Elandstraatkerk (HOK)

Andere locaties

HOK locaties - elandstraatkerk-exterieur-front.jpg HOK locaties - elandstrat-int-orgelfront.jpg

Algemene informatie

Adres: Elandstraat 194
Drie-beukige kruisbasiliek
twee torens van 72 m hoog aan de westzijde
bouwjaar: 1891-1892
architect: Nicolaas Molenaar
beheer/gebruik: RK Ignatiusparochie (thans Den Haag Noord)

De kerk

De Elandstraatkerk (Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen) is een drie-beukige kruisbasiliek met rechthoekige kapellen tegen de zijbeuken van het schip en is gebouwd in neogotische stijl, gebaseerd op de Franse kathedralen uit de 12e eeuw.
Het is een van de grootste neogotische kerken van Nederland en een dominerend element in de laat 19e-eeuwse stadswijk. De twee 72 meter hoge torens, beheersen het beeld van de wijk. De kerk is 60 m lang, 40 m breed en 35 m hoog.

Orgel

Het orgel in de Elandstraatkerk werd in 1906 opgeleverd door de Gebr. Franssen en werd door hen op de 2e galerij, ca 10 m hoog, ver naar achteren tegen de westgevel geplaatst in een open opstelling (het orgel heeft geen kas maar wel een front) en losstaande speeltafel. Het orgel heeft 43 stemmen verdeeld over 3 manualen en pedaal met een symfonisch karakter waarin duidelijke Duitse en Franse, en zelfs Engelse, invloeden zijn te onderkennen.

Concerten

In de Elanstraatkerk worden sinds enkele jaren (weer) orgelconcerten georganiseerd door de ‘Stichting Orgelconcerten Elandstraatkerk' (SOEK) waarbij titularis Ed van Aken de grote drijfkracht is. Sinds 2013 is Bert den Hertog, tevens organist van de Oude Kerk op Scheveningen, aangesteld als concertorganist van het Franssen-orgel.
Met ingang van 2017 is de Stichting Orgel Elendstraat medeparticipant binnen het samenwerkingsverband van het HOK.

Meer informatie:

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief