H-Agneskerk, Beeklaan

Andere locaties

  

ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: H. Agneskerk.
Adres: Beeklaan 188, 2562 AP  Den Haag
Bouwjaar: 1902
Architect: Albert. A.J. Margy en Josef. M. Snickers
Beheer/gebruik: RK Agnes Parochie, (‘Maria Sterre der Zee’)

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL:

Hoofdorgel: Fa Adema-Scheurs – 1986  - 19/III/P
Koororgel: De Swaaf/Pels – 1983/-93 – 29/II/P (Unitsysteem)
Titulair organist: Wim Hazeu

Organisatie concerten: NB
De H. Agneskerk maakt geen deel uit van het samenwerkingsverband van het HOK, maar is opgenomen in de lijst i.v.m. de bijzondere architectuur en geschiedenis van kerk en orgel

KERK

De kerk is een drie-beukige neogotische kruisbasiliek in een architectuur waarbij aansluiting is gezocht naar zowel de vroegere Franse gotiek als de latere Engelse gotiek. (o.a. tot uiting komend in de vormgeving van de (zichtbare) kapconstructie)

De entree van de kerk is aan de Beeklaan, middels een aangebouwd meer hoekig toegangsportaal De kerk bezit een opvallende zeskantige slanke toren die naast de voorgevel aan de Beeklaan tegen het langhuis (schip) is gesitueerd, op de hoek van en de Newtonstraat.

In  de 20e eeuw onderging he kerk enkele dramatische gebeurtenissen: In april 1983 vatte het dak vlam tijdens onderhoudswerkzaamheden waarbij vrijwel het gehele dak (plus de gewelven) verloren gingen. Gelukkig bleven de gevels staan en de gebrandschilderde ramen gespaard. Ook de orgelkas bleef in tact, al moest later wel het binnenwerk (het feitelijke instrument) vervangen worden.

In 1998 kreeg de Agneskerk landelijke bekendheid toen de kerk onderdak bood aan een groep illegaal in Nederland verblijvende asielzoekers die een langdurige hongerstakings-actie hielden in de kerk.

Het multiculturele karakter van de wijk heeft zijn invloed op het gebruik van de kerk die veel door niet autochtone Nederlanders wordt gebruikt.

Kijk HIER voor meer informatie over de kerk en de geschiedenis

ORGELS

In de kerk staan twee orgels: het hoofdorgel, geplaats op een orgeltribune boven de entree. Oorspronkelijk in 1921 gebouwd door Jos H. Vermeulen te Alkmaar.
Bij de brand in 1983 werd het binnenwerk van dit orgel ernstig beschadigd en vervangen door een –aangepast- binnenwerk van een oorspronkelijk in 1877 gebouwd orgel van de fa P.J. Adema. Dit orgel heeft 29 stemmen over Hoofdwerk, Zwelwerk en Pedaal. De tractuur is mechanisch met sleepladen. De speeltafel staat voor het orgel. Kijk HIER voor de dispositie.

In de kerk is in 2007 een koororgel geplaats dat oorspronkelijk in bezit was van organist, koordirigent en componist Joop Schouten, tot zijn dood in 1983 organist van de Agneskerk. Dit orgel was als huisorgel voor hem gebouwd door Bernard Pels en André de Swaaff en had na het overlijden van Schouten in een verzorgingshuis gestaan totdat het was ingenomen door Pels & van Leeuwen. Die het later in de Agneskerk plaatste. Het orgel staat nu in het rechter transept van de kerk waar het de naam ‘Joop Schouten-orgel’ heft gekregen. Het is een unit-orgel met twee klavieren en pedaal en elektrische tractuur waaruit 29 stemmen zijn samengesteld. Kijk HIER voor de dispositie.

Kijk HIER voor meer informatie over de orgels en disposities

ORGANIST:

Organist van de Agneskerk is Wim Hazeu.

BEREIKBAARHEID KERK:

De Agneskerk is goed met openbaar vervoer te bereiken (tram 2, 3, 4, 11, 12 en bus 21) parkeren bij de kerk is een avontuur..

MEER INFORMATIE:

 

HB/juli 2022

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief