HOK bestuurslid Henk Barnhard

Algemeen - henk-barnhard-secr-hok.jpg

Henk Barnhard (1947), Secretaris v.a. 2007, was tot eind 2008 in het dagelijkse leven werkzaam als bouwkundige bij een grote woningcorporatie in zijn woon(en geboorte)plaats Den Haag. Zijn liefde voor het orgel en de orgelmuziek begon al op jonge leeftijd en uit zich vooral in zijn grote belangstelling voor het orgel als bouwkundig en technisch ‘object', (waarmee ook nog eens fantastische muziek gemaakt kan worden).
Die interesse voor orgelbouw, techniek en -architectuur komt bij hem o.m. tot uiting in het bezoeken van concerten en het maken van orgelreizen. Henk speelt orgel louter uit liefhebberij.

Henk is een warm pleitbezorger en inspirator voor het enthousiasmeren van kinderen voor het orgel. Iets wat zich uitte in het schrijven van een lesmethode voor de basisschool (groep 5/6) "Muziek uit een gebouw" - het orgel -. Een lesproject (met eigen lesmateriaal, gastlessen en een aansluitende excursie + 'doe-les') dat vanaf 2009 jaarlijks met groot succes door het HOK georganiseerd wordt. Met medewerking van organist Jos van der Kooy en in samenwerking met het Koorenhuis, Centrum voor Kunst en Cultuur in Den Haag. Jaarlijks doen zo'n zes lesgroepen van meerdere scholen mee aan dit project.

Vanaf 2008 is Henk secretaris van het HOK-bestuur en verantwoordelijk voor de verslaglegging en het opstellen van jaarplannen en meerjarenbeleid en zaken als de HOK-folder. Vanaf 2009 beheert hij tevens de website van het HOK.

 

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuurde Governance Code Cultuur (GCC)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

   

Volg ons

Nieuwsbrief