Actueel

Educatief project 2011 afgesloten

Drie maandagochtenden 28 maart, 4 april en 18 april konden totaal zo'n 180 kinderen van de groepen 6 van vier basisscholen (Houtrust, de Baanbreker, de Oase en de Heldringschool) een excursie meemaken die werd gegeven in aansluiting op het lesproject "Muziek uit een gebouw" -het orgel-, dat ook in 2011 weer door het Haags Orgel Kontakt (HOK) werd georganiseerd in samenwerking met het Koorenhuis, Centrum voor Kunst en Cultuur in Den Haag.

HOK kinderpr_2011 (9)

De scholen, met uiteenlopende culturele- en levensbeschouwelijke achtergrond, waren vooraf bezocht door HOK bestuurslid en projectleider Nigel Lamb, om kennis te maken met de kinderen en e.e.a. te vertellen over het lesproject dat door het HOK speciaal voor groep 6 van het basisonderwijs ontwikkeld is. Kort voor de excursies was ook het lesprogramma (lesboekje met werk- en antwoordbladen) behandeld in de klas door de eigen juf of meester of muziekdocent.

HOK kinderpr_2011 (1)

Tijdens de excursie in de Kloosterkerk konden de kinderen zelf de avonturen ervaren die de hoofdpersonen in het lesverhaal beleefd hadden in de historische Kloosterkerk, waar organist 'meneer Jos'(van der Kooy) hen vertelde over het ontstaan van het pijporgel, hoe het werkt en wat je er allemaal mee kunt doen. En natuurlijk hoe het klinkt!

HOK kinderpr_2011 (10)

De lessen en excursie werden als een groot succes ervaren. Doordat 'meester Nigel'(Lamb) al op school was geweest voor een 'gastles' was er al gelijk een herkenningspunt voor hen in de kerk.
Er werd met open mond gekeken en geluisterd naar de uitleg en verrichtingen van 'meneer Jos' aan de klavieren van het orgel. Maar ook naar de uitleg van en 'meester Henk'(Barnhard) die beneden in de crypte een echt werkend (demonstratie)orgeltje had staan, waarbij je precies kan zien hoe het werkte en waar ze echt op mochten spelen. En er waren heel veel verschillende orgelpijpen, waar natuurlijk op geblazen mocht worden. 

HOK kinderpr_2011 (17)

De kinderen bleken nog erg veel te weten over wat ze in de lessen geleerd hadden en de reacties waren erg positief en soms zelfs ontroerend. Zo was er Yassine, een jongen van Turkse afkomst, die van Lego een orgeltje gebouwd had en het mee had genomen naar de kerk. (Mogelijk geïnspireerd door Ahmed uit het lesverhaal die 'zeker wist' dat hij later orgelbouwer wilde worden)

HOK kinderpr_2011 (24)

Jos van der Kooy schrijft in het kerkblad 'Tref' Westerkerk over zijn ervaring bij de excursie van het HOK project: .. Een jongen van een jaar of tien vroeg me wat ik speel bij begrafenissen. Ik liet hem en zijn klasgenoten het Adagio BWV 564 van Bach horen. "Ophouden, meneer, ik moet huilen, het is tè mooi en tè verdrietig". Bach (op het orgel) niets voor kinderen? De tienjarige jongen was net zoals zijn klasgenoten van wat je noemt 'allochtone afkomst'.

HOK kinderpr_2011 (28)

Veel dank is er voor de inzet van alle HOK medewerkers, waaronder 'meester Patrick'(Pranger) die op de eerste excursiedag onvoorbereid nog even moest invallen voor 'meneer Jos'.

Op zaterdag 21 mei hopen we het project 2011 af te sluiten met een special 'Kinderconcert' om 14.00 uur in de Kloosterkerk. Dan wordt het muziekverhaal "de tijdmachine en de orgelman" verteld en gespeeld. Uiteraard is het concert voor kinderen en hun ouders en grootouders en allen die zich jong voelen gratis toegankelijk.
Meneer Jos (van der Kooy) speelt op het orgel en Nigel Lamb zal het verhaal vertellen.

Het project is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Gemeente Den Haag, de Stichting Boschuysen, de Debman Foundation en het Lydia Vroegindeweij Fonds, onderdeel van de Prins Bernhard Cultuurfondsen en de belangeloze bijdrage van Flentrop Orgelbouw uit Zaandam die voor het demo orgeltje en de orgelonderdelen tekenden.

Inmiddels zijn de foto's van de 3 excursiedagen beschikbaar.
Kijk hier voor de foto's van de 1e excursiedag 28 maart,
Kijk hier voor de foto's van de 2e excursiedag 4 april,
Kijk hier voor de foto's van de 3e excursiedag 18 april.
*de foto's van 28 maart en 4 april zijn van Henk en Jannie Barnhard
*de foto's van 18 april zijn gemaakt door Nigel Lamb en Pieter Baak.

Ook is er in de pers al een en ander gepubliceerd over dit project, zoals in het meinummer (pag. 32-33) van De Orgelvriend (www.orgelvriend.nl)
en het gemeenteblad 'Tref' van de Westerkerk te Amsterdam (www.westerkerk.nl/./Tref-mei-2011.pdf)

Download hier het persbericht over het Kinderproject 2011
Download hier het persbericht over het Kinderconcert

Lees hier meer over dit project.

Gepubliceerd: woensdag 11 mei 2011


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.