Orgel Elanstraatkerl

Orgel

Het eerste orgel in de Elanstraatkerk kwam uit de hulpkerk in de Da Costastraat (de 'voorloper' van de huidige kerk in de Elandstraat) en werd in 1892, bij het in gebruik nemen van de kerk in de Elandstraat meegenomen. Echter niet met de bedoeling dat dit orgel definitief zou blijven.

HOK locaties - elandstraatkerk-orgeltribune.jpg

Het  Franssen-orgel

In 1906 leverde de gebr. Franssen uit Roermond een nieuw orgel op dat op ca 10 m hoog op de 2e galerij aan de westzijde werd geplaatst. Met zijn 43 stemmen, verdeeld over 3 manualen en pedaal, is het een van de grootste orgels van de fa Franssen. Het heeft een elekropnematische tractuur (d.w.z. dat de toets- en registeroverbrenging via een combinatie van elektrische en pneumatische bediening verloopt. Hierdoor zijn meerdere registratie en koppelingen mogelijk)
Het orgel heeft een symfonisch karakter waarin duidelijk Duitse en Franse -en zelfs Engelse- invloeden zijn te onderkennen.

In 1934 wordt het orgel naar de voorzijde van de tribune verplaatst en worden de ventiel-membranen vernieuwd. Waarschijnlijk waren daarvoor al de klavieren II en III al omgewisseld.
In 1948/49 volgt een restauratie door de Fa. Jos Vermeulen. De tractuur wordt geëlektrificeerd, de speeltafel vervangen. Het Pedaal wordt uitgebreid met een akoestische Resultantbas 32' ook worden de Trompet harmonique en Clarinet van het Reciet vervangen door een Echo-Trompet resp. Mixtuur 3 sterk en vindt een algehele her-intonatie plaats.
De originele, in de loop van de tijd, buiten gebruik gestelde magazijnbalgen met bijbehorende schepbalgen zijn in de torenruimte blijven staan.

Verval en opleving

In de loop der jaren raakt het orgel in verval, maar in 1973 wordt het instrument weer bespeelbaar gemaakt door de Fa. Jos Vermeulen. Tenslotte wordt het orgel in 1986 gerepareerd door F. de Vries uit Herwijnen met hulp van vrijwilligers uit de parochie.
Mede door de veranderde kerkelijke praktijk, waarbij de zangkoren beneden een plaats krijgen, wordt het orgel nog maar weinig gebruikt en raakt het al snel weer in slechte staat, mede als gevolg van vallend puin uit de gewelven (het orgel heeft geen afsluitend plafond).

Na jarenlang niet te zijn gebruikt wordt het instrument door Adema's kerkorgelbouw weer bespeelbaar gemaakt. Hiertoe vinden reparaties plaats aan tractuur en pijpwerk, met name de tongwerken. Verder worden de laden schoongemaakt en wordt de windvoorziening aangepast.

De classificering als rijksmonument opent de weg naar een volledige restauratie, waarbij de dispositie weer wordt hersteld naar de situatie van 1906. Ook de vrijstaande speeltafel wordt weer vlak voor het orgel geplaatst. (dit geeft aanvankelijk nogal wat ‘geluidsoverlast' voor de organist, maar met het plaatsen van een -transparant- scherm kan dit aanzienlijk worden gereduceerd)
Inmiddels is deze restauratie door Adema's Kerkorgelbouw afgerond. Op 15 mei 2011 kon het orgel opnieuw in gebruik worden genomen en is het weer in zijn oude luister hersteld.

Vanaf 2017 maakt de Stichting Orgel Elandstraatkerk (SOEK) deel uit van het samenwerkingsverband van het Haags Orgel Kontakt (HOK) en worden de orgelconcerten in deze kerk ook dor het HOK gecoördineerd.

HOK locaties - elandstraatkerk-speeltafel.jpg

Meer info:

bronnen:
website Ignatiusparochie Den Haag (www.ignatiusparochie.nl) en
website Stichting Orgel Elandstraatkerk (www.orgelelandstraatkerk.nl)

 

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.