Impressie HOK kinderproject 2014

6e Kinderproject 2014

Educatief project voor de basisschool (HOK-kinderproject) 2014 met succes afgerond

Kinderen en orgel, op het eerste gezicht geen voor de hand liggende combinatie. Maar ook in 2014, is weer een educatief project over het orgel voor groep 6 van de basisschool door het Haags Orgel Kontakt (HOK) georganiseerd. Alweer het 5e jaar op rij.

Het project, dat bestaat uit het lesboekje ‘Muziek uit een gebouw'-het orgel- met bijbehorende werk- en antwoordbladen, dat door de eigen juf of meester in de klas gegeven kan worden, wordt begeleid door een ‘gastles' door het HOK projectteam en gevolgd door een excursie naar de Kloosterkerk, waar het orgel wordt bezocht en gedemonstreerd en een ‘workshop' over de werking van een orgel wordt gegeven.

Evenals voorgaande jaren hebben zo'n 155 kinderen van 6 lesgroepen van 4 scholen aan het project meegedaan. Ze kwamen op 17 en 31 maart en op 7 april 's morgens al vroeg naar de oude Kloosterkerk aan het Lange Voorhout om, gewapend met hun lesboekje dat ze al in de klas hadden behandeld, te luisteren -en te kijken- naar ‘meneer Jos' (van der Kooy) die hun de geheimen van een groot pijporgel liet horen en zien.

Uiteraard kan dat niet met de hele klas te gelijk. Daarom werden er twee groepjes gevormd, waarvan een groepje naar het orgel ging en het andere naar de crypte, waar een echt werkend demo-orgeltje (van Flentrop orgelbouw) stond, waarbij je precies kon zien hoe alles werkte.
Meneer Hero de Boer was er om e.e.a. uit te leggen en natuurlijk mochten ze het zelf ook eens proberen. Hoe al die verschillende orgelpijpen er uit zagen -en hoe ze gemaakt werden ("ja, allemaal met de hand gemaakt..!")- werd uit de doeken gedaan door Jannie Barnhard (die haar echtgenoot en medebestuurslid Henk verving, die i.v.m. ziekte verhinderd was) Hoe zo'n pijp klinkt mochten ze uiteraard zelf even proberen.

Bij het orgel was natuurlijk organist ‘meneer Jos'. Hij liet zien en horen aan de hand van muziekvoorbeelden, wat je allemaal kunt doen met een pijporgel. En natuurlijk mocht iedereen ook zelf even achter de klavieren plaats nemen. Waarbij bleek dat iedere klas wel grote- en minder grote- talenten kende.

Om het halve uur werd er gewisseld van orgel naar crypte. Wat het mooiste was? Wie zal het zeggen. Maar het was wel een ervaring die ze niet snel zullen vergeten.
Die oude Kloosterkerk, met z'n grafzerken, het grote orgel, met dat overweldigende geluid, die spannende crypte met al die orgelpijpen en dat interessante orgeltje.

Tot slot weer allemaal even terug in de kerkzaal, waar natuurlijk de akoestiek even moest worden uitgeprobeerd (lekker hard gillen) Het was allemaal even mooi en veel interessanter dan de taallesjes en de rekensommen die op school weer lagen te wachten.
Maar ja, wil je later ook een beroemd organist worden zoals ‘meneer Jos', of orgelbouwer (zoals sommige jongens al aangaven), of misschien toch iets heel anders, dan zul je ook je best op school moeten doen.

Evenals voorgaand jaren is het kinderproject ook in 2014 weer mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Gemeente Den Haag en private subsidieverstrekkers als de Debman Foundation, Stichting Boschuijsen en het Prins Bernhard Cultuurfonds (Lydia Vroegindeweij Fonds).
Maar ook door de medewerking van het Koorenhuis, centrum voor kunsteducatie, orgelbouwer Flentrop -die weer garant stond voor het demo-orgeltje en veel orgelpijpen- en natuurlijk de inzet van alle betrokken scholen en leerkrachten. Volgend jaar weer?

De scholen die in 2014 mee deden waren:
De Krullevaar, Tinaarlostraat (2 lesgroepen, 43 leerlingen), Houtrustschool, Nachtegaalplein (1 lesgroep, 30 ll), Heldringschool, IJsvogelplein (tijdelijk Willem Beukelz.plein) (2 lesgroepen, 52 ll), allen in Den Haag en de Bloemcampschool, Bloemcampplein, Wassenaar (1 lesgroep, 33 ll).

Bijzonder is dat de deelnemende scholen uit heel verschillende ‘culturele regio's' afkomstig zijn. Zoals het Laakkwartier (in voorgaande jaren), Zuid West Den Haag en Vogelwijk, maar nu ook Wassenaar. (een school die in later stadium is aangeschoven als ‘invaller' voor een school die geen lesuren voor het project meer had.)

Ook het project van 2014 inspireert weer om met dit mooie werk door te gaan in komende jaren.
Het is de wens van het Haags Orgel Kontakt dat een initiatief als dit ook anderen zal inspireren om de jeugd enthousiast te maken voor het grootste muziekinstrument dat we kennen: het orgel en de muziek die erop gespeeld kan worden.


Draaiorgel op school

De 1e prijs (een draaiorgel op school) van de knutselwedstrijd t.g.v. het 40 jarig jubileum van het HOK in 2013, was gewonnen door groep 6 van de Houtrustschool.
Omdat deze school moeilijk bereikbaar is voor een draaiorgel en er geen eerdere gelegenheid was om de prijs ‘in ontvangst' te nemen, kwam het draaiorgel ‘de Grote Radiokast' van meneer de Ruijter op 25 juni 2014 naar het sport terrein van HBS/Craeyenhout, waar de school haar sportdag vierden.

Het was een groot succes.

  

Open voor een foto-impressie op pdf deze LINK

Terug naar de pagina Educatieve projecten

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.