Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal (HOK)

Andere locaties

  

ALGEMENE INFORMATIE KERK: 

Naam: Lutherse Kerk (Evangelisch Lutherse Kerk Den Haag)
Adres Lutherse Kerk: Lutherse Burgwal 9, 2512 CB  Den Haag
Bouwjaar: 1759-1761
Architect: Pieter de Swart en Coenraet Hoeneker
Beheer/gebruik: Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag (onderdeel PKN)

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL(s):

Hoofdorgel: J.H.H. Bätz: 1762 - 50/III/P
Neven-orgel: Italiaans orgel (bouwjaar en maker onbekend) 9/I/-
Titularis: Sander van den Houten 
Organisatie concerten: Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk die participeert in het HOK.

KERK: 

De Lutherse Kerk is een fraaie 18-eeuwse zaalkerk in een barokke/classicistische stijl op de plaats van eerdere kleinere kerkgebouwen. De kerk staat enkele meters achter de rooilijn ingeklemd tussen de belendende percelen. Om die reden zijn zijvensters maar beperkt aanwezig. Naast de kerk is de kosterij gebouwd die wel aan de rooilijn van de overige bebouwing staat.

ORGEL(s):

In de Lutherse kerk zijn twee orgels geplaatst. Het grote (Hoofd)orgel is gebouwd door J.H.H. Bätz in de orgelkas van een eerder orgel van 1648 van orgelmaker Hans Schonat.
Dit wereldberoemde orgel staat op een houten orgelgalerij waarin de toegangstrappen en toegangsportaal naar de achteruitgang is opgenomen. Het orgel heeft 50 registers over drie klavieren en pedaal. Het orgel is een mechanisch sleeplade-orgel.

In 1921 werd door orgelmaker Bik, met respect voor, en inachtneming van het bestaande orgel, een zwelwerk toegevoegd bespeelbaat op het 3e klavier. (de registerknoppen zijn apart boven die van Bätz geplaatst en wijken sterk af van de reeds bestaande) Kijk HIER voor de dispositie.

Het kleine (Italiaanse)orgel, dat op de tegenoverliggende gelijkvormige galerij boven de kerkentree is geplaatst is van Italiaans origine (maker en bouwjaar onbekend). Het heeft een klavier met 9 registers. Kijk HIER voor de dispositie.

CONCERTEN: 

In de Lutherse Kerk wordt door de ‘Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk', jaarlijks een concertserie georganiseerd met afwisselend orgelconcerten en koorconcerten (met orgelbegeleiding):

Deze concerten vinden als regel plaats op een vaste zaterdag in de maand (jaarlijks kan die zaterdag wisselen i.v.m. andere activiteiten - volg daarvoor de website van het HOK of die van de Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk)

Jaarlijks wordt via deze websites ook vermeld wie de concertgevers zullen zijn en is er informatie over de programma's.

De Lutherse Kerk wordt ook veelvuldig gebruikt als locatie voor (orgel)concerten en geluidsopnames door niet participerende concertgevers. (volg de website www.hetbatzorgel.com)

MEER INFORMATIE: 

 

HB/juli 2022

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief