HOK-kinderproject-2017

9e Kinderproject 2017

Terugblik op het Kinderproject 2017 Haags Orgel Kontakt

Het waren spannende tijden voor een aantal basisscholen in Den Haag. Wel 9 klassen van groep zes van een vijftal basisscholen hebben mee gedaan aan het ‘Educatieve (orgel) project voor de basisschool' die het Haags Orgel Kontakt (HOK) jaarlijks organiseert.

Op maandagochtend 20 en 27 maart, 10 april en 15 mei was de historische Kloosterkerk aan het Lange Voorhout helemaal voor hen alleen.

Al vroeg stond de eerste groep voor de deur ‘Kunnen we er al in?'
Ze hadden al veel gehoord over de kerk en het orgel. In de klas was het lesboekje ‘Muziek uit een gebouw' -het orgel- behandeld door hun eigen juf of meester (of door de muziekleerkracht natuurlijk) en op een middag waren er twee mensen van het HOK-educatieteam in de klas geweest om een gastles te geven over het orgel. Dat was best interessant, maar het mooiste zou toch zijn om dat grote pijporgel zelf te kunnen zien en.... horen.

Nu was het eindelijk zo ver. In de kerk was het inderdaad zoals Ahmed, Maarten en Yamal, de 3 vrienden uit het lesverhaal, het hadden beleefd: de zon tekende mooie figuren op de witte muren, het hoge gewelf steunde op dikke pilaren en boven op de galerij stond het orgel.
‘Meneer Jos', die ze ook uit het verhaal kende was er ook. Hij bestond dus echt! ‘Juf Jannie' en ‘meester Henk' hadden ze in de klas al ontmoet.

Eerst gingen ze met z'n allen in de kerkbanken zitten, vlak voor het orgel, en konden ze even rond kijken. Vaak waren veel kinderen en de ouders die meegekomen waren, nog nooit in zo'n oude kerk geweest.
Toen werd de akoestiek van de kerkzaal ‘uitgeprobeerd'. Een ‘experiment' waar iedereen maar al te graag aan meedeed. (‘Anders mag het nooit: zo hard mogelijk schreeuwen in de kerk' en als je daarna gelijk stil bent, kun je de echo goed horen.)

Daarna was het tijd voor ‘het echte werk'. De klas werd in twee groepjes verdeeld: Een groepje met ‘meneer Jos' naar het orgel, het andere groepje met ‘meester Henk' naar de crypte van de kerk.

Daar bij het orgel beleefden ze wat ook de drie vrienden uit het lesboekje hadden beleefd: meneer Jos vertelde over het orgel, wat het allemaal kon, welke ‘geluiden' (‘registers' heten die) je kon laten horen, de hoogste en laagste toon van het orgel , en nog veel meer.
Ze mochten ook even binnen in het orgel kijken, ‘wat een hoop orgelpijpen'. En tot slot mochten ze allemaal even op de orgelbank zelf alles uitproberen. Geweldig!

Het andere groepje kreeg van meester Henk uitleg over hoe het orgel werkte. Hoe met al die latjes en klepjes (‘ventielen' heten die), een mechanisch orgel werkt. Dat gebeurde met behulp van een demo-orgeltje -met alles er op en er aan- waarbij je goed kon zien hoe alles werkte.
Ook waren er nog heel veel verschillende orgelpijpen, waar natuurlijk op geblazen mocht worden, en vertelde meester Henk, aan de hand van voorbeelden, hoe orgelpijpen gemaakt werden.

Na een half uurtje werd er gewisseld. Daar zorgde ‘juf Jannie' voor. En begon alles weer van vooraf aan. Aan het eind was er nog een klein concertje door meneer Jos, zodat je ook kon horen hoe het in de kerk klonk. Het Wilhelmus werd gespeeld en ook een bekend stuk van ‘meneer Bach'.

Omdat op de oorspronkelijk geplande datum 3 april, de excursie niet door kon gaan i.v.m. een uitvaart in de Kloosterkerk, werd alles verschoven naar 10 april. Dat ‘meneer Jos' van der Kooy toen niet kon, was gelukkig niet zo erg omdat Geerten van de Wetering, organist van de Kloosterkerk, gelukkig wel beschikbaar bleek en het ‘naadloos' van hem overnam. Bedankt Geerten!

Bijzonder was, dat er ‘op de valreep' nog een aanmelding kwam via de moeder van Kasper, een leerling van groep 6 van de Oranje Nassauschool, die ook orgel-leerling is van Geerten van de Wetering.

Het lesproject voor deze school zag er, doordat er niet veel voorbereidingstijd was, wat anders uit dan gebruikelijk. Maar de juf en meester hadden toch binnen een week al veel lesmateriaal doorgenomen waardoor de gastles prima verliep. Ook de excursie naar de Kloosterkerk ging goed. Weliswaar moest meneer Jos halverwege de excursie weer naar Amsterdam, maar dat kon goed worden opgelost door de groep niet in tweeën te splitsen en alles na elkaar te doen (kon meester Henk ook eens achter het orgel plaatsnemen)

Voor de gastlessen werd vanaf dit jaar gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie, mede omdat alle scholen in het bezit zijn van een digitaal schoolbord. Dit voorkomt veel ‘gesleep' met orgelfoto's e.d. en helpt een uniforme lijn vast te houden. Op 28 maart werd de gastles in de Cosmicus school bezocht door Coen Wolfgram van het Koorenhuis. Evaluatie volgt nog.

Dank is er voor de enthousiaste inzet van al die leerkrachten, die toch maar al dat lesmateriaal moesten behandelen in de klas. Ook danken wij de fa Flentrop Orgelbouw, die zoals alle voorgaande jaren bereid waren kosteloos orgelpijpen en het ‘demo-orgeltje' af te staan. Natuurlijk ook veel dank voor de gastvrijheid en het vertrouwen van de Kloosterkerk en koster Dick van Woerkom.
Coen Wolfgram van het Koorenhuis, danken wij voor de contacten die hij legde met de scholen, zijn coördinerende werk en de fijne samenwerking jaar in, jaar uit.

Het project kon niet gerealiseerd worden zonder fin. steun van de Gemeente Den Haag, de Stichting Boschuysen, de Debman Foundation en Fonds 1818.

Aan het project in 2017 werd deelgenomen door 189 leerlingen uit 9 lesgroepen van vijf scholen:

Totaal: 5 scholen 4 maandagen 9 lesgroepen tot. 189 leerlingen

Het HOK-educatieteam ontving veel positieve reacties van leerlingen, leerkrachten en aanwezige ouders. Dit geeft ons de moed om ook volgend jaar (het 10e jaar op rij) weer een Kinderproject te organiseren. Het is veel werk, maar zo mooi om te doen!


Als bijlage wat foto's die tijdens het project zijn gemaakt.
Foto's van de excursies op 10 april vindt u ook via de website van de Liduinaschool: http://www.liduinabasisschool.nl/groepen/groep-6b/fotoalbum/10-04-2017/kloosterkerk

 

Het HOK-kinderproject maakt deel uit van het project 'Leve(n)de Muziek' van het Koorenhuis, centrum voor Kunst en Cultuur in Den Haag.

Kinderproject - logo-koorenhuis.jpg

Kinderproject - logo-koorenhuis-leve(n)de muziek.jpg

Het HOK-kinderproject werd mede mogelijk gemaakt door fin. steun van:

Kinderproject - logogemeenteklein.jpg

Kinderproject - Boshuysen_logo.JPG

Kinderproject - Debman_logo.jpg

Kinderproject - logo_fonds1818.jpg

 

 

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.