Kloosterkerk, Lange Voorhout (HOK) Nationale Orgeldag 2019

Nationale Orgeldag 2019

Datum zaterdag 14 september 2019
Aanvangstijd 10:00
Locatie Kloosterkerk, Lange Voorhout (HOK)
Uitvoerenden

- Geerten van de Wetering (Kloosterkerk)
- Jos Laus (St. Jacobuskerk)
- Jos van der Kooy (Gotische zaal)
- Casper de Jonge (Waalse kerk)
- Hero de Boer (Nieuwe Kerk)
- Elizabeth Bultman (Oudkatholieke Kerk)
- Sander van den Houten (Lutherse Kerk)

Educatieve programma's voor jong en oud:
- Kloosterkerk (met 'Demo-orgel' HOK-kinderproject) v.a. ca 11.30 uur
- Lutherse Kerk (met 'Orgelkids Doe-orgel') v.a. 14.00 uur

 

Programma

Programma Nationale Orgeldag

14 september 2019, 'Nationale Open Monumentendag' is traditiegetrouw ook ‘Nationale Orgeldag’. Er zullen dus in geheel Nederland veel bekende, maar ook minder bekende orgels bespeeld worden.

De start van de Nationale Orgeldag vindt dit jaar plaats in Den Haag.

Na de opening, welkom en orgelbespeling in de Kloosterkerk kan men, middels een ‘orgelwandeling’ in tijdsblokken, orgelbespelingen meemaken in de St. Jacobuskerk (Parkstraat), Gotische zaal Raad van State (Paleisstraat 1), Waalse Kerk (Noordeinde), Oudkatholieke Kerk (Jufr. Idastraat), Nieuwe Kerk (Spui) en de slotbespeling in de Lutherse Kerk (Lutherse Burgwal). Ook is een bezichtiging van het Raad van State complex met het ‘Witte Paleisje’ aan de Kneuterdijk mogelijk. 
Dit kan b.v. in combinatie met een bezoek aan de Gotische zaal (die evenals het ‘Witte paleisje’ deel uitmaakt van het ‘Raad van State complex’)

Het orgel van de kerken zal steeds bespeeld worden door de vaste organist(e) van de betreffende kerk/locatie.

Programma van de Officiële opening:

1. Improvisatie (Marcussen-orgel) Geerten van de Wetering (*1985)

2. Welkom namens de kerkenraad

3. Doelstelling en historie Nationale Orgeldag Wim van der Ros, voorzitter werkgroep Nationale Orgeldag

4. Scherzo (Marcussen-orgel) Gabriël Verschraegen (1919–1981)
Uit Sonate in e (1948)

5. De orgelbouw door de eeuwen heen in Nederland Aart de Kort, organist en orgelkenner
en in Den Haag in het bijzonder

6. Concerto a due Organi Spiritoso Giovianni Bernardo Lucchinetti
m.m.v. Jan Pieter Lanooy (kistorgel) (1700-1760)

7. Openingswoord Nationale Orgeldag 2019 Robert Helder, voorzitter Stichting Klinkend Erfgoed Nederland

8. Mozart Changes (1995) Zsolt Gárdonyi (*1946)

9. Slotwoord Henk Barnhard, Secretaris Haags Orgel Kontakt

10. Marche in Es Louis Lefébure Wély (1817 – 1870)
Uit l’Organiste moderne (Livre VI)


Organisten:
Geerten van de Wetering (Marcussen-orgel), Jan Pieter Lanooy (kistorgel)

Einde bijeenkomst ca 11.30 uur

Doorlopende Educatieve workshop voor jong en oud;

Orgelestafette langs div. kerken in de Haagse Binnenstad (zie blokkenschema)

De orgelwandeling is opgedeeld in ‘tijdsblokken’ waarin meerdere keuzes gemaakt kunnen worden. (zie blokkenschema)
De orgelbespelingen zullen 15 tot 30 min. duren

Tijden en locaties start Nationale Orgeldag*:

(* er kan overlap zijn van tijden en activiteiten. Dit heeft te maken met de keuzemogelijkheden van de bezoeker. De 1e kolom in het Blokkenschema geeft de Orgelestafette aan.)

10:30 uur
- Kloosterkerk - organist: Geerten van de Wetering
Officiële opening + (doorlopende) Orgelworkshop voor jong en oud met ‘Demo-orgel’ en uitleg over orgelbouw en maken orgelpijpen

12:00 uur
- St. Jacobuskerk: organist Jos Laus
- Gotische zaal (RvS): organist Jos van der Kooy (15 min.)
- Paleis Kneuterdijk (RvS): Rondleiding/bezichtiging

13:00 uur
- Waalse Kerk: organist Casper de Jonge
- Paleis Kneuterdijk (RvS): Rondleiding/bezichtiging
- Nieuwe Kerk: organist Hero de Boer

14:00 uur
- Oudkatholieke Kerk: organist Elizabeth Bultman
- Lutherse Kerk: kinderprogramma met ‘Orgelkids Doe-orgel’
- St. Jacobuskerk: organist Jos Laus

15:00 uur
- Gotische zaal (RvS): organist Jos van der Kooy (15 min.)
- Nieuwe Kerk (gerestaureerd orgel): organist Hero de Boer

16:00 uur
- Lutherse Kerk: organist Sander van den Houten
Slotconcert

Blokkenschema start Nationale Orgeldag:


zie voor meer informatie: http://www.nationaleorgeldag.nl/

Het wordt in ieder geval een bijzondere dag die ook voor ‘beginnende orgelvrienden’ veel te bieden zal hebben. Voor hen die dit grootse (en grootste) muziekinstrument (nog) niet kennen zal het helemaal fantastisch zijn!

De Stichting ‘De Orgelvriend’, uitgever van het gelijknamige blad, zal zijn medewerking geven aan deze dag. (zie ook: http://www.orgelvriend.nl/)

Uiteraard zullen in veel andere kerken de orgels ook regelmatig bespeeld worden in het kader van Open Monumentendag. (in iedere locatie die hieraan mee doet is een boekje te verkrijgen met een overzicht)http://www.nationaleorgeldag.nl/

De Nationale Orgeldag (NO) en de website www.nationaleorgeldag.nl zijn een initiatief van de Werkgroep Nationale Orgeldag.
De aftrap van de NO in Den Haag wordt georganiseerd in samenwerking met het Maandblad 'de Orgelvriend' en het Haags Orgel Kontakt en alle betrokkenen.

.

Meer informatie over de uitvoerenden

 

Geerten van de Wetering (1985) studeerde orgel en improvisatie bij Jos van der Kooy en kerkmuziek en koordirectie bij Theo Goedhart aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Tevens studeerde hij politicologie aan de Universiteit Leiden.

Na het behalen van zijn mastergraad orgel studeerde hij in Wenen bij Roman Summereder (20e eeuwse muziek) en Peter Planyavsky (improvisatie). Verdere improvisatielessen volgde hij bij Ansgar Wallenhorst en koordirectielessen bij Wiecher Mandemaker.

Geerten is organist van de Kloosterkerk te Den Haag en dirigent van het Woerdens Kamerkoor. Daarnaast is hij artistiek adviseur voor Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk en bestuurslid van Stichting Orgelstad Leiden.

Hij was finalist bij improvisatieconcoursen in Schlägl (O) en Westfalen (D). In 2018 won hij het Internationaal Improvisatieconcours Haarlem.

Geerten heeft een breed repertoire met bijzondere interesse voor 20e-eeuwse en hedendaagse muziek en speelde premières van diverse Nederlandse composities.

Als solist concerteert hij in binnen- en buitenland, ook werkt hij regelmatig samen met koren en orkesten. Belangrijke elementen binnen zijn repertoire zijn daarnaast muziek van onderbelichte componisten en bijzondere, zelden uitgevoerde composities. Naast het orgel als solistisch instrument te presenteren, gaat Geerten graag de combinatie met andere kunstdisciplines aan om het orgel bij een breder publiek bekend te maken.

 

 

Jos Laus (1953) is musicus en orgeldeskundige en maakt als artistiek adviseur deel uit van het HOK bestuur.

Sinds 2004 is hij als organist en dirigent verbonden aan de RK kerk van St. Jacobus de Meerdere waar een groot symfonisch orgel staat van Adema/Maarschalkerweerd. Daarnaast is hij dirigent van het Rijswijks Vocaal Ensemble. Als pianobegeleider is hij verbonden aan de Dansvakopleiding van het Kon. Conservatorium te Den Haag en concerteert hij regelmatig in binnen- en buitenland.
Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over technische- en historische aspecten van de orgelbouw waaronder een wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19e eeuwse Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd.

 

 

Jos van der Kooy (1951) geniet v.a. 1966 een internationale reputatie als concertorganist, improvisator en kerkmusicus. Vanaf 1981 is hij als cantor en organist verbonden aan de Amsterdamse Westerkerk. Van 1991 tot 2017 was Jos van der Kooy stadsorganist van Haarlem en vaste bespeler van het beroemd Müller-orgel in de St. Bavo en het Cavaillé-Coll -orgel in de Haarlemse Philharmonie. Sinds 2006 is hij organist van de Gotische Zaal van de Raad van State in Den Haag. 

