Houtrustkerk

Andere locaties

De Houtrustkerk is geen HOK-locatie. D.w.z. dat er geen participatie is binnen het samenwerkingsverband van het Haags Orgel Kontakt (HOK).

HOK locaties - houtrustkerk-extern.jpg HOK locaties - houtrustkerk-intern.jpg

In de Houtrustkerk worden door titulair organiste Marieke Stoel regelmatig orgelconcerten georganiseerd (zie www.mariekestoel.nl). Ook het HOK heeft in het verleden wel orgelconcerten georganiseerd in de Houtrustkerk (w.o. het jubileumconcert 35 jaar HOK)

Kenmerken
De Houtrustkerk, ontworpen door enkele gemeenteleden, is een eenvoudige zaalkerk met annex zalen en kosterswoning en is gelegen op een bijzondere locatie vlak bij de zeesluizen in het verversingskanaal. De bouw was gereed in 1936.

In de kerk staat een orgel uit 1937 van de fa. Klais uit Bonn met een duidelijk Duits romantisch karakter. Het orgel heeft 37 registers, verdeeld over 3 klavieren en pedaal. Het orgel heeft een elektro-pneumatische tractuur.

adres: Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag
Orgel: Klais: 1937 - 37/III/P
Titularis: Marieke Stoel

 

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief