Elandstraatkerk, Elandstraat (HOK)

Andere locaties

HOK locaties - elandstraatkerk-exterieur-front.jpg HOK locaties - elandstrat-int-orgelfront.jpg

ALGEMENE INFORMATIE KERK: 

Naam kerk: Elandstraatkerk (Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen)
Adres: Elandstraat 194, 2513 GR Den Haag
Bouwjaar: 1891-1892
Architect: Nicolaas Molenaar
Beheer/gebruik: RK Ignatiusparochie (thans Den Haag Noord) Sterre aan zee.

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL(s):

Hoofd orgel: Gebr. Franssen - 1906 - 43/III/P (ook bespeelbaar v.a. een vrijstaande (MIDI) speeltafel voor in de kerk)
Koor orgel: NNB
Titulair organist: Ed van Aken
Concert organist: Bert den Hertog

KERK:

De Elandstraatkerk (Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen) is een drie-beukige kruisbasiliek met rechthoekige kapellen tegen de zijbeuken van het schip en is gebouwd in neogotische stijl, gebaseerd op de Franse kathedralen uit de 12e eeuw.
Het is een van de grootste neogotische kerken van Nederland en een dominerend element in de laat 19e-eeuwse stadswijk. De twee 72 meter hoge torens, beheersen het beeld van de wijk. De kerk is 60 m lang, 40 m breed en 35 m hoog.

ORGEL(s): 

Het orgel in de Elandstraatkerk werd in 1906 opgeleverd door de Gebr. Franssen en werd door hen op de 2e galerij, ca 11 m hoog, ver naar achteren tegen de westgevel geplaatst in een open opstelling (het orgel heeft geen gesloten kas maar wel een front) en losstaande speeltafel. Het orgel heeft 43 stemmen verdeeld over 3 manualen en pedaal met een symfonisch karakter waarin duidelijke Duitse en Franse, en zelfs Engelse, invloeden zijn te onderkennen.

Het orgel is via MIDI tevens te bespelen vanaf een vrijstaande MIDI-speeltafel nabij het priesterkoor voor in de kerk.

CONCERTEN: 

In de Elanstraatkerk worden sinds enkele jaren (weer) orgelconcerten georganiseerd door de ‘Stichting Orgelconcerten Elandstraatkerk' (SOEK) waarbij titularis Ed van Aken de grote drijfkracht is. Sinds 2013 is Bert den Hertog, tevens organist van de Oude Kerk op Scheveningen, aangesteld als concertorganist van het Franssen-orgel.
Met ingang van 2017 is de Stichting Orgel Elendstraat medeparticipant binnen het samenwerkingsverband van het HOK.

MEER INFORMATIE: 

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief