Orgels in Den Haag

Orgels in Den Haag

In Den Haag staan veel belangwekkende orgels en bouwkundig of historisch interessante kerken. Enkele kerken en orgels maken deel uit van het samenwerkingsverband van het HOK.

In een aantal kerk worden regelmatig orgelconcerten verzorgt door een concertcommissie of organist. Dit is echter niet in alle kerken het geval.
In een aantal kerken heeft al eens een HOK-Themaconcert plaatsgevonden

Bijgaande lijst geeft in alfabetische volgorde een overzicht van deze locaties. De lijst pretendeert niet volledig te zijn. Het aanklikken van de onderstreepte tekst opent de LINK naar de onderliggende informatie.

Zie voor meet inf per locatie deze pagina

Meer informatie over orgels in Den Haag is te vinden op:

* de informatiepagina van deze kerk is nog niet gereed 

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.