Actueel

positief advies commissie MJBP voor HOK

HOK krijgt gunstig rapport van commissie Kunstenplan 2017-2020

Het rapport ‘bouwen aan Kunst en Cultuur' dat door de adviescommissie op 29 april j.l. werd gepresenteerd aan de Haagse wethouder Cultuur, Joris Weismuller, luidt erg lovend voor het HOK.
De commissie heeft o.a. grote waardering voor het werk van het HOK en de degelijkheid van de aanvraag. Ook prijst ze de heldere omschrijving van het meerjarenbeleid.
Met name is er veel waardering voor het Educatieve project voor de basisschool dat het HOK al geruime tijd jaarlijks organiseert en waarvoor een zelf ontwikkeld lesproject werd ontwikkeld.

Het HOK had, i.v.m. plannen voor uitbreiding, een hoger subsidiebedrag aangevraagd.
Als het advies door de gemeenteraad wordt overgenomen zal het HOK voor de komende periode van 4 jaar de aangevraagde jaarlijkse (structurele) subsidie van € 22.000,- tegemoet kunnen zien.
Het HOK is erg verheugd met dit positieve advies en de fin. Consequentie, als de gemeenteraad het advies overneemt.

Voor het nieuwe ‘Kunstenplan 2017-2020', dat het meerjarenbeleid formuleert voor de periode van vier jaar voor de cultuursector, hadden 95 instellingen een meerjarenbeleidsplan en subsidieaanvraag ingediend.
Al deze plannen/aanvragen werden beoordeeld door de ‘Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan 2017-2020' en van een advies voorzien. Het door de adviescommissie ingediende advies zal, na besluitvorming door B&W, in het najaar de gemeenteraad worden behandeld.
Het volledige advies is in te zien middels www.gemeentedenhaag.nl/kunstenplan

 

Gepubliceerd: dinsdag 3 mei 2016


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.