Lutherse Kerk

Andere locaties

 

HOK locaties - luthersekerk-ext-3.jpg HOK locaties - luthersekerk-orgel-1.jpg

Algemene informatie

Adres Lutherse Kerk: Lutherse Burgwal 9, Den Haag
bouwjaar: 1759-1761
architect: Pieter de Swart en Coenraet Hoeneker
beheer/gebruik: Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag (onderdeel PKN)
Hoofdorgel: J.H.H. Bätz: 1762 - 50/III/P
Titularis: Sander van den Houten 
organisatie concerten: Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk die participeert in het HOK

De kerk

De Lutherse Kerk is een fraaie 18-eeuwse zaalkerk die enkele meters achter de rooilijn tussen de belendende percelen is gebouwd. Ongeveer op de plaats van eerdere -kleinere- kerken.

De orgels

In de Lutherse kerk zijn twee orgels geplaatst. Het grote orgel is gebouwd door J.H.H. Bätz en heeft 50 registers over drie klavieren en pedaal.
Het kleine orgel is van Italiaans origine (maker en bouwjaar onbekend). Het heeft een klavier met 9 registers.

Concerten

In de Lutherse Kerk wordt door de ‘Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk', jaarlijks een concertserie georganiseerd met afwisselend orgelconcerten en koorconcerten (met orgelbegeleiding):

Deze concerten vinden als regel plaats op een vaste zaterdag in de maand (jaarlijks kan die zaterdag wisselen i.v.m. andere activiteiten - volg daarvoor de website van het HOK of die van de Sichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk)

Jaarlijks wordt via deze websites ook vermeld wie de concertgevers zullen zijn en is er informatie over de programma's.

De Lutherse Kerk wordt ook veelvuldig gebruikt als locatie voor (orgel)concerten en geluidsopnames door niet participerende concertgevers. (volg de website www.hetbatzorgel.com)

Meer info:

 

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief