St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK) orgelconcert

orgelconcert

Datum zaterdag 12 oktober 2019
Aanvangstijd 16:00
Locatie St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK)
Uitvoerenden

Jos Laus, orgel

Programma

Pablo  Bruna (1611 – 1679)
Tiento sobre la letania de la virgin 

Franz Tunder (1614 – 1667)
Praeludium in G

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Choral: Vor deinen Tron tret’ ich hiermit  (BWV 668)

Josef Rheinberger (1839 – 1901)
Präludium   
(uit: Charakterstücke opus 156)

Léon Boëllmann (1862 – 1897)
Prière à Notre Dame  
(uit: Suite Gothique  opus 25)

Guy H. Eldridge (1904 – 1976)
Fanfare

Samuel Barber (1910 – 1981)
Adagio for Strings

Peter Planyavsky (1947 –)
Toccata alla rumba

Meer informatie over de uitvoerenden

 

Jos Laus (1953) was al vroeg gegrepen door de Franse orgelcultuur maar ook de orgelbouw, in zijn hele breedte, had zijn grote belangstelling.
Na zijn middelbare school opleiding (Gymnasium A) studeerde hij aan het Kon. Conservatorium in Den Haag piano (bij Gerard Hengeveld), orgel (bij Joh. Th. Lemckert) en koordirectie (bij Frans Moonen). Na afronding van zijn studies aldaar, volgde hij nog improvisatielessen bij Bernard Bartelink te Haarlem.

Van 1969 tot 2004 was hij als dirigent en organist verbonden aan de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk. Met het koor Gloria Deo en de Schola Cantorum werd regelmatig medewerking verleend aan de KRO radio- en televisie uitzendingen; de Schola Cantorum behaalde in 1991 en 1995 een prijs in de categorie Gregoriaans op het Internationaal Korenfestival te Arnhem.

Sinds juli 2004 is hij als dirigent en organist werkzaam in de kerk van St. Jacobus de Meerdere te 's-Gravenhage, waar hem de algemene muzikale leiding van de koren en de organisatie van de concerten is toevertrouwd.

Naast een concertpraktijk in eigen land, is hij regelmatig als concertorganist te gast in het buitenland (o.a. België, Frankrijk, Duitsland en Indonesië (Jakarta). In laatstgenoemd land werd hij betrokken bij de inventarisatie van het daar aanwezige pijporgelbestand.

Als orgeldeskundige en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) begeleidde hij tal van belangrijke restauratie- en nieuwbouwprojecten, o.a. de orgels van de kathedraal van Utrecht (Ste Catharina), Zwolle (O.L. Vrouw), Oosterhout (St. Jan) en Delft (Maria van Jesse). Begin 2000 werd hij door de Unesco uitgenodigd een advies uit te brengen en de begeleiding ter hand te nemen van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in de kathedraal van Paramaribo in Suriname. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over technische- en historische aspecten van de orgelbouw. Wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19e-eeuwse Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd en Zoon leidde in 2008 tot een publicatie in boekvorm.

Van zijn werk als musicus verschenen verschillende opnamen; zo verscheen in 2010 de CD Franse Meesters in de Hofstad. Deze CD, geheel gewijd aan Franse orgelmuziek en uitgevoerd op het Adema/Maarschalkerweerd-orgel van de kerk van de H. Jacobus de Meerdere in Den Haag, kreeg een warm onthaal!

Naast zijn werkzaamheden aan de kerk van de H. Jacobus de Meerdere is Jos Laus werkzaam als begeleider aan de dansvakopleiding van het Kon. Conservatorium in Den Haag en dirigent van de Capella Sti Jacobi. 
Sinds 2008 is Jos Laus artistiek adviseur van het HOK bestuur.

In 2019 werd Jos Laus onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje Nassau als blijk van waardering voor het vele werk, jaren lang, ten bate van de kerkmuziek.
n dat zelfde jaar ontving hij tevens de ‘Médaille de Vermeil’ (vergulde medaille) van de Franse Société Académique d'Education et d' Encouragement Arts-Sciences-Lettres te Parijs voor zij inzet voor de Franse orgelcultuur.

Zie ook: http://www.joslaus.nl/

 

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.