Maranathakerk. Geschiedenis en orgel

De Maranathakerk is een locatie die niet bij het samenwerkingsverband van het HOK is aangesloten. 

Adres: 2e Sweelinckstraat 156, 2517 HB Den Haag
Website: www.maranathakerkdenhaag.nl

ARCHITECTUUR

Temidden van de overige bebouwing in de wijk Duinoord lijkt de Maranathakerk een verdwaald dorpskerkje uit de Zwitserse Alpen. De dakconstructie komt namelijk uit Zwitserland. Het was een bouwpakket, dat in 1949 per trein uit Zürich arriveerde. Het was een cadeau van de Zwitserse protestantse kerken.
Het nieuwe hervormde kerkgebouw vond een plaats op het verlaten terrein van het Sperrgebiet van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog.

In heel Duitsland staan nog circa veertig zusterkerken van de Maranathakerk. Ze zijn een tikje kleiner, maar hebben dezelfde vorm, met een roosvenster in de voorgevel en met de ingang aan de zijkant. Volgens de hoofdontwerper, de befaamde Duitse bouwmeester Otto Bartning, moest een bezoeker via een laag portaal aan de zijkant de kerk binnenkomen, zodat de schoonheid van het gebouw pas langzaam werd prijsgegeven.
In 2018 werd het kerkgebouw op de monumentenlijst geplaatst.


Voor meer informatie over de bouwgeschiedenis: klik hier.

ORGEL

Het orgel is als Opus 3 in 1952 gebouwd door de firma Mense Ruiter (Groningen). Het was het eerste middelgrote instrument van deze bouwer. Mense Ruiter was een pionier op het gebied van neobarokke orgels na de Tweede Wereldoorlog. In 1985 is het instrument gedeeltelijk geherintoneerd, om de als te fel ervaren neobarokke klank ietwat te corrigeren.
In 2004 is het orgel gerestaureerd, eveneens door Mense Ruiter Orgelbouw.

Het orgel (23/II/P) heeft een mechanische toets- en registertractuur met sleepladen en is in 1952 gebouwd door de fa. Mense Ruiter. Het heeft 10 stemmen op het Hoofdwerk, 7 op het Rugwerk en 6 stemmen in het Pedaal en de gebruikelijke koppelingen.

Dispositie

Hoofdwerk:

Prestant 8'
Roerfluit 8'
Octaaf 4'
Speelfluit 4'
Quint 2 2/3'
Octaaf 2'
Sesquialter II sterk
Mixtuur III-VI sterk
Dulciaan 16'
Trompet 8'

Rugwerk:

Holpijp 8'
Prestant 4'
Roerfluit 4'
Gemshoorn 2'
Quint 1 1/3'
Scherp IV sterk
Kromhoorn 8'
Tremulant.

Pedaal:

Bourdon 16' - Metaal
Prestant 8'
Octaaf 4'
Ruischpijp IV sterk
Bazuin 16'
Cornet 4'

Koppelingen:

Hoofdwerk - Rugwerk, Pedaal - Hoofdwerk

ORGANIST

De organist van de Maranathakerk is sinds 2018: Bert van Stam (ZIE: www.orgelnieuws.nl/bert-van-stam-nieuwe-organist-maranathakerk-den-haag)

 

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.