HOK organisten

Organisten HOK

Binnen de kring van participanten zijn actief als organist:

Sander van den Houten: organist Lutherse Kerk
Ben van Oosten: organist Grote Kerk
Geerten van de Wetering: organist Kloosterkerk
Jos Laus: organist St. Jacobuskerk
Jos van der Kooy: organist Gotische Zaal Raad van State
Ed van Aken: organist Elandstraatkerk
Bert den Hertog: concertorganist Elandstraatkerk

Contacten met de Concertcommissie Waalse Kerk om ook deel uit te maken van het samenwerkingsverband van het HOK hebben nog niet geleidt tot participatie in het HOK. Wellicht zal dit in de toekomst nog plaats vinden.

Titularis van de Waalse Kerk is Casper de Jonge

Co-titularis van de Waalse Kerk is Carel Cames van Batenburg

 

Sander van den Houten (1987) is vanaf 2017 als organist verbonden aan de Lutherse Kerk te Den Haag waar hij tevens artistiek adviseur van de Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk.

Lees HIER meer

 

Ben van Oosten (1955) is vanaf 1990 als titulair organist verbonden aan de Grote Kerk te Den Haag. Hij is adviseur van de Stichting Orgelconcerten Grote Kerk en artistiek leider van het jaarlijkse "Internationaal Orgelfestival Grote Kerk".

Lees HIER meer

 

Geerten van de Wetering (1985) is vanaf 2012 als organist verbonden aan de Kloosterkerk in Den Haag en adviseur van de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk

Lees HIER meer

 

Jos Laus (1953) is sinds 2004 als organist/dirigent verbonden aan de RK kerk van St. Jacobus de Meerdere. Ook is hij voorzitter van de Commissie Concerten van de St. Jacobuskerk.

Lees HIER meer

 

Jos van der Kooy (1951) is sinds 2008 als organist verbonden aan de Gotische zaal van de Raad van State en artistiek adviseur van de Stichting Muziek in de Gotische zaal.

Lees HIER meer

 

Bert den Hertog (1978) is sinds 2013 als concertorganist en artistiek adviseur verbonden aan de Stichting Orgel Elandstraatkerk.

Lees HIER meer

 

Ed van Aken (1953) is sinds 2005 kerkorganist van de Elandstraatkerk en voorzitter van de Stichting Orgel Elandstraatkerk.

Lees HIER meer

 

Nog niet aangesloten bij het samenwerkingsverband van het Haags Orgel Kontakt: 

 

Casper de Jonge (1977) is hoofdorganist van de Waalse kerk te Den Haag en voorzitter van de Concertcommissie Waalse Kerk.

Lees HIER meer

 

Carel Cames van Batenburg (1958) is co-titularis van de Waalse Kerk en bestuurslid van de Concertcommissie Waalse Kerk.

Lees HIER meer

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief