Impressie HOK kinderproject 2015

7e Kinderproject 2015

Verslag van het 7e kinderproject in 2015, in het kader van de Educatieve projecten voor de basisschool die het Haags Orgel Kontakt (HOK) jaarlijks organiseert.

Het project in 2015 werd zoals gebruikelijk in de maand maart georganiseerd.

Er deden in 2015 vijf lesgroepen mee van drie scholen, te weten de groepen 6 van de Heldringschool (IJsvogelplein 10), IKC Bamboe (v.h. Krullevaar) (Tinaarlostraat 78) en de De la Reyschool (De la Reyweg 212) Bij de laatste school was ook een gedeelte van groep 7 aanwezig.

De lessen in de klas werden gegeven door de muziekleerkracht (Heldring en De la Reyschool) en de groepsleerkracht (Bamboe). Hierbij werd gebruik gemaakt van het lesmateriaal (lesboekje en werkbladen) ‘Muziek uit een gebouw' -het orgel-.

Bij iedere school is, tijdens deze lesperiode, een gastles verzorgt door projectteamleden Henk - en Jannie Barnhard, waarbij, op basis van het lesmateriaal, alvast wat verteld is over ‘wat een orgel eigenlijk is' en ‘hoe het gemaakt wordt'. Ook werd een klein stukje ‘orgelgeschiedenis' gegeven over het ontstaan van het orgel en hoe het in de loop van eeuwen verder met ‘het orgel' gegaan is.
Dit met behulp van grote foto's van orgels en orgelonderdelen, enkele orgelpijpen een orgeltje van LEGO en een bierflesje(!)

Op maandag 9, 16 en 23 maart kwamen de klassen naar de Kloosterkerk voor een excursie. Op 9 en 16 maart waren twee groepen uitgenodigd die om 9.30 uur en 11.00 uur langs kwamen. Op 23 maart was er een groep die om 9.15 uur al langs kwam. De totale excursie duurde als regel ca. 60 min.

De kinderen kwamen steeds met de tram naar de Kloosterkerk, net als de jongens uit het ‘lesverhaal' en hoewel het soms wat moeilijk was om de ingang van de Kloosterkerk te vinden, kwamen ze allemaal op tijd. Die tijd en wat er op het programma stond, werd steeds nauwlettend in de gaten gehouden door 'juf Jannie' (Barnhard), die het totale project coördineerde.

Binnen volgde steeds eerst een korte introductie en ‘beleving' van de ruimte (hoe voelt en klinkt zo'n ruimte nou) waarbij ook de galm van de kerk werd uitgeprobeerd (‘zo hard mogelijk gillen met z'n allen en dan tegelijk stil zijn: kun je het horen?') Ook werd stil gestaan bij de ouderdom van de kerk (die al in 1400 gebouwd werd, toen hier nog Graven en Gravinnen rond liepen....)

Na het in tweeën splitsen van de groep, ging een deel mee met ‘meneer Jos' (van der Kooy) naar het orgel. Het andere deel ging met ‘meester Henk' mee naar de crypte van de kerk, waar ook een orgel(tje) met echte orgelpijpen wachtte. Een bijzonder orgeltje waarbij je kon zien hoe alles werkte. Heel interessant al die latjes en heveltjes. Ze mochten het allemaal even proberen!
Maar er waren ook heel veel orgelpijpen van verschillende grootte en vorm. Metalen pijpen en houten pijpen, maar ook tongwerkpijpen, die net klonken als trompetten. Op al de pijpen mocht geblazen worden(!) en er werd ook uitgelegd hoe ze gemaakt werden uit een stuk ‘orgelmetaal' (‘allemaal handwerk hoor!') ook waren er heel veel foto's van hoe een orgel er van binnen uitziet.


De groep die met ‘meneer Jos' mee ging mocht bij de speeltafel om meneer Jos heen staan. Zo kon je goed zien hoe je zo'n groot instrument bespeelt. En goed horen natuurlijk! De hoogste tonen en de laagste tonen en natuurlijk de trompetten, die -net als echte trompetten- horizontaal uit het orgel staken. Meneer Jos liet ze allemaal horen. Zelf proberen mocht ook! Allemaal mochten de kinderen even op de orgelbank plaatsnemen om zelf iets te spelen. Best moeilijk op drie klavieren en pedaal. En dan ook nog de registers zelf kiezen! En al duurde dat niet zo lang (iedereen kreeg een beurt) spannend was het wel . "En weet je wat nou zo leuk is?" zij meneer Jos, "Nu kun je aan iedereen vertellen, als je hier eens langs de kerk loopt, dat je op het orgel gespeeld hebt"

Natuurlijk deed meneer Jos, net als in het lesverhaal, een deurtje van het orgel open zodat je kon zien wat er allemaal IN het orgel is.

Na ongeveer 30 min. kwam ‘juf Jannie' weer in actie en werden de groepen gewisseld, zodat iedereen alles gezien en gehoord had.

En natuurlijk werd er muziek gemaakt door meneer Jos. Eerst als de groepen nog boven waren, maar ook later, toen iedereen beneden onder het orgel in de kerk zat. Daar klonk het heel anders en kon je ook de galm van de kerk goed horen als het orgel klonk.
Meneer Jos speelde dat bekende stuk van Johann Sebastian Bach (Toccata in D mol BWV 565) en het ‘Wilhelmus', waarbij hij ook nog ging ‘Improviseren'. Een overweldigend applaus volgde!

Wie nog vragen had kon die nog even stellen (de vingers bleven maar komen...) en werd er nog even gekeken naar de oude grafzerken in de kerk. Wel een beetje eng.... maar ook heel interessant.

Opnieuw was het opvallend hoeveel de kinderen nog wisten van de lessen op school!
Als projectteam vonden we fantastisch om weer te doen! Bedankt jongens en meisjes!

 

Op meerdere dagen mochten wij ook nog bezoekers ontvangen. O.a. vanwege het Koorenhuis, het Ned. Danstheater, die ook eens wilde meemaken hoe zo'n project in z'n werk ging. Maar ook van de subsidieverstrekkers, zonder wie dit allemaal onmogelijk zou zijn. Ook Geerten van de Wetering, organist van de Kloosterkerk, kwam even langs om te kijken hoe leuk de kinderen ‘zijn' orgel vonden.

We danken de juffen en meesters die zo enthousiast hun klas voorgingen en natuurlijk de koster die zo goed voor ons zorgde en wat eerder wilden komen om ons wat meer voorbereidingstijd te geven.

Dank ook voor Flentrop orgelbouw die -opnieuw- veel orgelmateriaal beschikbaar stelde en het ‘demo-orgeltje' gratis uitleende.

‘Meneer Jos', je was weer fantastisch. En, zoals een jongen aan het eind van een van de excursies nog tegen hem zei: "ik kon goed horen dat u met uw gevoel speelde, want het klonk zo mooi"....

Wij, als projectteam, hebben er ook een goed gevoel bij. Het was weer fijn om te doen en we hebben weer zo'n 130 kinderen blij gemaakt en een stukje cultuur mogen laten beleven.

Jannie en Henk Barnhard,
projectteam HOK kinderproject.

 

Open voor een foto-impressie op pdf deze LINK

Terug naar de pagina Educatieve projecten

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.