Bethlehemkerk

Bouwgeschiedenis

De Bethlehemkerk aan de Laan van Meerdervoort werd tussen 1929 en 1931 gebouwd naar een ontwerp van de architecten J.C. Meischke en P. Smidt als gevolg van een ontwerpopdracht van de Ned. Bond van Architecten voor een ‘tiendenkerk' voor ca 1200 zitplaatsen, bijgebouwen en een kosterswoning.
Oorspronkelijk was de opdracht gegeven aan de architecten G. van Hoogevest uit Amersfoort, W. Chr. Kuiper uit Scheveningen en J.C. Meischke uit Rotterdam, die allen lidmaat waren van de Ned.Herv.Kerk. De commissie ‘Tiendenkerk' koos uiteindelijk voor het ontwerp van Meischke/Smidt.
De bouw van de kerk werd gegund aan de aannemer W. Koorevaar uit Alblasserdam.
De totale kosten waren 350.000 Gulden, die uit div. fondsen bijeen werden gebracht (w.o. giften van koningin-moeder Emma, H.M. koningin Wilhelmina en H.K.H. prinses Juliana)
De eerste steen werd gelegd op 26 oktober 1929. Na enige bouw-, financiële-, en gezondheids-problemen bij de aannemer kan de eerste kerkdienst plaatsvinden op 22 juni 1931.
Al gauw krijgt de kerk de bijnaam ‘Gereformeerde kathedraal'.
Het gebouw staat sinds 1988 op de gemeentelijke monumentenlijst.

Gebouw

Zowel de Haagse School als andere architectuurrichtingen hebben hun stempel gedrukt op het ontwerp van de Bethlehemkerk. De kerk is voorzien van een groot, met vlakke pannen gedekt, zadeldak en kent zowel horizontale als verticale accenten in de architectuur.
De markante 55 m hoge toren met luidklokken en aan alle vier zijden een wijzerplaat van het toren-uurwerk, is gelegen in de zichtas van de Laan van Eik en Duinen en de hoek Laan van Meerdervoort. De torenspits is met koper gedekt.

Interieur

Het interieur oogt sober en strak maar heeft ook charme. Er is veelvuldig gebruik gemaakt van fraai uitgevoerd schoon metselwerk, terwijl ook wanden zijn witgepleisterd. De kerkzaal oogt licht door de grote raamvlakken.
De overkapping heeft de vorm van een spitsboog. Later heeft het interieur enige moderniseringen ondergaan, waaronder de orgeltribune, die nu de abscis afsluit en een ‘aandachtswand' vormt.
Het meubilair, waaronder de kerkbanken in drie vakken, is van de bouwtijd.

Meer info:

 • HOK-locaties op de kaart
 • Locatie Bethlehemkerk
 • Orgel Bethlehemkerk
 • Orgel-dispositie Bethlehemkerk
 • Organist Bethlehemkerk
 • website Aarnoud de Groen
 • Website Bethlehemkerk
 • naar HOK concertagenda
 •  

  Agenda

  Kerken & Orgels

  Het HOK

  De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

  Klik HIER voor de volledige omschrijving

  Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

  Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

  Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

   

  De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.