Orgels in Den Haag

Orgels in Den Haag

In Den Haag staan veel belangwekkende orgels veelal in bouwkundig of historisch interessante kerken. Enkele van deze kerken en orgels maken deel uit van het samenwerkingsverband van het HOK. Daar worden de gebruikelijke concerten georganiseerd door de participanten van het HOK.

Maar ook in kerken die niet bij het HOK zijn aangesloten worden regelmatig orgelconcerten verzorgt door een concertcommissie of organist. Dit is echter niet in alle kerken het geval.
Wel heeft in een aantal kerken al eens een HOK-Themaconcert plaatsgevonden.

Bijgaande lijst geeft in alfabetische volgorde een overzicht van al deze locaties. De lijst pretendeert niet volledig te zijn.
Het aanklikken van de onderstreepte tekst opent de LINK naar een korte introductie van de kerk of locatie, waar weer LINK's te vinden zijn met uitgebreidere informatie.


Zie voor meer info per locatie deze pagina

Meer informatie over orgels in Den Haag is te vinden op:

@: de informatiepagina van deze kerk is nog niet (geheel) gereed 

 

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.