Actueel

Jos Laus 40 jaar kerkmusicus

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat organist/dirigent en orgeldeskundige 40 jaar 'in het vak' zit. Jos Laus (1953) studeerde aan het Kon. Conservatorium in Den Haag piano, orgel en koordirectie. Na afronding van zijn studies aldaar, volgde hij nog improvisatielessen bij Bernard Bartelink te Haarlem.
Van 1969 tot 2004 was hij als dirigent en organist verbonden aan de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk. Met het koor Gloria Deo en de Schola Cantorum werd regelmatig medewerking verleend aan de KRO radio- en televisie uitzendingen; de Schola Cantorum behaalde in 1991 en 1995 een prijs in de categorie Gregoriaans op het Internationaal Korenfestival te Arnhem.
Sinds juli 2004 is hij als dirigent en organist werkzaam in de kerk van St. Jacobus de Meerdere te 's-Gravenhage, waar hem de algemene muzikale leiding van de koren en de organisatie van de concerten is toevertrouwd.
Naast een concertpraktijk in eigen land, is hij regelmatig als concertorganist te gast in het buitenland (o.a. België, Frankrijk, Duitsland en Indonesië (Jakarta). In laatstgenoemd land werd hij betrokken bij de inventarisatie van het daar aanwezige pijporgelbestand.

Als adviseur van de Katholieke Klokken & Orgelraad (K.K.O.R.) en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) is hij betrokken bij talrijke restauratie- en nieuwbouwprojecten van (monumentale) pijporgels. Begin 2000 werd hij door de Unesco uitgenodigd een advies uit te brengen en de begeleiding ter hand te nemen van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in de kathedraal van Paramaribo in Suriname. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over technische- en historische aspecten van de orgelbouw.

Wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19e-eeuwse Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd en Zoon resulteerde in een lijvig manuscript dat inmiddels in 2009 verschenen is.Jos Laus is naast zijn werkzaamheden in de H. Jacobuskerk te Den Haag, als pianobegeleider verbonden aan de Dans-vakopleiding van het Kon.Conservatorium te Den Haag. Tevens is hij dirigent van het Rijswijks Vocaal Ensemble. Als Artistiek Adviseur maakt Jos Laus sinds 2009 deel uit van het bestuur van het Haags Orgel Kontakt (HOK).

Tijdens een feestelijk hoogmis op Allerheiligen, zondag 1 november, werd in 'zijn' kerk de St. Jacobuskerk aan de Parkstraat, op gepaste wijze aandacht geschonken aan zijn 40-jarig jubileum. Tijdens deze bijeenkomst kreeg Jos een prestigieuze bisschoppelijke onderscheiding uitgereikt, de gouden Gregoriuspenning.

Op 14 november 2009 zal Jos Laus in de St. Jacobuskerk ter gelegenheid van zijn jubileum een orgelconcert verzorgen op het pas gerestaureerde Adema-Schreursorgel.

Programma:

A. van den Kerckhoven (1627-1673)
- Fantasia

D. Buxtehude (1637-1707)
- Magnificat (Primi Toni)

J.S. Bach (1685-1750)
- Wir gläuben all an einen Gott - BWV 680

S. Karg-Elert (1877-1933)
Uit: Trois Impressions
- Harmonies du soir

L. Vierne (1870-1937)
Uit: Messe Basse- Sortie

C.A. Franck (1822-1890)
Choral III

L. Boëllmann (1862-1897)
Communion (en mi mineur)

O. Messiaen (1908-1992)
Uit: Méditations sur le Mystère
- de la Sainte Trinité no VI

Gepubliceerd: zaterdag 14 november 2009