Henk en Jannie Barnhard

Henk Barnhard (1947), van 2007 tot 2019 secretaris van het HOK-bestuur, was tot eind 2008 in het dagelijkse leven werkzaam als bouwkundige bij een grote woningcorporatie in zijn woon -en geboorteplaats Den Haag. Zijn liefde voor het orgel en de orgelmuziek begon al op jonge leeftijd en uit zich vooral in zijn grote belangstelling voor het orgel als achitectoninsch, bouwkundig en technisch ‘object', (waarmee ook nog eens fantastische muziek gemaakt kan worden).
Die interesse voor orgelbouw, techniek en -architectuur komt bij hem o.m. tot uiting in het bezoeken van concerten en het maken van orgelreizen. Henk speelt orgel louter uit liefhebberij.

Henk is een warm pleitbezorger en inspirator voor het enthousiasmeren van kinderen voor het orgel. Iets wat zich uitte in het schrijven van een lesmethode voor de basisschool (groep 5/6) "Muziek uit een gebouw" - het orgel -. Een lesproject met eigen lesmateriaal, gastlessen en een aansluitende excursie + 'doe-les' in de Kloosterkerk, dat vanaf 2009 jaarlijks met groot succes door het HOK georganiseerd wordt. Met medewerking van organist Jos van der Kooy en in samenwerking met het KOO (v.h. Koorenhuis), Educatiecentrum voor Kunst en Cultuur in Den Haag. Ieder jaar doen zo'n zes tot negen lesgroepen van meerdere scholen mee aan dit lesproject. 
Deze educatieve werkzaamheden zullen Henk en Jannie nog blijven vervolgen als lid van het HOK-educatieteam.

Van 2008 tot 2019 was Henk secretaris van het HOK-bestuur en verantwoordelijk voor de verslaglegging en het opstellen van jaarplannen en meerjarenbeleid en zaken als de HOK-folder. Deze taken vervulde hij samen met zijn echtgenote Jannie, die in 2019 eveneens het HOK-bestuur verliet.

Vanaf 2009 beheert hij tevens de website van het HOK. Iets dat hij na zijn terugtreden uit het bestuur nog zal blijven doen

In 2018 werd bij het 10-jarig bestaan van het educatieve kinderproject aan Henk de Stadspenning van Den Haag uitgereikt. 

Op 26 april 2019 mocht Henk een Koninklijke onderscheiding ontvangen (Lid in de Orde van Oranje Nassau) als waardering voor zijn jarenlange inzet voor kerk en maatschappij en zijn werk voor de Haagse orgelcultuur. (in het bijzonder m.b.t. de educatie aan de jeugd) 

In beide onderscheidingen werd ook nadrukkelijk het (ondersteunende) werk van zijn echtgenote Jannie betrokken. Zonder wie dit allemaal niet mogelijk was geweest.

 

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief