Governance Code Cultuur

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg

De Governance Code Cultuur (of CCG) is een instrument voor goed bestuur en toezicht van een culturele organisatie.

In de Code zijn 9 principes vastgesteld waar culturele instellingen zich aan onderwerpen dan wel vanuit gaan.

De 9 principes behelzen:

  1. Verantwoordelijkheid en toepassing
  2. Bestuursmodel
  3. Taak en werkwijze bestuur
  4. Rechtspositie en bezoldiging
  5. Taak en werkwijze toezichthouders
  6. Deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid
  7. Inzet en vergoeding
  8. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties
  9. Financiële verslaglegging en risicobeheer

in de website http://www.governancecodecultuur.nl/ worden de 9 principes van de CCG nader omschreven en uitgelegd.

Het HOK onderschrijft de Governance Code Cultuur en heeft als uitgangspunt er bestuurlijk naar te handelen en haar beleid er op te richten.

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.