Niet-HOK locatie

Het Cavaillé-Coll orgel van de Waalse Kerk

Het eerste orgel in de kerk werd geleverd door de Rotterdamse orgelbouwer J.E. Kückel.

Het huidige orgel is in 1885 gebouwd door de beroemde Franse orgelbouwer Aristide Cavailé-Coll uit Parijs. Het front heeft een vlakke middentoren met aan weerszijde vlakke pijpenvelden en ronde pedaaltorens met afsluitende vlakke velden zonder frontpijpen.

Concertagenda - orgel-waalse-kerk-dh.jpg

Het orgel heeft 23 stemmen verdeeld over twee klavieren en pedaal. De vrijstaande speeltafel is voor het orgel geplaatst zodanig dat de organist met de rug naar het orgel zit. De registerknoppen zijn, zoals bij Cavailé Coll gebruikelijk, in horizontale terrassen aan weerszijden van de klavieren aangebracht.

Concertagenda - waalse-kerk-dh-speeltafel.jpg

In 1930 en 1954 heeft de fa Sanders aan het orgel gewerkt, waarbij enkele wijzigingen werden aangebracht.
In 1984 is het orgel door de fa Blank uit Herwijnen gerestaureerd onder advies van toenmalig titularis Henk Kooiker, die het orgel (totop heden) onder zijn beheer heeft. 

Titularis is Casper de Jonge.
Co-titularis is Carel Cames van Batenburg.

Dispositie Cavaillé-Coll orgel (1885, 23/II/P):

Grand Orgue (I) (8 st.)
Bourdon 16'
Montre 8'
Bourdon 8'
Salicional 8'
Flúte Harmonique 8'
Prestant 4'
Plein jeu 3-4 r.
Cornet 5 r. (1984)

Récit Expressif (II) (9 st.)
Roerpijp 8'
Viole de Gambe 8'
Voix Céleste 8'
Flúte octaviante 4'
Octavin 2'
Basson 16'
Trompette 8'
Basson et Hautbois 8'
Clairon 4'

Pédale (6 st.)
Soubasse 16'
Basse 8'
Bourdon doux 8' (tr. uit I)
Violoncelle 8' (tr. uit I)
Basson 16'(tr. uit II)
Trompette 8'(tr. uit II)

Werktuigelijke registers:
Copula des Claviers (als combinatietreden), Tirasse du Grand Orgue, Tirasse du Récit, Appel et Revois Plein jeu (Prestant 4' + Plein jeu), Appel et Revois Grand Choeur (Basson 16', Trompette 8' + Clairon 4') en een balanstrede als Expression du Récit (Zweltrede)

Manuaalomvang C - g3.
Pedaalomvang C - f1.

Het orgel heeft evenredig zwevende temperatuur. De toonhoogte is a1 = 435 Hz
Speel- en registertractuur zijn mechanisch
(er is geen 'Barkermachine' toegepast)

Boek

Over de invloed en de orgels die Cavaillé-Coll in Nederland plaatste schreef René Verwer een lijvig boekwerk: "Cavailé-Coll en Nederland". In 2009 uigegeven door Canaletto/Repro-Holland ISBN 978-90-6469-848-4

Dit boek is na het beeindigen van de Canlleto in beperkte oplage nog te verkrijgen bij Antqaraat/boekhendel L.B. Kretzschmar, Noordeinde 158, 2514 GR Den Haag, voor een gerdeuceerde prijs van € 20,-

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.