Jos van der Kooy zet zich ook veelvuldig in om het orgel en de orgelmuziek onder 'de gewone man' en niet in de laatste plaats onder de aandacht van kinderen te brengen. Zo heeft hij geeft hij vele orgelexcursies en 'open orgeldagen' in de kerken waar hij is benoemd, houd hij lezingen en voordrachten en verzorgt hij presentaties en uitvoeringen voor de jeugd.  Vanaf 2009 heeft hij, als de organist 'meneer Jos', meegewerkt met het Educatief Project 'Muziek uit een gebouw' -het orgel-.
Dit project, bedoeld voor kinderen van groep 6 van Haagse basisscholen, is door het Haags Orgel Kontakt ontwikkeld en wordt jaarlijks georganiseerd.

 

 

Casper de Jonge (1977) studeerde klassieke talen in Leiden. Een studie die hij cum laude afsloot. Vanaf 2006 is hij universitair docent Grieks op de universiteit van Leiden. Hij studeerde piano bij Geoffrey Madge aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag (Faculteit der Kunsten van de Universiteit Leiden).

Gedurende lange tijd was hij repetitor van het Leiden English Choir, het Leids Studentenkoor Collegium Musicum, en The Incidental Choir (THINC).
Van 1995 tot 2004 was hij organist van de Oud-Katholieke Kerk te Leiden; Tegenwoordig is hij hoofdorganist van de Waalse Kerk te Den Haag waar hij het fraaie Cavaillé-Col orgel bespeelt. Tevens is hij een van de bespelers van het orgel in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Hij trad op als pianobegeleider bij uitvoeringen van zowel liederen als koorwerken, waaronder Rossini’s Petite messe solennelle en Liszts Via crucis. Samen met pianiste Nina Kroese, met wie hij een duo à quatre mains vormt, begeleidde hij Brahms’ Requiem en Liebesliederwalzer. Hij treedt regelmatig op als pianist en organist.

 

 

Elizabeth Bultman is organiste en cantrix van de Oudkatholieke Kerk te Den Haag.
Zij is tevens huisarts te Bergen op Zoom.

Liesbeth Bultman voltooide haar studie Alg. geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam in 1995

Haar studie Orgel en Kerkmuziek (docerend musicus) aan de Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam ronde zij af in 1999 met het diploma Master of Music.

 

Hero de Boer (1950) begon op 9-jarige leeftijd met orgellessen bij Gerard Akkerhuis tot diens overlijden in 1994. Daarna volgde hij orgellessen bij Jan Hage en Ben van Oosten.

Vanaf zijn 16-de jaar is hij als organist verbonden aan de Nederlandse Protestanten Bond te Wassenaar.

Al jaren treedt hij op als orgelbegeleider van zijn vrouw, de sopraan Karin Vogelaar, o.a. in promenadeconcerten die in de zomermaanden in de Dorpskerk te Wassenaar gegeven worden.
Sinds 1980 is Hero de Boer tevens vaste bespeler van het orgel in de Nieuwe Kerk en houdt hij namens de stichting Nieuwe Kerk toezicht op dit orgel. Ook is hij actief als projectleider van de werkgroep die de mogelijkheden naar het verplaatsbaar maken van het akoestische scherm voor het orgel onderzoekt en bij de recente restauratie van het orgel van de Nieuwe Kerk.

Hero de Boer was tot zijn pensionering in 2015 werkzaam als bedrijfs- en tropenarts in het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam. Tevens vervulde (en vervult) hij meerdere medische en maatschappelijke bestuursfuncties.

Vanaf 2011 is Hero de Boer, voorzitter van het Haags Orgel Kontakt (HOK)

Voor zijn inzet op maatschappelijk en cultureel terrein werd Hero de Boer in 2016 benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Ook ontving hij de gemeentepenning van de Gemeente Wassenaar voor zijn grote inzet, met name op het gebied van de orgelcultuur in Wassenaar. 

 

 

Sander van den Houten (1987) is vaste organist van de Lutherse Kerk en artistiek adviseur van de Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk. Hij begon op zijn achtste jaar met piano- en orgelstudie bij Paul Kieviet in Middelharnis en vervolgde zijn studie aan het Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome (literatuur) en Aart Bergwerff (improvisatie). In 2013 slaagde hij cum laude voor zijn masterdiploma orgel aan het ArtEZ-conservatorium van Zwolle bij Theo Jellema. Daarnaast volgde Sander van den Houten masterclasses bij Willem Tanke (Messiaen), Harold Vogel (Buxtehude), Jacques van Oortmerssen (Stylus Phantasticus) en Thomas Trotter (Engelse orgelliteratuur).

Sander is als organist verbonden aan de Burgwalkerk, de Broederkerk en Bovenkerk te Kampen. Hij is als cantor verbonden aan de Theologische Universiteit te Kampen en als dirigent en als begeleider verbonden aan verschillende koren. Hij heeft een privé lespraktijk en geeft jaarlijks vele concerten als solist, begeleider en continuo speler, zowel in binnen- als buitenland. 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.