie Cavaillé-Col orgel bespeelt. Tevens is hij een van de bespelers van het orgel in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Hij trad op als pianobegeleider bij uitvoeringen van zowel liederen als koorwerken, waaronder Rossini’s Petite messe solennelle en Liszts Via crucis. Samen met pianiste Nina Kroese, met wie hij een duo à quatre mains vormt, begeleidde hij Brahms’ Requiem en Liebesliederwalzer. Hij treedt regelmatig op als pianist en organist.

Carel Cames van Batenburg (1958). Werkte na zijn studie elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft als ingenieur bij TNO en KPN.

Zijn eerste orgellessen ontving hij van Henk Weber, organist van zijn parochiekerk Sint Paschalis Baylon te Den Haag. Daarna studeerde hij bij Wim van Beek, Marieke Stoel en pater Theo Flury OSB, hoofdleraar orgel aan het Pontificaal Instituut voor Kerkmuziek te Rome. Hij volgde diverse masterclasses bij gerenommeerde organisten en behaalde prijzen bij nationale orgelconcoursen.

Tot de sluiting in 2009 was Carel organist van de Heilige Pauluskerk in Den Haag waar hij een CD opnam met Franse orgelwerken uit de 20e eeuw. Bij zijn 25-jarig jubileum als organist ontving hij de zilveren medaille van de St. Gregoriusvereniging.

Van zijn hand verscheen een artikel over het gebruik van de koor- en orgelwerken van Jean Langlais in de liturgie.

Carel Cames van Batenburg is co-titulair organist van de Égise Wallonne in Den Haag. In de St. Jacobuskerk in Den Haag is Carel vaste begeleider van het koor Cantemus Domino. Met dit koor en vanuit deze kerk werkte hij regelmatig mee aan rechtstreekse TV uitzendingen van Eucharistievieringen. In 2018 is Carel toegetreden tot de musici rond het Academieorgel van de Leidse Universiteit.

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuurde Governance Code Cultuur (GCC)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

   

Volg ons

Nieuwsbrief