Nieuwe Kerk, Spui

Andere locaties

HOK locaties - 1-nieuwekerk-ext-1.jpg  HOK locaties - 1-nieuwe-kerk-orgelfront-2.jpg

ALGEMENE INFORMATIE KERK: 

Naam kerk: Nieuwe Kerk
Adres: Spui 175,  2511 BM Den Haag
Bouwjaar: 1649-1656
Architect: Pieter Noorwits en Barthold van Bassen
Beheer/gebruik: Stichting Nieuwe Kerk / DMC / RO (voor cultuur / manifestaties en concerten)

Exploitatie catering: Taat & de Regt.
Kerkelijk gebruik: Redeemer International Church (sinds 2010 actief in Den Haag)

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL(s):

Orgel: Joannes Duyschot 1702: - fa Bätz & Co: 1866-1867 - 21/II/P
Titulair organist: Hero de Boer (tevens beheerder orgel)
Organisatie concerten: Stichting Dans en Muziekcentrum Den Haag (DMC) en Residentie Orkest (RO).
De Nieuwe Kerk participeert (nog) niet binnen het HOK.

KERK: 

De Nieuwe Kerk aan het Spui is specifiek voor de protestantse eredienst gebouwd en heeft dus geen van oorsprong RK-ontstaansgeschiedenis zoals veel oude kerken. De Nieuwe Kerk is een van de fraaiste scheppingen van de barokke kerkarchitectuur in ons land. De kerk werd tussen 1649-1656, na het vertrek van de Spaanse troepen, gebouwd naar een ontwerp van Pieter Noorwits en Barthold van Bassen in een Hollands classicistische stijl (ook wel Classicistisch barok genoemd) die in de gouden eeuw erg in trek was en waarbij ook wel elementen van de hieraan vooraf gaande renaissance stijl zijn waar te nemen. Deze architectuur, met z'n machtige kroonlijsten, frontons en zuilen over vaak meerdere verdiepingen, paste goed in de welvaart van die tijd. Opvallend aan de kerk is dat geen dragende kolommen de ruimte verdelen. Iets wat in de Nederlandennog niet eerder was toegepast voor een gebouw van deze grootte.

 

ORGEL(s):

Het orgel werd in 1702 gebouwd door de Joannes Duyschot uit Amsterdam. Het had 39 registers verdeeld over drie klavieren en aangehangen pedaal.

Quirinius van Blankenburg (1654-1739) wordt benoemd als de eerste organist van het nieuwe orgel. 

In 1793 wordt door de Haagse orgelbouwer Joachim Reichner aan het orgel gewerkt en in 1866-1867 door orgelbouwer Chr.G.F. Witte (fa Bätz & Co). Feitelijk plaatst de laatste een nieuw orgel in de oude kas, waarbij hij, naast nieuwe orgelpijpen ook enig pijpwerk van Duyschot gebruikt.

In 1976 volgt een restauratie door de Flentrop orgelbouw te Zaandam, die tevens het orgel uitgebreid met een vrij pedaal volgens het (oorspronkelijke) plan van Witte.
Het orgel heeft nu 21 stemmen, verdeeld over 3 klavieren en pedaal.

Restauratie orgel

In 2013 wordt een start gemaakt met plannen en fondswerving voor restauratie van het orgel en het mogelijk maken van verplaatsbare schermen voor het orgel.

In 2018 wordt met de restauratie van het orgel begonnen door orgelbouwer Reil uit Heerde. Ook worden de orgelluiken gerestaureerd.

Rond half augustus 2019 is de restauratie van de orgelluiken afgerond. Eind augustus is dit voor het orgel het geval.

Akoestische schermen voor orgel

In 1996 waren in de kerk (gedeeltelijk transparante) akoestische panelen geplaatst zowel ter plaatse van het gewelf als voor het orgel. Dit om de akoestiek geschikt te maken voor de uitvoering van kamermuziek. Helaas belemmeren deze schermen zowel het zicht op, als een goede uitstraling van, het orgel.

In het kader van de restauratie van orgel en orgelluiken zijn ook de akoestische schermen beweegbaar opgehangen zodat ze bij het gebruik van het orgel kunnen worden weg geschoven.

CONCERTEN:

In de Nieuwe Kerk worden regelmatig (o.a. kamer)concerten georganiseerd binnen de programmering van de Stichting Dans en Muziekcentrum Den Haag (DMC) en het Residentieorkest (RO). Ook het orgel zal in deze programmering, maar ook m.b.t andere concertactiviteiten een functie krijgen. Streven is dat het HOK hierin een rol kan gaan spelen.

zie ook: Ontwikkelingen Nieuwe Kerk 

 

MEER INFORMATIE:

 

 

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief