H-Teresia van Avila, Westeinde (Spaanse Hof)_

Andere locaties

  

ALGEMENE INFORMATIE:

Naam kerk: H. Teresia van Avila
Adres kerk: Westeinde 12a, 2512 HD  Den Haag (Spaanse Hof)
Bouwjaar kerk: 1839-1841
Architect kerk: Tieleman Franciscus Suys
Beheer/gebruik: RK parochie ‘Sterre aan Zee’ (nu in gebruik bij Poolse RK parochie)

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL ('s):

Hoofd orgel: F.B. Loret, Vermeersch, Mechelen (B) – 1851
Koor orgel: NVT
Titulair organist: NB (Ed van Aken, titularis Elandstraatkerk heeft het beheer)

Organisatie concerten: NVT
De Kerk maakt geen deel uit van het samenwerkingsverband van het HOK, maar is opgenomen in de lijst i.v.m. de bijzondere architectuur en geschiedenis van kerk en orgel.

DE KERK

De kerk van de H. Teresia van Avila is een drie-beukige hallenkerk in Neoclassicistische stijl voorzien van Ionische zuilen en gestucte houten gewelven. Ook de westgevel (hoofdingang van de kerk) is van veel stucwerk voorzien met halve Ionische zuilen waarboven een Fronton die een bescheiden vierkante klokkentoren draagt.
Het interieur van de kerk is vrijwel ongewijzigd en heeft meerdere neo-barokke en neoclassicistische kenmerken.

De ontstaansgeschiedenis van de kerk begint als bij de ‘Vrede van Münster’ in 1648, het verdrag tussen Spanje en de ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ wordt gesloten en er een einde komt aan de 80-jarige oorlog.
Mede hierdoor kwam er ook een ambassadeur van Spanje in de Nederlanden die zich vestigde in een pand in het Westeinde in Den Haag en later in het ‘Huis van Assendelft’, dat al snel ‘Spaanse Hof’ werd genoemd. Als gelovig Katholiek liet hij een kapel bij zijn huis bouwen (boven het aanwezige koetshuis) Omdat deze kapel niet vanaf de straat zichtbaar was werd deze gedoogd (het was in die tijd niet toegestaan zichtbare RK-godshuizen te bouwen) Huis en kapel waren alleen toegankelijk via een grote -nog aanwezige- poort in het Westeinde.
In 1839-1841 werd op de plaats van deze kapel de huidige kerk gebouwd met als bouwmeester Tieleman Fr. Suys, hofarchitect van de Belgische koning.

HET HOOFDORGEL

In 1857 bouwde orgelbouwer Francois-Bernard Loret te Mechelen een mechanisch sleeplade-orgel met 36 register over 3 klavieren en pedaal. Het orgel heeft een losstaande speeltafel voor het orgelfront. Kijk HIER voor de dispositie.

Het inwendige van orgel is door meerdere orgelmakers aangepast en gewijzigd, waardoor het nu beschikt over een pneumatische kegellade. Wel is het meeste pijpwerk van Loret nog aanwezig.

Er zijn vergevorderde plannen om te komen tot een volledige restauratie waarbij Ed van Aken, organist van de Elandstraatkerk, zich intensief mee bezig houdt.

CONCERTEN

Vanwege de slechte staat waarin het orgel verkeerd is het niet beschikbaar voor orgelconcerten er worden echter wel andere concerten georganiseerd.

MEER INFORMATIE

 

HB/juli 2022

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief